Zakład:

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

Językoznawstwo
Prowadzone badania sytuują się w ramach szeroko rozumianego językoznawstwa kognitywnego. Głównym obszarem zainteresowań jest semantyka leksykalna, ze szczególnym uwzględnieniem figuratywnego wymiaru języka. Badania dotyczą języka francuskiego oraz polskiego, co stanowi również punkt wyjścia do analiz kontrastywnych. Ponadto, prowadzone badania obejmują swym zakresem tematykę związaną z możliwościami oraz sposobami zastosowania narzędzi językoznawstwa kognitywnego w dydaktyce języków obcych.

Przebieg kariery naukowej:

2012 – doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Śląski)

Publikacje:

Monografie:

 • 2014 – Taraszka-Drożdż, B. Schémas d’extension métaphorique. À partir de l’analyse des contenus et des organisations conceptuels de certaines unités lexicales se référant à la lumière. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Artykuły:
- opublikowane:

 1. 2018 - Taraszka-Drożdż, B. „Extension sémantique de l’unité lexicale dans la perspective de la grammaire cognitive – cas du corps des instruments de musique ”, Linguistica Silesiana 39, 237-248.
 2. 2017 – Taraszka-Drożdż, B. „Rozszerzenia semantyczne nazw dźwięków wydawanych przez istotę żywą w opisie muzycznych wrażeń słuchowych”, Acta Neophilologica, XIX (1), 43-54.
 3. 2017 – Taraszka-Drożdż, B. „Angielskie zapożyczenia onomatopeiczne w języku perkusistów”, Prace Językoznawcze XIX/4, 133-146.
 4. 2017 – Taraszka-Drożdż, B. „Słowa o onomatopeicznych rdzeniach w terminologii perkusyjnej” w: G. Gwóźdź, A. Skwara (red.) „Dyskursy specjalistyczne 3. Rejestry, gatunki, tłumaczenia”, Częstochowa, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 131- 146.
 5. 2016 – Taraszka-Drożdż, B. „Lexical and grammatical dimensions of metaphor – a Cognitive Grammar perspective” w: G. Drożdż (red.) Studies in Lexicogrammar: Theory and Applications, Human Cognitive Processing, 54. Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins Publishing, 175-192.
 6. 2016 – Taraszka-Drożdż, B. „Zmysłowe wymiary dźwięku w terminologii muzycznej” w: G. Gwóźdź, P. Mamet (red.) Dyskursy specjalistyczne. Rejestry, gatunki, tłumaczenia. Częstochowa, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 171-187.
 7. 2016 - Taraszka-Drożdż, B. „Patrons d’extension métaphorique et leur potentiel didactique”, Linguistica Silesiana 37, 301-317.
 8. 2016 - Taraszka-Drożdż B. „La dimension axiologique des extensions sémantiques de clair et de sombre”, Neophilologica 28, 256-272.
 9. 2015 – Taraszka-Drożdż, B., G. Drożdż „Metaforyka zwierzęca w dyskursie biznesowym na przykładzie macierzy BGK” w: G. Gwóźdź, P. Mamet (red.) Dyskursy specjalistyczne. Rejestry, gatunki, tłumaczenia. Częstochowa, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 59-74.
 10. 2015 – Drożdż, G., B. Taraszka-Drożdż, 2015 „English, French, and Polish conceptualizations of Strategic Business Units”, Linguistica Silesiana 36, 89-109.
 11. 2014 – Taraszka-Drożdż, B. 2014 „Encyclopaedic knowledge in an account of metaphorical extension” w: G. Drożdż, A. Łyda (red.) Extension and its Limits. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 126-142.
 12. 2008 – Taraszka-Drożdż, B. 2008 „Teoria metafory konceptualnej w nauczaniu języka obcego” w: J. Florczak, M. Gajos (red.) Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych. Warszawa, MSCDN, 121-127.
 13. 2007 – Taraszka-Drożdż, B., G. Drożdż „Kategoryzacja kontinuum wokalicznego w języku polskim, angielskim i francuskim a praktyka nauczania” w: H. Kardela i T. Zygmunt (red.) Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języków obcych, Chełm, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 251-261.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. 2018 – Polisemia w ujęciu Gramatyki Kognitywnej a dydaktyka języka obcego (referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji w Poznaniu, 24-16 września 2018, „Językoznawstwo kognitywne w roku 2018” zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego oraz Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 2. 2017 – Ciało i dusza instrumentów muzycznych – analiza porównawcza polsko-francuska (referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji w Rzeszowie, 21-23 września 2017, „Językoznawstwo kognitywne w roku 2017” zorganizowanej przez Instytut Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Polskie Towarzystwo Językoznawstwo Kognitywne)
 3. 2017 – La métaphore dans la perspective de la grammaire cognitive (referat wygłoszony na konferencji naukowej “Discours, Cognition et Constructions : Implications et Applications”, 31 maja – 3 czerwca 2017, zorganizowanej przez Association Française de Linguistique Cognitive, Université de Liège, Belgia)
 4. 2017 – What CG has to offer to the study of metaphor and metonymy (referat wygłoszony na konferencji naukowej “Third International Symposium on Figurative Thought and Language”, 26-28 kwietnia 2017, zorganizowanej przez Faculty of Humanities and Social Sciences University of Osijek, Chorwacja) (współautor)
 5. O cyknięciach, sykach, wybuchach i piskach w języku perkusistów (referat wygłoszony na konferencji naukowej w Dąbrowie Górniczej, 1 grudnia 2016, „Języki specjalistyczne – nauczanie, badanie i tłumaczenie” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
 6. O ciepłych atakach, długich ogonach i tłustych dołach w języku perkusistów (referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji w Olsztynie, 22-24 września 2016, „Językoznawstwo kognitywne w roku 2016” zorganizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Polskie Towarzystwo Językoznawstwo Kognitywne)
 7. Cultural Influences in Business Terminology (referat wygłoszony 17 maja 2016 w ramach „Jornadas de Tradução e Terminologia”, Universidade de Aveiro, Portugalia (współautor)
 8. Sposoby konceptualizacji Strategicznych Jednostek Biznesowych (SJB) w języku polskim oraz francuskim (referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji w Lublinie, 24-26 września 2015, „Językoznawstwo kognitywne w roku 2015” zorganizowanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Językoznawstwo Kognitywne)
 9. Metaforyka zwierzęca w dyskursie biznesowym na przykładzie macierzy BGK (referat wygłoszony na konferencji naukowej w Dąbrowie Górniczej, 10 marca 2015, „Języki specjalistyczne – nauczanie, badanie i tłumaczenie” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej) (współautor)
 10. Od schematu w gramatyce kognitywnej do nauczania leksyki języka obcego (referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji w Częstochowie, 15-16 września 2014, „Językoznawstwo kognitywne w roku 2014” zorganizowanej przez Akademię im. Jana Długosza oraz Polskie Towarzystwo Językoznawstwo Kognitywne)
 11. Gramatyczny wymiar metafory (referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji w Sosnowcu, 16-17 maja 2014, „Linguistic Snapshots: Language and Cognition 3” zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski)
 12. Wiedza encyklopedyczna w opisie rozszerzenia semantycznego (referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji w Warszawie, 16-17 września 2013, „Językoznawstwo kognitywne w roku 2013” zorganizowanej przez Społeczną Akademię Nauk oraz Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego)
 13. Od ekstensji metaforycznej pojedynczego leksemu do wzorca metaforycznego rozszerzenia (referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji w Sosnowcu, 1-2 marca 2013, „Linguistic Snapshots: Language and Cognition 2” zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski)
 14. Metafora w perspektywie gramatyki kognitywnej (referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji we Wrocławiu, 17-18 września 2012, „Językoznawstwo kognitywne w roku 2012” zorganizowanej przez Uniwersytet Wrocławski oraz Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego)
 15. The Level of Metaphor Schematicity from the Perspective of Cognitive Grammar (referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji w Potro Alegre, 26-28 października 2011, „4th International Conference on Metaphor in Language and Thought” zorganizowanej przez Uniersidade Federal do Rio Grande do Sul w Porto Alegre, Brazylia) (współautor)
 16. Structures schématiques dans l’enseignement - apprentissage d’une langue étrangère
 17. (referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji w Tarnowie, 25-26 marca 2011, „Neofilologie XXI wieku” zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie)
 18. Teoria metafory konceptualnej w nauczaniu języka obcego (referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji w Warszawie, 4-6 października 2007, „Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych – teoria i praktyka” zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki i MSCDN)
 19. Kategoryzaja kontinuum wokalicznego w języku polskim, angielskim i francuskim a praktyka nauczania (referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji w Chełmie, 25-26 czerwca 2007, „Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języka obcego” zorganizowanej przez Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie) (współautor)

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • członek Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego
 • członek Komisji językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (oddział w Katowicach)

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • Wicedyrektor II NKJO w Sosnowcu (2004-2007)
 • Kierownik specjalności język francuski II NKJO w Sosnowcu (2002-2003),
 • Organizator/Współorganizator imprez promujących język francuski skierowanych do młodzieży szkolnej (np. Konkursów języka francuskiego, Dni Otwartych Drzwi, Wystawy Książki Francuskiej) (2001-2013)
 • Organizator szkoleń dla nauczycieli języka francuskiego z województwa śląskiego (2002-2003)

Nagrody i odznaczenia:

 • Nagroda Naukowa Rektora UŚ dla autorów najlepszych rozpraw doktorskich (2014)
 • Nagrody Dyrektora NKJO (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012)

Inne:

 • Ekspert z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy