Zakład Literatury i Kultury Włoskiej

Zakład:

Zakład Literatury i Kultury Włoskiej

Stanowisko:

lektor

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

Językoznawstwo / Linguistics:

 • Ablaut in Old English and sister Germanic languages
 • Old English morphology
 • Older Germanic languages
 • Historical and comparative linguistics
 • English phonology

Przebieg kariery naukowej: 

 • Magister / MA in English philology, Poznań, 2011: Idiomatic expression in Anglo-Saxon prose
 • Licencjat / BA in English philology, Poznań, 2010: When two languages meet in translation – investigating interlingual and intralingual errors in L1 to L2 translation

Publikacje:

Monografie:

 1. Górski, Rafał, L, Karolina Jaworska, Kamila Korcz and Izabela Kozera (eds.), “Young perspectives on linguistics: Proceedings of CYLAT 2013”. Kraków: Wydawnictwo elektroniczne.
 2. Gregulec, Agnieszka, Jacek Kaczmarski, Kamila Korcz, Wiktoria Niedźwiedź, Colin Phillips, Maciej Przybysz and Monika Wójcik. 2010. „Angielski dla rodziców: Pakiet audio [English for Parents: Audio Package]”. Warszawa: DeDOMO.

Artykuły:

- opublikowane:

Korcz, Kamila. 2013. „Ikoniczność w prozie anglosaskiej [Iconicity in Anglo-Saxon prose]”, in: Tabakowska, Elżbieta, Natalia Palich and Adam Nowakowski (eds.). Ikoniczność w języku, literaturze i przekładzie [Iconicity in Language, Literature, and Translation]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- złożone do druku:

Korcz, Kamila. Forthcoming. “Semantic and syntactic structures of Anglo-Saxon prose”, in: Górski, Rafał L., Karolina Jaworska, Kamila Korcz and Izabela Kozera (eds.). Young perspectives on linguistics: Proceedings of CYLAT 2013. Kraków.

Granty i projekty badawcze:

2012: The Universal Expression Project ‒ interdisciplinary joint project for scholars all over the world; University of California, Berkeley

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. “Productivity of derivational ablaut in Old English on the example of the Vespasian Psalter”. 25-26/11/2017. History of English Language in Poznań Biannual Conference (HEL-P). Poznań.
 2. „Migracja semantycznych i syntaktycznych struktur w prozie anglosaskiej [Migration of semantic and syntactic structures in Anglo-Saxon prose texts]”. 23/05/2017. Session on Indo-European Historical Linguistics 2017 (SIEHL 2017). Sosnowiec.
 3. 21/05/2015. Session on Indo-European Historical Linguistics 2015 (SIEHL 2015). Sosnowiec.
 4. „Struktury semantyczne i składniowe prozy staroangielskiej [Semantic and syntactic structures of Old English prose]”. 16-17/05/2013. The Cracow Young Linguists and Translation Researchers’ Conference (CYLAT 2013). Kraków.
 5. 17-18/11/2012. 11th Medieval English Studies Symposium (MESS). Poznań.
 6. 25/05/2012. Session on Indo-European Historical Linguistics 2012 (SIEHL 2012). Sosnowiec.
 7. „Ikoniczność w prozie anglosaskiej [Iconicity in Anglo-Saxon prose]”. 27/04/2012. Ikoniczność w języku, literaturze i przekładzie [Iconicity in Language, Literature, and Translation]. Kraków.
 8. “The linguist’s role in the process of name changes: The South African case.” 24-26/04/2009. 1st Young Linguists’ Meeting in Poznań (YLMP 2009). Poznań.

Działalność administracyjno-organizacyjna:

2013: Współorganizator międzynarodowej konferencji / A co-organizer of an international conference; The Cracow Young Linguists and Translation Researchers’ Conference (CYLAT 2013). 16-17/05/2013. Kraków.

Inne:

2008: Stypendium w RPA / A month scholarship for the best student in the South African specialization in the Republic of South Africa

Zakład:
Zakład Literatury i Kultury Włoskiej

Stanowisko:
lektor

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania: 

 • Językoznawstwo: analiza aksjologiczna języka
 • Przekładoznawstwo: przekład tekstów z zakresu prawa karnego

Przebieg kariery naukowej:

 • 2015-2017: studia magisterskie na kierunku Język włoski z programem tłumaczeniowym
 • 2012-2015: studia licencjackie na kierunku Filologia włoska

Temat badawczy: PRZESTRZENIE KULTURY WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE WŁOSKIEJ. TRADYCJE I KONTYNUACJE.

Bogactwo wielowątkowej tematyki pozwala na zbadanie wybranych tekstów literackich pod kątem różnych postaw metodologicznych, zawsze jednak, z zachowaniem wyraźnej, zakorzenionej w wartościowaniu lub przewartościowaniu orientacji aksjologicznej. Zespół italianistów realizujących temat spróbuje również odpowiedzieć na pytanie, czy przestrzeń kultury we współczesnej literaturze włoskiej stanowi nieograniczone pole do badań dla badaczy różnych dyscyplin akademickich, czy też funkcjonuje jako hermetyczny twór kultury niskiej przeznaczony jako element masowej produkcji skierowanej do najmłodszego czytelnika? Warunkiem realizacji tematu jest, między innymi prowadzenie badań w kraju jak i za granicą, wymiana doświadczeń naukowych, kontynuacja podjętych wątków i rozpoczętych projektów

Pracownicy zakładu:

Zakład:

Zakład Literatury i Kultury Włoskiej

Stanowisko:

lektor

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Przebieg kariery naukowej:

2016 – stopień magistra

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 • konferencja naukowa „Romantyzm po 1989 roku. Literatura – kultura – pamięć – recepcja”, Uniwersytet w Białymstoku, 20–21 września 2018, referat pt. „Ekologiczne Sturm und Drang: współcześni romantycy i walka o wyzwolenie przyrody”

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • opiekun I roku na kierunku Języki stosowane: język włoski i język angielski w roku akademickim 2018/2019

Inne:

 • tłumaczenie z języka angielskiego książki pt. „Głębia. Freediving, zbuntowani badacze i co ocean mówi o nas samych” autorstwa Jamesa Nestora (wydawnictwo SQN)
 • tłumaczenie z języka angielskiego książki pt. „Roger Federer. Geniusz przy pracy” autorstwa Marka Hodgkinsona (wydawnictwo SQN)

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Krzysztof Jarosz