Zakład:

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • językoznawstwo kognitywne a przekład
 • problematyka tłumaczeń specjalistycznych (język włoski)
 • badania kontrastywne (język polski, włoski, angielski)

Przebieg kariery naukowej:

Doktorat:
Verbi di moto in italiano e in polacco. Descrizione lessicografica dei verbi: andare, arrivare, avanzare, correre, entrare, giungere, passare, tornare, uscire, venire per le esigenze di traduzione dall’italiano in polacco

promotor: prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, 18.06.2014

Publikacje:

Artykuły:
- opublikowane:

 1. Marcol-Cacoń L., Terminologia e peculiarità dei contratti di lavoro italiani e polacchi, Linguistica Silesiana, vol. 39, pod red. R. Molenckiego, Katowice, PAN, 2018, s. 287-299.
 2. Marcol-Cacoń L., Brandt A., Ricorso ai termini psichiatrici nel linguaggio della rete. Rispecchio della realtà o “prestiti” poco felici?, Neophilologica: Études sémantico-syntaxiques des langues romanes, vol. 29, pod red. W. Banysia, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, s. 172-181.
 3. Marcol-Cacoń L., Brandt A., Fraseologismi sull’esperienza corporea dal punto di vista delle scienze cognitive e neurofisiologiche, L’Italia come specchio dell’Europa e L’Europa come specchio dell’Italia nei tempi antichi e moderni, pod red. A. Palety i M. Wrany, Kraków, Collegium Columbinum, 2017, s. 45-55.
 4. Marcol-Cacoń L., Tipologia e traduzione dei verbi di moto italiani - analisi semantica, Neophilologica: Études sémantico-syntaxiques des langues romanes, vol. 28, pod red. W. Banysia, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016,  s. 176-192.
 5. Marcol-Cacoń L., Jasińska-Bryjak J., KAM, CEO, HRM: ‘who is who’ on the job market? A contrastive analysis of foreign job titles in Italian and Polish, Various Dimensions of Contrastive Studies, pod. red. B. Cetnarowskiej, M. Kuczoka, M. Zabawy, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, s. 217-229.
 6. Marcol L., Il lessico della pallavolo come esempio di un continuo intersecarsi dell’italiano ed inglese, Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922. – 2009.), uredili: I. Peša Matracki, M. Ljubičić, N. Županović Filipin, V. Kovačić, Zagreb, FF-press, 2014, s. 239-247.
 7. Marcol L., Jasińska J., Polskie, angielskie i włoskie czasowniki ruchu w przekładzie, Język bez granic, pod red. M. Łukasika, Warszawa, Koło Naukowe BAJT, Uniwersytet Warszawski, 2011, s. 162-172.
 8. Marcol L., Gałuskina K., Modele kształcenia tłumaczy w zakresie wiedzy specjalistycznej z dziedziny prawa, Rocznik Przekładoznawczy vol. 6, pod red. L. Zielińskiego i M. Krajewskiej, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011, s. 165-178.
 9. Marcol L., Indywidualne wzorce myślenia uczniów a nauka języka obcego z perspektywy ucznia i nauczyciela, Italica Wratislaviensia II, pod red. K. Biernackiej Licznar i J. Łukaszewicz, Wrocław, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 129-14.
 10. Marcol L., Semantica lessicale dei verbi sintagmatici in italiano. Analisi intra-/interlinguistica del VS «mettere fuori», Neophilologica: Études sémantico-syntaxiques des langues romanes, vol. 22, pod red. W. Banysia, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, s. 82-96.

Inne:

 • Tłumaczenie abstraktów i korekta tłumaczeń (j. włoski) dla periodyku naukowego „Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego (2011-2012)

Granty i projekty badawcze:

 • Realizacja projektu: Użyteczność i efektywność nowych technologii we frazeodydaktyce. Kursy frazeodydaktyczne na platformie cyfrowej oraz podręcznik z frazeologii służące rozwijaniu kompetencji frazeologicznych w językach obcych (francuskim, hiszpańskim i włoskim) pod kierunkiem dr hab. Moniki Sułkowskiej (2014-2017)

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Marcol-Cacoń L., Berek E., Interdyscyplinarność w przekładzie tekstu naukowego. Francuski i włoski język akademicki w tłumaczeniu na język polski; 6-7.04.2018, Katedra Iberystyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 2. Marcol-Cacoń L., Le parti del corpo nelle espressioni fraseologiche e nei termini medici; Konferencja Naukowa: Granice i pogranicza w badaniach italianistycznych, 17-18.11.2017, Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
 3. Marcol-Cacoń L., Brandt A., Il corpo sa tutto, il corpo non mente – proverbi sull’esperienza corporea in correlazione ai dati neurofisiologici; VI Incontro dei Giovani Italianisti Polacchi: L’Italia come specchio dell’Europa e l’Europa come specchio dell’Italia nei tempi antichi e moderni, 18-19.12.2015, Zakład Italianistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 4. Marcol-Cacoń L., Brandt A., ‘Canta che ti passa’! L’immagine del disturbo mentale e della persona che ne soffre nelle canzoni sulla follia; Konferencja Naukowa: Il conflitto nella lingua e nella cultura italiana: analisi, interpretazioni, prospettive, 28-29.05.2015, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.
 5. Marcol-Cacoń L., Brandt A., ‘Ma tu non sei normale, fatti curare! Ricorso ai termini psichiatrici nel linguaggio della rete; V Convegno dei Giovani Italianisti in Polonia: Italia 2.0 – lingua, cultura, società. Le ultime ricerche dei giovani italianisti, 5-6.12.2014, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Marcol-Cacoń L., Jasińska-Bryjak J., KAM, CEO, HRM: ‘who is who’ on the job market? A contrastive analysis of foreign job titles in Italian and Polish; Conference Various Dimensions of Contrastive Studies 2014, Szczyrk, 27-28.10.2014, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski.
 7. Marcol L., Jasińska-Bryjak J., Globalne marki i ich hasła reklamowe w języku angielskim, polskim i włoskim; Ogólnopolska Konferencja Przekładoznawcza: Przekład w kulturze, 20-21.06.2013, Katedra Iberystyki oraz Katedra Studiów Środkowoeuropejskich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 8. Marcol L., Il lessico della pallavolo come esempio di un continuo intersecarsi dell’italiano ed inglese; Convegno internazionale in onore del Prof. Žarko Muljačić (1922-2009), 15-17.11.2012, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Zagabria
 9. Marcol L., Janikula B., Il tema di questa settimana è... Alla scoperta del linguaggio dei giovani tramite la loro web-attività; Konferencja Naukowa: L’Italiano e l’Italia del Terzo Millennio: lingua, media, cultura, 31.05.-1.06.2012, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.
 10. Marcol L., Jasińska J., Polskie, angielskie i włoskie czasowniki ruchu w przekładzie; II Konferencja Młodych Lingwistów: Język bez granic, 18.11.2010, Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
 11. Marcol L., Indywidualne wzorce myślenia uczniów a nauka języka obcego z perspektywy ucznia i nauczyciela; Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Nauczanie języka włoskiego w Polsce, 31.05.-1.06.2010, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 12. Marcol L., Gałuskina K., Modele kształcenia tłumaczy w zakresie wiedzy specjalistycznej z zakresu prawa; Konferencja Naukowa Medius currens III: Norma i jakość w teorii, praktyce i dydaktyce przekładu tekstów specjalistycznych, 9-10.04.2010, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Działalność administracyjno-organizacyjna:

 1. Italofonia 2017 – organizacja przedsięwzięcia
 2. Śląska Noc Naukowców 2011 - współorganizacja warsztatów pt. „Odkrywamy tajemnice włoskiej Toskanii z Pinokiem”
 3. Śląska Noc Naukowców 2012 - współorganizacja warsztatów pt. „Świat mostów, szkła i lwa”
 4. Festiwal Nauki 25-27.04.2012 - organizacja przedsięwzięcia
 5. Italofonia 2012 - współorganizacja przedsięwzięcia
 6. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego studentów Revue
 7. Opiekun sekcji włoskiej Koła Naukowego Studentów Języków Romańskich

Działalność dydaktyczno-popularyzatorska:

 1. Wygłoszenie prelekcji „Senti che storia! O miłości Włochów do ojczyzny i nie tylko” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim w ramach projektu „Niepodległość na językach”, 8.11.2018.
 2. Przeprowadzenie warsztatów językowych (język włoski) w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju w ramach Dnia Unii Europejskiej, 12.05.2012.
 3. Wygłoszenie prelekcji „Ciao, parli italiano? La lingua e cultura italiana nel mondo” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim w ramach IX Powiatowej Frankofobii i IV Powiatowej Italofonii, 21.03.2013.
 4. Wygłoszenie prelekcji „’Cantare’ italiano. Il viaggio nel mondo dei suoni” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim w ramach projektu „Muzyka na językach”, 6.11.2017.
 5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus: Università degli Studi di Napoli ‟L’Orientale” , Włochy (2009), Universidad de Granada, Hiszpania (2010)

Szkolenia:

 1. Uczestnictwo w szkoleniu Scuola Invernale TRIPLE [SIT] 2011: Il lemma e l’organizzazione dell’informazione lessicale, Università Roma Tre, 24-28.01.2011.
 2. Uczestnictwo w szkoleniu „Komputerowe wspomaganie tłumaczenia (CAT)” – teoria i praktyka, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, 28-30.01.2014.