Zakład:
Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Stanowisko:
adiunkt

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

Językoznawstwo.

Przedmiotem prowadzonych badań jest odwieloznacznianie wyrażeń leksykalnych operatorów przestrzeni i analiza pojęcia przestrzeni na przykładzie wybranych czasowników ruchu i ich międzyjęzykowych ekwiwalentów formalnych oraz semantycznych w języku francuskim i hiszpańskim (np. venir/venir (llegar)), w oparciu o założenia metodologiczne koncepcji zorientowanej obiektowo autorstwa prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia. Analiza opiera się o porównywanie definicji badanych czasowników dostępnych w słownikach francuskich i hiszpańskich oraz w kontekstach odnalezionych w wyszukiwarkach internetowych. Wyodrębnione, na tej podstawie, schematy składniowo-semantyczne mają pozwolić na wyciągnięcie wniosków do jakiego stopnia, zarówno pod względem otoczenia składniowego jak i semantycznego, analizowane czasowniki w parze francuski-hiszpański są do siebie podobne, a do jakiego stopnia się różnią. W efekcie, wyodrębnione różnice powinny przyczynić się do wskazania innych ekwiwalentów znaczeniowych reprezentujących to samo użycie czasownika (np. quitter/quitar (dejar)). Następnie, wyniki tych badań dwujęzycznych mają na celu zaproponowanie, możliwie jak najlepiej dobranych do danego użycia, odpowiedników tłumaczeniowych w języku polskim, których zadaniem jest poszerzenie zasobów słownikowych dla par języków francuski-polski oraz hiszpański-polski. Badanie zakłada także wyróżnienie i polski przekład struktur o charakterze skostniałym najczęściej pojawiających się w obu analizowanych językach, których często na próżno szukać w dostępnych dwujęzycznych źródłach leksykograficznych. Ponadto, zrozumienie i próba diachronicznego studium rozwoju i zanikania niektórych użyć czasowników w parze francuski-hiszpański może stanowić pomoc w nauce obu języków.

Publikacje:

Monografie:

 • Désambiguïsation des expressions lexicales des opérateurs de l'espace dans le cadre d'une approche orientée objets: les verbes de mouvement „monter" et „sortir" et leurs équivalents polonais. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.

Artykuły:
- opublikowane:

 1. 2004 : « Approche orientée objets dans l'«espace» ». Neophilologica, 16 [Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego], 149–173.
 2. 2007 : « Les emplois spatiaux du verbe monter, leurs schémas syntaxico-sémantiques et équivalents polonais ». Neophilologica, 19 [Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego], 217–227.
 3. 2007 : « Désambiguïser et traduire sortir en polonais dans le cadre d'une approche orientée objets ». Neophilologica, 19 [Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego], 268–281.
 4. 2008 : « Le verbe venir – esquisse typologique et essai de traduction en polonais de son emploi spatial français et espagnol» . Neophilologica, 20 [Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego], 210–220.
 5. 2009 : « La notion du verbe locatif trivalenciel, structure sémantico-syntaxique et nucléarité du lieu – le cas de monter/subir ». Neophilologica, 21 [Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego], 140–150.
 6. 2011: « Sur la notion de classe d’objets en linguistique et son utilité dans la désambiguïsation des sens des mots ». Liguistica Silesiana, Vol. 32 [Kraków, Universitas], 203–212.
 7. 2011 : « Validité de la modélisation objet dans la langue et dans la traduction ». Neophilologica, 23 [Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego], 249–258.
 8. 2013 : « Traduction automatique des langues – espérances et enjeux des outils appliqués ». Neophilologica, 25 [Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego], 56–66.
 9. 2013 : « Influence du contexte sur le sens et la traduction à l’exemple du verbe français descendre ». Liguistica Silesiana, Vol. 34 [Warszawa, PAN Warszawska Drukarnia Naukowa]. 221–233.
 10. 2014: « Word sense disambiguation according to the object oriented approach by W. Banyś ». (Współautor: Anna Drzazga). Liguistica Silesiana, Vol. 35 [Warszawa, PAN Warszawska Drukarnia Naukowa]. 191–205.
 11. 2014: « Meaning potential of a lexical unit in natural language processing » In: Drożdż G., Łyda A., Extension and its Limits. Cambridge Scholars Publishing. 214–236. Available from http://www.myilibrary.com?ID=652895
 12. 2014: « Análisis sintáctico-semántico del verbo ganar según el enfoque orientado a objetos ». (Współautor: Agnieszka Palion-Musioł). Neophilologica, 26 [Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego], 245–263.
 13. 2014: « Entrer/entrar – différences et ressemblances dans leur emploi suivant l’approche orientée objets ». Roczniki Humanistyczne Tom LXII, zeszyt 8. Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 133–148.
 14. 2015: « Quelques réflexions sur la perception de l’espace à l’exemple du mot passage/pasaje ». Neophilologica, 27. [Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego], 295–314.
 15. 2015: « Répercussions du contexte syntaxico-sémantique sur le sens des emplois verbaux — le cas du verbe quitter FR/quitar ES dans les traductions de leurs contextes choisis vers le polonais ». Białostockie Archiwum Językowe, 15. [Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku], 491–508.
 16. 2016: « De main en main /de mano a mano — essai de classement et de traitement didactique des unités figées se référant au lexème main en français et mano en espagnol en vue de l’enseignement de la phraséologie à des locuteurs non-natifs ». Neophilologica, 28. [Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego], 286-298.

- złożone do druku:

 • Analyse des verbes locatifs abandonner, laisser et quitter suivant les restrictions sémantico-syntaxiques de leur entourage en français dans une perspective historique et contrastive.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Colloque interdisciplinaire: « L’ambiguïté et ses contraires ». Konferencja organizowana przez Katedrę Filologii Romańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, 16–17.10.2010 Szczecin–Pobierowo. Referat: Rôle des classes d’objets dans la désambiguïsation et la traduction automatique.
 2. Konferencja Językowa 2011 – « Neofilologie XXI wieku ». Konferencja organizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie, Instytut Humanistyczny, Zakład Filologii Romańskiej, 25–26.03.2011 Tarnów. Referat : Validité de la modélisation objet dans la langue et dans la traduction.
 3. Konferencja Naukowa: Colloque international : « Pluralité des cultures : chances ou menaces ». Konferencja organizowana przez Katedrę Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, 13–15.10.2011 Łódź. Referat : Traduction automatique des langues – espérances et enjeux des outils appliqués.
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – « Aspekty semantyczne i formalne językowych badań porównawczych ». Konferencja organizowana przez Katedrę Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku, 26–28.03.2012 Białystok. Referat : Influence du contexte sur le sens et la traduction à l’exemple du verbe français descendre.
 5. Konferencja Naukowa: « Linguistic Snapshots: Language and Cognition 2 ». Konferencja organizowana przez Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego, 1–2.03.2013, Sosnowiec. Referat : Potencjał znaczeniowy jednostki leksykalnej w przetwarzaniu języka naturalnego.
 6. Konferencja Naukowa: « Terminy i relacje a korpusy dwujęzyczne ». Konferencja organizowana przez Katedrę Języków Romańskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 17–18.10.2013, Lublin. Referat: Entrer/entrar – différences et ressemblances dans leur emploi suivant l’approche orientée objets.
 7. Konferencja Naukowa: Colloque international des Sciences du langage: « La perception en langue et en discours ». Konferencja organizowana przez Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 24–26.04.2014, Warszawa. Referat: Quelques réflexions sur la perception de l’espace à l’exemple du mot passage/pasaje.
 8. Konferencja Naukowa: Colloque international: « Le mot dans la langue et dans le discours ». Konferencja organizowana przez Instytut Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku, 16–17.03.2015, Białystok. Referat: Répercussions du contexte syntaxico-sémantique sur le sens des emplois verbaux — le cas du verbe quitter FR/quitar ES.
 9. Konferencja Naukowa: Colloque international: « La Perception en langue et en discours ». Konferencja organizowana przez Katedrę Kultury i języka francuskiego w Opolu, 21–23.04.2016, Białystok. Referat: Analyse des verbes locatifs abandonner, laisser et quitter suivant les restrictions sémantico-syntaxiques de leur entourage en français et leur traduction en polonais.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Członek Komisji Językoznawstwa PAN

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • Członek zespołu odpowiedzialnego za włączenie Uniwersytetu Śląskiego w Infrastrukturę Badań Cyfrowych Sztuki i Nauk Humanistycznych DARIAH-PL
 • Członek Zespołu Zarządzającego Jakością Kształcenia w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki

Nagrody i odznaczenia:

 • Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą (październik 2009)

Inne:

Szkolenia:

 • 11.06.2010—07.07.2010 - szkolenie z obsługi platformy Moodle - Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ.
 • 17.09.2013 - warsztaty metodyczne poświęcone technikom pracy z osobami dorosłymi « Méthodologie actionnelle pour un apprentissage efficace et structuré des adultes dans les méthodes de français des Éditions Didier: Mobile et Le Nouvel Édito » - Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ.
 • 7.11.2013 - warsztaty metodyczne poświęcone wykorzystaniu narzędzi technologicznych na lekcjach języka francuskiego « Oser le numérique en classe de FLE - enjeux pour les élèves, défis pour les professeurs et les perspectives pour le français » - Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ.
 • 10.12.2014 - warsztaty metodyczne języka hiszpańskiego « Dime cómo aprendes y te diré quién eres. Las inteligencias múltiples en el aula de ELE » - Ñ centro de español - Centrum Języka Hiszpańskiego, Katowice.
 • 26.04.2017 - konferencja metodyczna języka hiszpańskiego « Estrategias nada convencionales para un aprendizaje divertido. Gamificación, aprendizaje activo, inteligencias múltiples. » - Ñ centro de español - Centrum Języka Hiszpańskiego, Katowice.
 • 26.04.2017 - warsztaty metodyczne języka hiszpańskiego « Casos y cosas del apredizaje de español para polacos a practicar en el Laboratorio ELE. » - Ñ centro de español - Centrum Języka Hiszpańskiego, Katowice.

Udział w konferencjach bez referatu:

 • Colloque international : Les images du monde dans les langues romanes. Konferencja organizowana przez Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Śląskiego, 25–27.09.2003, Katowice.
 • 3ème Colloque international des Rédacteurs en chef des revues SYNERGIES du GERFLINT : L’Europe des Langues et des Cultures, Le sens et sa complexité. Konferencja organizowana przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie, 5–7.06.2008, Kraków.
 • Konferencja : Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce. 27–28.03.2010, Kraków.
 • Konferencja Naukowa: „I Międzynarodowa Konferencja Humanistyki Cyfrowej: Nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych”. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Warszawski, 27.11.2014, Warszawa.

Prelekcje:

 • 24.03.2014 - « Paryż i Rzym w pigułce » (wykład podczas Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Włoszech) Liceum im. gen. Maczka w Katowicach.
 • 11.06.2014 - « Italia, mi piace! » (wykład nt. Geografii, kultury, gospodarki i gastronomii Włoch wraz z quizem kulturoznawczym) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie.
 • 10.12.2014 - « Dialekty włoskie w dobie globalizacji » (wykład gościnny w Liceum im. gen. Maczka w Katowicach)
 • 14.12.2016 - « Tradycje i zwyczaje świąteczne we Włoszech — Natale in Italia » (wykład w IJRiT w Sosnowcu dla uczniów z Liceum im. gen. Maczka w Katowicach)
 • 14.12.2016 - « Tradycje i zwyczaje świąteczne we Włoszech — Natale in Italia » (wykład w IJRiT w Sosnowcu dla uczniów z Liceum im. gen. Maczka w Katowicach)
 • 5.04.2017 - « Kobiety w kulturze włoskiej » (wykład podczas Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Włoszech) Liceum im. gen. Maczka w Katowicach.

 •  

  11.05.2017 - « Umbria - co warto wiedzieć i zobaczyć » (wykład dla uczniów ZSP nr. 4 w Jaworznie).

Stypendia i wyjazdy zagraniczne:

 • listopad 2003 - Université Paris 13 (stypendium naukowe)
 • 20–24.10.2007 - Universidad de Extremadura, Hiszpania (LLP/Erasmus)
 • 24–27.10.2007 - Universidad de Granada, Hiszpania (LLP/Erasmus)
 • 12–19.05.2012 - Universidad de Granada, Hiszpania (LLP/Erasmus)
 • 4–11.12. 2012 - Universitat Autònoma de Barcelona, Hiszpania (kwerenda biblioteczna)
 • 3–10.05.2013 - Universidad de Vigo, Hiszpania (LLP/Erasmus)
 • 11–18.05.2014 - Universidad de Valladolid, Hiszpania (LLP/Erasmus)
 • 13–17.04.2015 - Universidad de Extremadura, Hiszpania (LLP/Erasmus)
 • 6–13.05.2016 - Universidad de Granada, Hiszpania (LLP/Erasmus)