Zakład:
Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Stanowisko:
adiunkt

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; http://www.izabela.mrochen.us.edu.pl

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • językoznawstwo (język angielski) stosowane, komputerowe
 • narzędzia wspomagające tłumaczenie CAT tools (systemy hybrydowe w procesie tłumaczenia)
 • włączenie cyfrowe i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem (dostępność i użyteczność stron www)
 • wdrażanie zasad WCAG 2.0 w procesie tworzenia stron internetowych oraz lokalizacji (teksty alternatywne, deskrypcja, nawigacja)
 • projektowanie uniwersalne
 • audiodeskrypcja do dzieł filmowych, sztuk plastycznych, widowisk sportowych i muzycznych
 • napisy do filmów (subtitling) oraz dubbing i voice over
 • leksykografia (komputacyjna) oraz bazy terminologiczne w narzędziach wspomagających proces tłumaczenia

Przebieg kariery naukowej:

 • 2009 praca doktorska na Wydziale Filologicznym UŚ. Doktorat napisany pod kierunkiem prof. dr hab. Rafała Molenckiego. A History of Emotive Interjections in English: what, why and how – Rozwój wykrzyknień wyrażających emocje w języku angielskim: what, why i how.
 • 2001 praca dyplomowa, studia podyplomowe w zakresie Angielskiego Języka Biznesu, Kolegium Języka Biznesu, UŚ. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Mameta; Fine Arts in Modern Advertising.
 • 1999 praca magisterska na Wydziale Filologicznym UŚ. Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Rafała Molenckiego; Translational Equivalence in Polish-English Film Subtitling (Ekwiwalencja tłumaczeniowa w polsko-angielskich filmach z napisami)
 • 1995 praca magisterska na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ. Praca pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Nowakowskiej-Kempnej; Kształtowanie się pojęć abstrakcyjnych w języku dzieki klas I-III (na przykładzie przyjaźni i koleżeństwa).

Uzyskane dyplomy certyfikowane:

 • 2016 certyfikowany audytor i ekspert WCAG 2.0 Professional Certificate in Web Accessibility nadany przez University of South Australia oraz Media Access Australia Inclusion Through Technology
 • 2011 certyfikowany Trener memoQ nadany przez firmę Kilgray w Budapeszcie, Węgry

Publikacje:

Artykuły:
- opublikowane:

 1. 2003: Czy subtitling to odmiana języka? w: Studia o języku i literaturze. Od słowa do znaczenia. From Word to Meaning. pod red.W.M. Osadnika i Prof. P. Fasta str. 83 - 95 ISBN 83-7164-391-8
 2. 2004: Subtitling as a special language, w: Wor(l)ds. in transition. Studies in language culture and literature pod red. Prof E. Borkowskiej i dr A. Łydy str. 83 - 93 ISBN 83-87296-67-8
 3. 2006: Supporting the learning through the use of Distance Learning Platform (współ. Halina Widła, Ewa Półtorak), w: Research Reports on Distance Learning Technologies, University of Silesia, str. 20-27, ISBN 83-922374-1-2
 4. 2009: Gradual development of education with the use of the methods and techniques of distance learning (wsp. Halina Widła, Ewa Półtorak), w: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej, Cieszyn 2009, str. 45-59 ISBN 978-83-925281-4-2
 5. 2010: Development of education with the use of ICT (Information and Communication Technologies) implemented in modern foreign language studies (wsp. Halina Widła, Ewa Półtorak), w: Use of E-learning in the Training of Professionals in the Knowledge Society , pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej, Cieszyn 2010, str. 47-74 ISBN 978-83-60071-30-4
 6. 2011: Narzędzia CAT w procesie kształcenia przyszłego tłumacza Krakow Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki luty 2011
 7. 2011: Implementation of European Union standards in the acquisition of vocational skills at university level, (wsp. Izabela Mrochen, Ewa Półtorak, Beata Gałan)w: E-learning - w rozwoju kompetencji kluczowych, pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej, Cieszyn 2011
 8. 2012: CAT Programs and Trainee Translators: Implementation of Hybrid Systems at University Level, w:Teaching Translation and Interpreting. Advances and perspectives, pod red. Łukasza Boguckiego i Mikołaja Deckerta, Cambridge Scholars Publishing 2012, str. 147-164 ISBN (10): 1-4438_4177_3, ISBN (13): 978-1-4438-4177-1;
 9. 2012: The Investigation of the Development of Exclamations initiated with Exclamatory why from 1650 to 1950, w: W kręgu literatury i języka Tom III, pod red. Mirosławy Michalskiej-Suchanek, Gliwice, Prace Naukowe GWSP, str. 215-231 ISBN 978-83-61401-80-3, ISSN 2084-2961
 10. 2014: Technological Competence - a Translator`s Challenge: CAT Tools as a New Offer in Higher Education, publikacja pokonferencyjna "3rd International Conference Cross-Curricularity in Language Education", Krotoszyn, 30.05. - 01.06.2014 (w druku)
 11. 2014: Translating in the Cloud - new digital skills and the open-source movement, publikacja pokonferencyjna, w: "E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries", pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej, Cieszyn 2014, str. 279-296 ISBN 978-83-600071-76-2
 12. 2015: Cyfrowy niezbędnik bibliotekarza - biblioteki dla każdego użytkownika, publikacja pokonferencyjna "Informacja - dobro publiczne czy prywatne?", Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej, Zakład Ekonomiki Informacji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego


Inne:

 1. 2013: Metodologia badania dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.0, (wsp. Artur Marcinkowski, Przemysław Marcinkowski, Marcin Luboń) Fundacja Widzialni, Częstochowa, 2013 (metodologia opracowana jako rozporządzenie do ustawy dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji)
 2. 2015: Dostosowanie zapisów Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w aspekcie komunikacji z osobami z niepełno-sprawnościami, wykonanie I Etapu usługi eksperckiej na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, marzec 2015
 3. 2016: Audyt dostępności serwisu zgodnie z zasadami WCAG 2.0 Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Udział w projektach:

 1. 2005 - 2006: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice (Polska) - uczestnictwo w charakterze wykładowcy w projekcie angielskiego języka biznesu Euroedukacja nr Z/2.23/II/2.1/26/05, realizowanym przez Economicus U.H.P. Sp. z o.o. wspieranym przez Economicus 1991, EFS, ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) - przygotowanie programów autorskich z modułów: kurs języka angielskiego o profilu ogólnym, autoprezentacja, zakładanie przedsiębiorstwa oraz wybór działalności gospodarczej, małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, zarządzanie,marketing, handel i dystrybucja, korespondencja handlowa oraz sztuka telefonowania, negocjacje międzynarodowe, psychologia biznesu, IT Office, doradztwo w zakresie planowania i wdrażania ścieżki rozwoju zawodowego; 01.10.2005 - 30.06.2006
 2. 2011: Uniwersytet Śląski w Katowicach - udział w projekcie "Aktywny w szkole - aktywny w życiu", realizowanym w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarty w Ministerstwie Edukacji Narodowej; konsultacje tematyczne podczas ponadregionalnych warsztatów naukowych w ramach projektu "Aktywny w szkole - aktywny w życiu"; 05.01.2011
 3. 2012: Uniwersytet Śląski w Katowicach - udział w projekcie "Aktywny w szkole - aktywny w życiu", realizowanym w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarty w Ministerstwie Edukacji Narodowej; konsultacje tematyczne podczas ponadregionalnych warsztatów naukowych w ramach projektu "Aktywny w szkole - aktywny w życiu"; 24.03.2012
 4. 2014 - 2015: E-podręczniki do kształcenia ogólnego, Cyfrowa Szkoła, Ministerstwo Edukacji Narodowej, udział w projekcie na stanowisku redaktora do spraw WCAG, współpraca z CKU, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 23.04.2014 - 15.11.2015; udział w projekcie jako ekspert ds. wdrażania zasad i wytycznych WCAG 2.0 w sposobie przystosowania platformy e-podręczników do potrzeb uczniów z dysfunkcjami wzroku i słuchu; współpraca i koordynowanie prac redaktorów poszczególnych podręczników do kształcenia fizyki, geografii, chemii, biologii, przyrody oraz BHP.
 5. 2014 – 2015: udział w projekcie DARIAH z zakresu humanistyki cyfrowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach; galeria zdjęć z pierwszego spotkania w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego
 6. 2014 – 2015: udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, projekt „Nowoczesne kształcenie – pewna przyszłość” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1; prowadzenie zajęć dydaktycznych w oparciu o program autorski z zakresu Przekładu audiowizualnego z elementami WCAG 2.0 oraz Narzędzia informatyczne wspomagające tłumaczenie; rok akademicki, 2013/2014 semestr letni, 2014/2015, semestr zimowy i letni, 2015/2016, semestr zimowy;
 7. 2015: udział w projekcie "Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne"; zaproszenie do udziału w projekcie wystosowane przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, http://www.pfon.org; projekt realizowany przez Centrum Deliberacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Politechnikę Warszawską, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" oraz Studio Promocji MIT. - ekspertyza na temat dostosowania informatycznej platformy do przeprowadzania konsultacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; wykonanie ekspertyzy dostępności platformy zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 przy zastosowaniu aplikacji i narzędzi rekomendowanych przez konsorcjum W3C.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. 2006:Supporting the learning through the use of Distance Learning Platform (wsp. Halina Widła, Ewa Półtorak), Distance Learning Workshop DLW'2006 - 23-24 listopada 2006, Uniwersytet Śląski
 2. 2009:Gradual development of education with the use of the methods and techniques of distance learning (wsp. Halina Widła, Ewa Półtorak), Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning (DLCC2009), 19-20 października 2009, Uniwersytet Śląski
 3. 2010: Development of education with the use of ICT (Information and Communication Technologies) implemented in modern foreign language studies (wsp. Halina Widła, Ewa Półtorak), konferencja: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning, Uniwersytet ŚLąski, Cieszyn, 11-12 października 2010
 4. 2011: Narzędzia CAT w procesie kształcenia przyszłego tłumacza I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowe Technologie w Służbie Społeczeństwu XXI wieku, digicorp s.c. , Kraków, 04-05 lutego 2011
 5. 2011: The CAT programs and the trainee translators – the future of hybrid systems at Polish universities Budapeszt, 13-15 kwietnia, 2011 Międzynarodowa Konferencja memoQfest 2011 organizowana przez Kilgray Translation Technologies
 6. 2011: The CAT programs – terminology tools supported with visual dictionaries Kraków, 29-30 kwietnia 2011, IMiędzynarodowa, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Technologie Informatyczne w Edukacji"
 7. 2011: Implementation of European Union standards in the acquisition of vocational skills at university level, (wsp. Izabela Mrochen, Ewa Półtorak, Beata Gałan), październik Cieszyn 2011'; przewodniczenie sesji III Practical Aspects of Distance Learning. Distance Learning and Lifelong Learning
 8. 2011: The CAT Programs and the Treinee Translators - impelementation of hybrid systems at university level, Łódź, 29 października 2011, III Międzynarodowa Konferencja Teaching Translation and Interpretation (TTI 2011), Uniwersytet Łódzki, Centrum Konferencyjne
 9. 2012: The Combined Advantages of the CAT Tools and the Trainee Translators - Multilingual Termbases (Współpraca narzędzi CAT i szkolących się tłumaczy: wielojęzyczne bazy terminologii), Wrocław, 20-21 kwietnia 2012, Konferencja „Tłumacz a komputer” , Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu oraz Centrum Lokalizacji C&M; przewodniczenie w panelu Organizacja i charakter pracy tłumacza/Orgznization and nature of translator`s work
 10. 2012: The International Conference Focus on Europe 2012, The Catholic University College of Education, Graz, Austria, 29-31 October 2012;
 11. 2012: Narzędzia CAT jako nowa oferta dydaktyczna w szkolnictwie wyższym, Warszawa, 23 -24 listopada 2012, konferencja Imago Mundi "Tłumaczenie w XXI wieku. Teoria-kształcenie-praktyka", Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 12. 2013: Metodologia badania dostępności strony WWW dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.0, opracowane wraz z Fundacją Widzialni dla Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji w Warszawie, marzec 2013
 13. 2013: Więc chodź, pomaluj mój świat,referat z zakresu audiodeskrypcji przygotowane wspólnie z mgr B.Szymańską, wice prezesem Fundacji Audiodeskrypcja, Katowice 13-14 września 2013, konferencja "Logopedyczne Dni UŚ", Uniwersytet Śląski w Katowicach
 14. 2013: E-dostępność ze szczególnym uwzględnieniem przystosowania stron www dla osób z dysfunkcją sensoryczną, wspólne wystąpienie z mgr inż. P. Marcinkowskim, Fundacja Widzialni, Katowice 13-14 września 2013, konferencja "Logopedyczne Dni UŚ", Uniwersytet Śląski w Katowicach
 15. 2013: Karta Różnorodności, wystąpienie dotyczące zasad równych szans, Katowice 13-14 września 2013, konferencja "Logopedyczne Dni UŚ", Uniwersytet Śląski w Katowicach
 16. 2013: Technological competence - a translator`s challenge: CAT tools as a new offer in higher education, referat na konferencji Methodological Challenges for the Contemporary Translator Educators MCCTE 2013, Unesco oraz Universytet Pedagogiczny w Krakowie, 10-11 października 2013
 17. 2013: Localization and the tools to adapt to specific markets - a new challenge in language departments, referat na konferencji "Intermedia 2013 - The Łódź Conference on Audiovisual Translation and Localization", Łódź, 18-19 listopada 2013
 18. 2013: Etyka w dostępności cyfrowej i społecznej, referat wygłoszony na konferencji Młodych Naukowców i Badaczy "Etyczne aspekty procesów globalizacji" organizowanej przez Zakład Etyki i Zakład Filozofii Społecznej UŚ, Katowice, 29 listopada 2013,
 19. 2013: Audiodeskryptor nowym wyzwaniem na rynku pracy, referat wygłoszony na seminarium organizowanym 3 grudnia 2013 w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach, ul. Rolna, wraz z METiS
 20. 2013: Nowe wyzwania na Uniwersytecie Śląskim, referat wygłoszony na konferencji "Włączenie cyfrowe i społeczne", współorganizowanej razem z Fundacją Widzialni, 11 grudnia 2013, CINiBA,
 21. 2013: Dostępność cyfrowa - przygotowanie strony www zgodnie z wymogami WCAG 2.0, oraz wykład Audiodeskrypcja - zasady przygotowania, wykłady wygłoszone w ramach seminarium organizowanym w Regionalnym Ośrodku Kultury w Katowicach, 12 grudnia 2013,
 22. 2014: New Challenges in Glottodidactics - from traditional dictionaries to term bases in CAT tools, referat wygłoszony na konferencji "INTERdisciplinary Approaches to Translation", Bydgoszcz, 26-27 marca 2014
 23. 2014: WCAG - Removing barriers in education, Uniwersytet Wirtualny 2014, Warszawa 25-26 czerwca 2014
 24. 2014: ABC przygotowania materiałów dydaktycznych i informacyjnych w wirtualnym świecie ucznia i nauczyciela, referat wygłoszony na konferencji "Mózg komputer. Wirtualny duet - realne korzyści", Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice, 8 października 2014,
 25. 2014:Translating in the Cloud - new digital skills and the Open-Source Movement, referat wygłoszony na konferencji The 6th annual "Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning - the DLCC2014 conference", Uniwersytet Śląski, Cieszyn, 13-14 października 2014
 26. 2014: Digital and social inclusion - new challenges in higher education, referat wygłoszony na konferencji "Innovations and emerging technologies for the prosperity and quality of life in the Polish and EU regions", Uniwersytet Koźmińskiego, Warszawa, 27-28 listopada 2014,
 27. 2014: Dostęp do wiedzy - włączenie cyfrowe na wyższych uczelniach, referat wygłoszony na konferencji "Kompetencje cyfrowe młodych rybniczan. Nadzieje, wyzwania i nowe perspektywy", Uniwersytet Ekonomiczny w Rybniku, 19 grudnia 2014,
 28. 2015: The open-source movement – glottodid@ctics in the cloud, referat wygłoszony na konferencji "Językispecjalistyczne - nauczanie, badanie i tłumaczenie", Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 10 marca 2015,
 29. 2015: Cyfrowa rzeczywistość - czytelność informacji, referat wygłoszony w ramach Dni Dostępności Cyfrowej "Seminarium - Dostępni Cyfrowo w każdej dziedzinie", CINiBA, UŚ, 23-25 maja 2015,
 30. 2015: Cyfrowy niezbędnik edukatora w dobie nowych technologii - przygotowanie materiałów edukacyjnych zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0, udział w konferencji UV 2015, Uniwersytet Wirtualny, 24-25czerwca 2015, Uniwersytet Warszawski, Warszawa,
 31. 2015: Cyfrowy Niezbędnik Bibliotekarza, referat wygłoszony na konferencji " Informacja - dobro publiczne czy prywatne?", Politechnika Opolska, Opole, 26 czerwca 2015,
 32. 2015: Inclusive glottodid@ctics - a new challenge in language departments, referat wygłoszony na konferencji "Dialog w języku i literaturze", Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec, 23 września 2015,
 33. 2015: Dostępna cyberprzestrzeń dla kultury informacyjnej - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez wdrażanie wytycznych WCAG 2.0, referat wygłoszony na konferencji z cyklu: Człowiek w świecie informacji. Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 9 października 2015,
 34. 2015: Digital inclusion backed by Open Universities – E-Learning and Good Practices, referat wygłoszony na konferencji "The DLCC2015 Conference", Uniwersytet Śląski, Cieszyn, 12-13 października 2015,
 35. 2015: Language technologies and localization - a new challenge in accessibility, referat wygłoszony na seminarium międzynarodowym "Mosty a nie Mury" organizowane przez Wyższą Szkołę Zawodową w Pile,17 - 18 listopada 2015,
 36. 2015: Cyfrowe kompetencje współczesnego polonisty - (audio)deskrypcja jako nowy kierunek humanistyki cyfrowej, referat wygłoszony na II Kongresie Dydaktyki Polonistycznej w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, 21 listopada 2015,
 37. 2016: Tradycyjna scena w cyberprzestrzeni - dostosowanie oferty instytucji kultury dla osób z dysfunkcjami m.in. sensorycznymi i fizycznymi, godzinny wykład wygłoszony na zaproszenie Animatorów Kultury oraz Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, Dom Kultury w Czechowicach Dziedzicach, 2 lutego 2016,
 38. 2016: Niezbędnik edukatora - cyberprzestrzeń dostępna dla nauki, kultury i sztuki, na zaproszenie Ojca Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Ojca Dziekana Wydziału Filozoficznego, godzinny wykład, 21 marca 2016,
 39. 2016: Dostępna nauka i sztuka w cyberprzestrzeni – e-podręczniki dla wszystkich odbiorców, referat wygłoszony w ramach międzynarodowej konferencji "Kultura jest dla wszystkich" w ramach projektu "Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury 2013-2016", Wrocław, Centrum Kultury Wrocław-Zachód, 18-19 kwietnia 2016,
 40. 2016: Usable and accessible CAT tools –Inclusive New Technologies, godzinny referat wygłoszony jako Key Speaker na konferencji Wordfast Forward 2016, Nicea, Francja, 30 kwietnia 2016,
 41. 2016: Inclusive eEducation - promoting good practices that conform to the WCAG 2.0, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej "Audiodeskrypcja i jej pogranicza", UAM w Poznaniu, Zakład Gramatyki Współczesnej Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej WFPiK, 11 maja 2016,
 42. 2016: Dostępne gry komputerowe: dostępność w kulturze i edukacji oraz Audyt stron www: dostępność cyfrowa w instytucjach, dwa referaty wygłoszone w ramach II Dni Dostępności Cyfrowej, CINiBA w Katowicach, 3 czerwca 2016,
 43. 2016: Cyfrowy niezbędnik użytkownika internetu - dostępność zasad BHP w cyberprzestrzeni, referat wygłoszony na corocznym seminarium zorganizowanym dla członków OSPS (Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby) BHP Oddział Katowice (60 minut), 60 osób, WSZOP, 10 czerwca 2016,
 44. 2016: Kolor i kontrast w cyberprzestrzeni - podstawy typografii strony www zgodnie z zasadami WCAG 2.0, w ramach projektu "SMART Urzędnik", CINiBA w Katowicach, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach, 24 czerwca 2016,
 45. 2016: Dostępne miasto w cyberprzestrzeni, referat wygłoszony na konferencji Miasto Dostępne Warszawa, w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, zorganizowanej przez: Towarzystwo Urbanistów Polskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, 21 września 2016,
 46. 2016: W Dialogu, udział w konferencji "Nowe perspektywy dialogu: Technologie informatyczne w procesach decyzyjnych", udział w debacie "W Dialogu dla miast i mieszkańców" jako prelegent omawiający dostępność platformy "W Dialogu" na zaproszenie PFON, Warszawa, 12 października 2016,
 47. 2016: Komiks medialny - bank pomysłów, referat wygłoszony na konferencji "Od selfie do matmy - jak twórczo zaprogramować atrakcyjną lekcję", METiS, Katowice, 18 października 2016,
 48. 2016: Dobre praktyki w przygotowaniu edukacyjnych materiałów cyfrowych zgodnie z zasadami WCAG 2.0, referat wygłoszony na III Międzynarodowej Konferencji "Cyfryzacja Edukacji na uczelniach przyrodniczych", Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 25 - 26 października 2016

Udział bez referatu w krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. 2009: Nowa Podstawa Programowa- Proces Dydaktyczny - Egzamin, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Stowarzyszenie Pedagogów Alternatywnych Klanza w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Katowice, 1-2 czerwca 2009
 2. 2009: Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 7-9 września 2009
 3. 2010: Konferencja Przekładoznawcza Medius Currens III, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 9-10 kwietnia 2010
 4. 2010: Seminarium REAL, How to motivate students (Jak motywować uczniów: innowacyjność i kreatywność w nauczaniu i uczeniu się na lekcji języka obcego), Uniwersytet Jagielloński we współpracy z the Centre for Polish Language and Culture in the World, Kraków, 18-21 sierpnia 2010
 5. 2010: 5th International Maastricht, Duo Colloquium on Translation and Meaning, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 16-19 września 2010
 6. 2011: Konferencja Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, SDL, Poznań, 26-27 marca 2011
 7. 2011: Międzynarodowa Konferencja memoQfest 2011, organizowana przez Kilgray Translation Technologies, Budapeszt, 13-15 kwietnia 2011
 8. 2011: I Międzynarodowa, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Technologie Informatyczne w Edukacji”; tłumaczenie konsekutywne prelegenta dr Bruno Jacobfeuerborn w panelu dyskusyjnym pt. Informational Support of Entrepreneurs of a New Type, Kraków, 29-30 kwietnia 2011
 9. 2011: Międzynarodowa konferencja: Points of View in Language and Culture: Audiovisual Translation, Uniwersytet Jagielloński. Katedra UNESCO ds. Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, Kraków, 14-15 października 2011
 10. 2012: Nauka 2.0 - więcej niż internet, Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego; konferencja organizowana przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (Nauka i internet, Nauka i marketing, Otoczenie nauki), Kraków, 17-18 kwietnia 2012
 11. 2012: Rynek Tłumaczeń i Lokalizacji w Polsce, LSP Software, Szczecin, Warszawa, 6-7 października 2012,
 12. 2012: Konferencja Imago Mundi "Tłumaczenie w XXI wieku. Teoria-kształcenie-praktyka", Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 23-24 listopada 2012
 13. 2013: Międzynarodowa konferencja Tralogy II, organizowana przez CNRS (Centre national de la recherche scientifique), Institute for Scientific and Technical Information, Paryż, 17-18 stycznia 2013
 14. 2013: Międzynarodowa konferencja Translation and Localization Conference 2013; udział w panelu dyskusyjnym na zaproszenie organizatorów Dyskusja: Kształcenie tłumaczy na uczelniach państwowych a wymagania rynku?, organizowana przez Localize.pl oraz TexteM w Warszawie, Hotel Novotel, Warszawa, 23-24 marca 2013
 15. 2013: Konferencja naukowo-metodyczna, Dziecko z wadą wzroku w szkole, organizowana przez Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ROM-E Metis w Katowicach, Katowice, 20 maja 2013
 16. 2013: Konferencja naukowa E-Dostępność Sektora Publicznego w Polsce. Osiągnięcia i wyzwania. Udział w konferencji na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego, Rafała Trzaskowskiego, oraz Fundacji Widzialni, konferencja odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP, ul. Wiejska (podczas konferencji po raz pierwszy w Polsce zastosowano równocześnie Tłumaczenie migowe, Napisy na żywo, Pętlę indukcyjną oraz transmisję on-line), Warszawa, 7 czerwca 2013
 17. 2013: Konferencja naukowo-metodyczna Wakacje 2013, organizowana przez METiS w Katowicach, Katowice, 11 czerwca 2013
 18. 2013: Konferencja Zauważ nasze słowa na zaproszenie Dyrektora Fundacji Migam.pl organizowanej na Stadionie Narodowym w Warszawie, Warszawa, 18 czerwca 2013
 19. 2013: Konferencja WCCE 2013, Toruń, 1 - 5 lipca 2013
 20. 2013: Konferencja X Konferencja Informatyka w Edukacji IWE 2013, Toruń, 5-7 lipca 2013
 21. 2014: Konferencja Nowoczesne technologie w edytorstwie, Uniwersytet Śląski, konferencja organizowana w siedzibie CINiBA, Katowice, 8 maja 2014; w ramach konferencji udział w warsztatach: a. Publikowanie czasopism elektronicznych z wykorzystaniem oprogramowania open source, b. Wydajemy książkę. Proces wydawniczy - czy wiesz jak wygląda?
 22. 2014: Konferencja Telewizja dostępna dla wszystkich, Sala Kolumnowa Sejmu RP, Warszawa, 2 września 2014
 23. 2014: Konferencja Projekt Dariah, Rektorat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 17 grudnia 2014
 24. 2015: Konferencja Integracja sensoryczna. Wzrok a uczenie się i rozwój - wyzwanie XXI wieku. Skala problemu, diagnoza i terapia, WSB w Dąbrowie Górniczej, 17 - 18 stycznia 2015
 25. 2015: Konferencja Otwarta Cyberprzestrzeń, odbiór nagrody dla Uniwersytetu Śląskiego za prowadzenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia, Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, Warszawa, 21 maja 2015
 26. 2016: Konferencja organizowana przez Microsoft w siedzibie głównej w Warszawie; najnowsze rozwiązania w nauczaniu w szkolnictwie wyższym, 8 stycznia 2016,
 27. 2016: Konferencja Cyfrowo wykluczeni, Sala Kolumnowa Sejmu RP, Warszawa, 20 kwietnia 2016
 28. 2016: Debata Oksfordzka Nowa filozofia dla Śląska - społeczne i ekonomiczne aspekty rewitalizacji terenów zdegradowanych, Mysłowice, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie, 9 czerwca 2016
 29. 2016: debata tematyczna poświęcona dostępności informacji, usług elektronicznych i komunikacyjnych oraz dostępowi do informacji dla ogółu społeczeństwa, wykład profesora Klausa Miesenberger, udział w debacie na zaproszenie Stowarzyszenia PFON w Warszawie, Hotel Ibis, Warszawa, 5 października 2016
 30. 2016: Śląski Festiwal Nauki, stoisko T282 Razem w cyberprzestrzeni - wszyscy jesteśmy tacy sami, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice, Uniwersytet Śląski, 14 -15 października 2016

Inna działalność naukowa:

Opieka naukowa:

 1. Opieka naukowa (promotor) - studentka Judytą Obrzeżgiewicz, studia MISH, III rok języki stosowane: język francuski i język angielski - seminarium przygotowujące do pracy licencjackiej w roku akademickim 2016/2017
 2. Opieka naukowa (tutor) - studentka Judyta Obrzeżgiewicz, studia MISH, III rok języki stosowane: język francuski i język angielski, tutoring indywidualny w pisaniu prac semestralnych w roku akademickim 2015/2016

Inne:

Recenzent prac licencjakich:

 1. Politechnika Śląska Kolegium Języków Obcych, Kierunek: Filologia, Specjalność: język angielski, specjalizacja: nauczycielska, rok akademicki 2011/2012
 2. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach, Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych, Kierunek: Filologia, Specjalność: Angielski Język Biznesu, rok akademicki 2012/2013

Recenzent prac dyplomowych:

 • Uniwersytet Śląski, kwalifikacyjne studia podyplomowe Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia, rok akademicki 2014/2015

Recenzent w czasopismach międzynarodowych:

 1. International Journal of Continuing Engineering Education and Lifelong Learning ( 3 artykuły, lipiec 2013),
 2. IFIP (International Federation of Information Processing), konferencja w Poczdamie 2014 (3 artykuły, marzec 2014)
 3. SJER, Sky Journal of Educational Research ( 1 artykuł, kwiecień 2015),
 4. International Journal of Research in e-Learning (2 artykuły, listopad - grudzień 2015)
 5. Research in Learning Technology - The Journal of the Association for Learning Technology (ALT) (1 artykuł, październik 2016).

Członkostwo w towarzystwach naukowych i organizacjach:

 1. Członek grupy Superbelfrzy RP, od czerwca 2016,
 2. Członek European Schoolnet, InGenious, the platform of the European Coordinating Body in Science, od października 2015
 3. Członek Latarników Polski Cyfrowej Równych Szans, od sierpnia 2015,
 4. Członek PTNEI, Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, Warszawa, od czerwca 2015,
 5. Członek PAN, Oddział w Katowicach, od kwietnia 2015,
 6. Członek TMJP, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Oddział Katowicki, od października 2014,
 7. Członek Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy, CTER, Kraków, od września 2014,
 8. Członek Grupy Roboczej ds. zasobów Internetu przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, od czerwca 2014,
 9. Członek międzynarodowej organizacji IFIP, International Federation for Information Processing, od lipca 2013,
 10. Członek Stowarzyszenia KOMTE w Poznaniu,
 11. Członek Stowarzyszenia Miranda.net, od lipca 2013.

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 1. 2010 - 2014: Członek kolegium naukowego Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Uniwersytet Śląski
 2. 2013: Członek Rady Redakcyjnej "Logopedia Silesiana"
 3. 2013- nadal: Kierownik studiów podyplomowych kwalifikacyjnych Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia (studia powołane przed Radę Wydziału 26 marca 2013).
 4. 2013 - 2014: Z-ca kierownika "Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji", UŚ w Katowicach, Wydział Filologiczny.
 5. 2013 - nadal: Opiekun merytoryczny Koła Naukowego na Wydziale Filologicznym "Wdrażanie Dobrych Praktyk z wykorzystaniem Nowych Technologii 'UniCAT' ", rozpoczęcie działalności w listopadzie 2013.

Nagrody i odznaczenia:

 1. 2011: nagroda Dyrektora NKJO w Gliwicach za działalność dydaktyczną i organizacyjną
 2. 2009: nagroda Dyrektora NKJO w Gliwicach z okazji Dnia Edukacji Narodowej za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej
 3. 2008: nagroda Dyrektora NJKO w Gliwicach za działalność dydaktyczną i organizacyjną
 4. 2007: nagroda Dyrektora NKJO w Gliwicach z okazji Dnia Edukacji Narodowej za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej
 5. 1998: nagroda Prezydenta Miasta Ruda Śląska za przygotowanie ucznia do konkursu z języka angielskiego

Inne:

Prowadzenie warsztatów z zakresu narzędzi CAT:

 1. 2013: prowadzenie warsztatu "Nowe narzędzia wspomagające pracę tłumacza - wyzwanie w procesie kształcenia przyszłych tłumaczy", X Konferencja Informatyka w Edukacji, IWE 2013 w Toruniu, 5-7.07.2013,
 2. 2013: prowadzenie warsztatu w języku angielskim "Take your CAT anywhere", Konferencja Methodological Challenges for the Contemporary Translatro Educators (MCCTE 2013), Kraków, 10-11.10.2013,
 3. 2014: prowadzenie warsztatu "Narzędzia CAT w pracy tłumacza - Wordfast Anywhere", szkolenie organizowane na zlecenie SPNJO, Uniwersytet Śląski w Katowicach, CINiBA, 17.02.2014
 4. 2014: prowadzenie warsztatu w języku angielskim "CAT tools - take with you anywhere", konferencja "f3rd International Conference Cross-Curricularity in Language Education, Krotoszyn, 30.05.-01.06.2014,
 5. 2014: prowadzenie warsztatu w języku angielskim "Digital Humanities - IT Tools in Higher Education", konferencja The 6th Annual Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning - the DLCC2014 Conference, Cieszyn, 13.10.2014,
 6. 2014: prowadzenie warsztatu "Cloud Computing - new trainee translator`s challenges", Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Racibórz, 23.10.2014,
 7. 2014: prowadzenie warsztatu "Wprowadzenie do obsługi i metodyki programu memoQ", Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy CTER, Katedra Dydaktyki Przekładu Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 14.11.2014,
 8. 2015: prowadzenie warsztatu "Cloud Computing as a tool for specific purposes", konferencja "Języki specjalistyczne - nauczani, badanie i tłumaczenie", Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza, 10.03.2015,
 9. 2015: prowadzenie warsztatu "Narzędzia CAT w pracy tłumacza", w ramach Dni Otwartych Instytutu IKILA, Wydział Filologiczny, Neofilologia, Sosnowiec, 16.04.2015,
 10. 2015: prowadzenie warsztatu "Obsługa i metodyka memoQ - poziom dla początkujących i średniozaawansowanych", (8 godzin), Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy CTER, Katedra Dydaktyki Przekładu Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 30.05.2015;
 11. 2015: prowadzenie warsztatu "Warsztaty z obsługi programu memoQ", szkolenie organizowane na zlecenie SPNJO, Uniwersytet Śląski w Katowicach, CINiBA, 10.06.2015,
 12. 2015: prowadzenie warsztatu "Narzędzia informatyczne wspomagające pracę tłumacza", w ramach Dnia Otwartego studiów podyplomowych Transl@tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie, Instytutu IJA, Wydział Filologiczny, Neofilologia, Sosnowiec, 29.06.2015;
 13. 2015: prowadzenie warsztatu "Narzędzia informatyczne wspomagające pracę tłumacza", w ramach Dnia Otwartego studiów podyplomowych Transl@tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczneie, Instytutu IJA, Wydział Filologiczny, Neofilologia, Sosnowiec, 28.09.2015;
 14. 2016: prowadzenie warsztatu "Wprowadzenie do obsługi programu memoQ", SPNJO Uniwersytet Śląski w Katowicach, 5 godzin, Katowice, 1 kwietnia 2016,
 15. 2016: prowadzenie warsztatu "Multimedia w nauczaniu języków obcych", 4 godziny, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, 11 kwietnia 2016,
 16. 2016: prowadzenie warsztatu "Obsługa programu memoQ" dla średniozaawansowanych, 5 godzin, SPNJO Uniwersytet Śląski w Katowicach, 5 godzin, Katowice, 20 maja 2016.

Prowadzenie warsztatów z zasad WCAG 2.0:

 1. 2013: prowadzenie warsztatów "Podstawy tworzenia audiodeskrypcji" (4 godziny) w ramach Logopedycznych Dni UŚ, 14.09.2013,
 2. 2013: prowadzenie seminarium i warsztatów "Przygotowanie strony www zgodnie z wymogami WCAG 2.0 oraz standardy audiodeskrypcji" (6 godzin), Regionalny Ośrodek Kultury, Katowice, 12.12.2013,
 3. 2014: prowadzenie warsztatu "Audiodeskrypcja - standardy tworzenia audiodeskrypcji", w ramach działalności studenckiego koła "Wdrażania Dobrych Praktyk z wykorzystaniem Nowych Technologii UniCAT", Wydział Filologiczny, Neofilologia, Sosnowiec, 08.04.2014,
 4. 2014: prowadzenie warsztatu oraz wygłoszenie wykładu "Audiodeskrypcja - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i społecznym", Zespół Szkół Ogólnokształcących w Katowicach Dąbrówce,
 5. 2014: prowadzenie warsztatu "WCAG - dostępność w kulturze, edukacji i komunikacji" (2 godziny), w ramach konferencji "Uniwersytet Wirtualny - UV2014", Warszawa, 25.06.2014
 6. 2014: prowadzenie wykładu i warsztatu z zakresu dostępności cyfrowej "(Audio)deskryptor i audytor stron www nowym wyzwaniem na rynku pracy" (2 godziny), w ramach Dnia Otwartego studiów podyplomowych "Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia", Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, Wydział Filologiczny, Katowice, 30.09.2014,
 7. 2015: prowadzenie warsztatów z zakresu dostępności cyfrowej zgodnie z zasadami WCAG 2.0 dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie działań informacyjno-edukacyjno-promocyjnych w ramach usługi eksperckiej dla Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, dostosowanie zapisów Strategii Komunikacji na lata 2014-2020, 5 spotkań 5-godzinnych w maju/czerwcu 2015,
 8. 2015: prowadzenie zajęć warsztatowych w języku angielskim "Accessibility - WCAG 2.0 workshop", zajęcia prowadzone w ramach programu Erasmus+ (8 godzin), na zaproszenie KPH Graz, Austria, 07.05.2015
 9. 2015: prowadzenie warsztatów z zakresu dodawania tekstu alternatywnego do treści nietekstowej na stronach internetowych w ramach Dni Dostępności Cyfrowej w Katowicach, 23-25.05.2015,
 10. 2015: prowadzenie warsztatów "Cyfrowy niezbędnik użytkownika internetu - dostępność w kulturze, edukacji i komunikacji" w ramach konferencji międzynarodowej Digital Education at Environmental Universities (1,5 godziny), CKO, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 26.05.2015,
 11. 2015: prowadzenie warsztatów z zasad WCAG 2.0 (5 godzin) dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, udział w szkoleniu 19 osób z Telewizji Internetowej Uniwersytetu Śląskiego, Biura Karier, Działu Nauki, Działu Informacji i Promocji, Centrum Obsługi Studentów, Gazety Uniwersyteckiej UŚ, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej,19.06.2015,
 12. 2015: prowadzenie 2-dniowych warsztatów (2x6 godzin) z zakresu dostępności cyfrowej i przygotowania materiałów edukacyjnych "Cyfrowy niezbędnik użytkownika internetu - dostępność w edukacji i komunikacji " dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, CKO, 30.06.-01.07.2015,
 13. 2015: prowadzenie warsztatu "Nowoczesny pedagog za pan brat z cyfrowymi trendami. Zasady przystosowania materiałów edukacyjnych zgodnie z zasadami WCAG 2.0" (3 godziny), METiS, Katowice, 23.09.2015,
 14. 2015: prowadzenie warsztatu "Cyberprzestrzeń użytkownika biblioteki cyfrowej - dostępność do informacji zgodnie z zasadami WCAG 2.0" (1 godzina), warsztat dla uczestników konferencji naukowej "Człowiek w świecie informacji. Kultura w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka.", Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Pedagogiczny, Kraków, 09.10.2015,
 15. 2015: prowadzenie warsztatu w języku angielskim "Digital Inclusion in Education - alternative text and e-learning platforms", warsztat w ramach konferencji DLCC2015 w Cieszynie, Uniwersytet Śląski, 13.10.2015,
 16. 2015: prowadzenie warsztatu "Cyberprzestrzeń użytkownika biblioteki cyfrowej - dostępność do informacji zgodnie z zasadami WCAG 2.0", w ramach konferencji naukowej "Człowiek w świecie informacji - Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka", organizowana przez Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach, 9 maja 2015,
 17. 2015: prowadzenie warsztatu "Accessible cyberspace as a BRIDGE not a BARRIER for all users", w ramach konferencji "Mosty a nie mury", organizowanej przez Zakład Filologii Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile we współpracy z Katedrą Ekokomunikacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Badań oraz Innowacji w Edukacji Językowej, 1 Decembrie University of Alba Iulia, Rumunia oraz Studenckie Koła Naukowe, Piła, 18 listopada 2015,
 18. 2016: prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie warsztatu w laboratorium komputerowym "(Audio)deskryptor - asystent osoby z dysfunkcją wzroku oraz osoby starszej", (3 godziny), Szkoła Policealna SOCIUS, Mysłowice, 5 stycznia 2016,
 19. 2016: prowadzenie warsztatu "Multimedia w nauczaniu języków obcych - dobre praktyki w przygotowaniu edukacyjnych materiałów cyfrowych", 4 godziny, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, 23 maja 2016,
 20. 2016: prowadzenie warsztatu "Zasady przygotowania treści na stronach www", 3 godziny, warsztaty dla dziennikarzy w ramach Światowych Dni Młodzieży 2016, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie, 11 czerwca 2016,
 21. 2016: przeprowadzenie warsztatu "Edukator w dostępnej cyberprzestrzeni - dobre praktyki w przygotowaniu edukacyjnych materiałów cyfrowych", 1,5 godziny, warsztat przeprowadzony w ramach III Międzynarodowej Konferencji "Cyfryzacja Edukacji na uczelniach przyrodniczych", Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 26 października 2016,
 22. 2016: przeprowadzenie seminarium "Accessibility and usability in localisation - the WCAG 2.0 rules", 3 godziny, na zaproszenie Uniwersytetu KuLeuven, Faculty of Arts, Campus Sint-Andries, Antwerp, Belgia, 16 listopada 2016.

Udział w warsztatach z zakresu nowych technologii:

 1. 2008: Obsługa i administracja platformy Moodle, Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, 7 kwietnia 2008; 28 maja 2008; 23 czerwca 2008,
 2. 2008: New Challenges, New Opportunities (a. FCE –What is expected in the Reading and Writing papers,b. Teaching towards the updated CAE, JackyNewbrook, Cambridge ESOL), Katowice, 7 listopada 2008,
 3. 2009: Nowa podstawa programowa proces dydaktyczny egzamin, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Pedagogów Alternatywnych Klanza, Katowice, 1-2 czerwca 2009,
 4. 2010: Instensywne szkolenie obsługi programu memoQ, Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych, trener Michał Tosza, Sosnowiec, 11 czerwca - 7 lipca 2010,
 5. 2010: Narzędzia CAT, Solutions for Translation Industry STI, trener Marek Pawelec, Poznań, 5 listopada 2010,
 6. 2010: Tłumaczenia techniczne, Solutions for Translation Industry STI, trener Marek Pawelec, Poznań, 5 listopada 2010,
 7. 2010: Niezbędnik Tłumacza, Solutions for Translation Industry STI, trener Marek Pawelec, Poznań, 3 grudnia 2010,
 8. 2010: Tłumaczenia Literackie, Solutions for Translation Industry STI, trener Marek Pawelec, Poznań, 3 grudnia 2010,
 9. 2011: The memoQ masterclass course, Kilgray Translation Technologies, Budapeszt - warsztaty zakończone otrzymaniem certyfikatu The memoQ Trainer, Budapeszt, 12 kwietnia 2011,
 10. 2011: The Train The Trainer Course, Kilgray Translation Technologies, Budapeszt - warsztaty zakończone otrzymaniem certyfikatu, Budapeszt, 13 kwietnia 2011,
 11. 2011: Warsztaty pisania wniosku projektowego w ramach 7. Programu Ramowego, Dział Projektów UŚ w Katowicach, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Politechnice Śląskiej, Katowice, 10 czerwca 2011,
 12. 2011: Wykorzystanie CMS Drupal w tworzeniu przestrzeni edukacyjnej. praktyczne warsztaty DLCC2011, Uniwersytet Śląski w Cieszynie, 11 października 2011,
 13. 2011: praktyczne warsztaty z tłumaczenia audiowizualnego (dubbing, audiodeskrypcja, napisy, wersja lektorska, napisy dla niesłyszących i lokalizacja gier internetowych), Kraków, 13 października 2011, a. Carmen Mangiron An Introduction to Game Localization b. Andrzej Antoszek Film Subtitling in the 21st Century: Managing Various 'Texts' Katedra UNESCO ds. Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytet Jagielloński,
 14. 2011: szkolenie z lokalizacji organizowane przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, trener Michał Tosza, 3 grudnia - 17 grudnia 2011,
 15. 2012: Is ICT (Information & Communication Technology) the biggest bully in your classroom?, Cambridge Days, Konrad Dejko, Katowice, 28 maja 2012,
 16. 2012: programy CAT Kosmowski Maciej - szkolenie organizowane przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, wrzesień 2012,
 17. 2012: szkolenie Lokalizacja oprogramowania (narzędzia CAT, lokalizacja stron www, SDL Passolo), trener dr Agenor Delbor-Hofman, Uniwersytet Śląski, IJRiT, 19 - 20 września 2012,
 18. 2012: Warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych (klasyfikacja wad wzroku, definicja audiodeskrypcji, geneza i tło historyczne, podstawowe zasady tworzenia audiodeskrypcji w zależności od rodzaju dzieła, praktyczne ćwiczenia tworzenia i odczytywania skryptów audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych), Fundacja Audiodeskrypcja, Białystok (prowadzone przez Barbarę Szymańską i Tomasza Strzymińskiego), Katowice, Uniwersytet Śląski, Inkubator Przedsiębiorczości, 28 września 2012,
 19. 2012: Warsztaty audiodeskrypcji dzieł sztuki współczesnej pochodzącej z kolekcji Bunkra Sztuki (w trakcie warsztatów wykorzystano różne media w tym fotografię, prace wideo oraz obiekty), Bunkier Sztuki, Fundacja Audiodeskrypcja, Białystok (prowadzone przez Barbarę Szymańską i Tomasza Strzymińskiego), Kraków, 4 - 6 grudnia 2012,
 20. 2013: międzynarodowa konferencja Translation and Localization Conference 2013, Warszawa, 23-24 marca 2013, udział w warsztatach: a. Warsztaty z wyrażeń regularnych, Marek Pawelec, 23 marca 2013, b. Warsztaty DTP - podstawy DTP i OCR dla tłumaczy i biur tłumaczeń, Tomasz Zarzycki, 24 marca 2013,
 21. 2013: szkolenie Oprogramowanie SDL Trados Studio 2011, program szkolenia obejmował zagadnienia z zakresu: tłumaczenie i weryfikacja tekstów, tworzenie pamięci tłumaczeń i baz terminologicznych, funkcje QA, analiza dokumentów i wycena tłumaczeń, zewnętrzna weryfikacja dokumentów; organizator Greater Translation, Łukasz Rejter, Warszawa, 17 kwietnia 2013,
 22. 2013: szkolenie MemoQ 6.2 - obsługa dla średniozaawansowanych, organizator GreaterTranslation, Łukasz Rejter, Warszawa, 10 lipca 2013,
 23. 2013: szkolenie "Oprogramowanie memoq 2013", organizator Greater Translation, Warszawa, Łukasz Rejter, Warszawa, 10 lipca 2013,
 24. 2013: udział w warsztatach "Projekt edukacyjny krok po kroku", organizowane przez METiS w Katowicach, 19 września 2013,
 25. 2013: udział w warsztatach w ramach konferencji międzyanrodowej w Dubrovniku, Chorwacja, 25 września 2013,: a. Audio description: More than words, prowadząca Aline Remael, professor in Translation Studies and Audiovisual Translation at the Department of Translators and Interpreters of Artesis University College, b. Accessible Communication for Inclusive Museums, prowadząca Joselia Neves,
 26. 2013: udział w szkoleniu "Podstawy HTML - tworzenie stron internetowych", organizowane przez METiS, Katowice, 29 października 2013,
 27. 2013: udział w szkoleniu "Podstawy obsługi komputera i urządzeń multimedialnych", organizowane przez METiS w Katowicach, 18 listopada 2013,
 28. 2013: udział w szkoleniu "Administrowanie e-dostępnych stron internetowych" organizowane przez Fundację Widzialni, prowadzący szkolenie mgr inż. Przemysław Marcinkowski, Częstochowa, 16 grudnia 2013,
 29. 2014: udział w szkoleniu "Oprogramowanie memoQ2013 R2", organizator Greater Translation, Łukasz Rejter, Warszawa, 6 marca 2014,
 30. 2014: udział w szkoleniu "XTM International", workshop on XTM (cloud computing), szkolenie w ramach prowadzenia Koła Naukowego "Wdrażanie dobrych praktyk z wykorzystaniem Nowych Technologii UniCAT", prowadzone przez XTM International, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 6 maja 2014,
 31. 2014: Nowoczesne technologie w edytorstwie, konferencja organizowana w CINiBA, Katowice, 8 maja 2014; udział w warsztatach: a. Publikowanie czasopism elektronicznych z wykorzystaniem oprogramowania open source, dr Anna Matysek, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, b. Wydajemy książkę. Proces wydawniczy - czy wiesz jak wygląda?, dr Magdalena Piekara, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 32. 2014: udział w warsztatach "Translation Workspace w praktyce", prowadzenie Łukasz Zwoliński, Lionbridge, Sosnowiec, 20 maja 2014,
 33. 2015: udział w szkoleniu "Tworzenie napisów dla osób niesłyszących za pomocą narzędzia Amara.org", prowadzenie Jakub Dębski, certyfikat wydany 11 lutego 2015 roku w Warszawie,
 34. 2015: udział w szkoleniu "Oprogramowanie memoQ 2014 R2", prowadzenie Łukasz Rejter, Greater Translation, Warszawa, 11 lutego 2015,
 35. 2015: udział w szkoleniu "Przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych (szkoły, przedszkola. żłobki)", prowadzone przez dr Marię Buszman-Witańską, METIS w Katowicach, 6 marca 2015,
 36. 2015: udział w szkoleniu "Tłumaczenie informatyczne i lokalizacja oprogramowania", prowadzone przez Jolantę Pers, STI Solutions for Translations & Industry, Szkolenia, Kraków, 3 - 4 października 2015,
 37. 2015: udział w szkoleniu "Warsztaty dla początkujących - obsługa SDL Trados Studio", STI Solutions for Translations & Industry, Szkolenia, Poznań, 31 października 2015,
 38. 2015: udział w projekcie "Mobility of youth workers", Living together in diversity, resolving conflicts, building an inclusive Europe, Bad Bevensen, Niemcy, Gustav Stresemann Institut, 15 - 24 października 2015,
 39. 2015: udział w szkoleniu "memoQ 2015 - więcej możliwości", prowadzenie Łukasz Rejter, Greater Translation, Warszawa, 22 grudnia 2015,
 40. 2016: udział w seminarium z przekładu audiowizualnego, FORTIMA Akademia Filmowego Słowa, Warszawa, 5 spotkań, 20 lutego - 19 marca 2016,
 41. 2016: udział w certyfikowanym szkoleniu "Professional Certificate in Web Accessibility", University of South Australia oraz Media Access Australia, 6 tygodni, 22 lutego - 1 kwietnia 2016,
 42. 2016: udział w warsztatach "The workshop of audiodescription", prowadzone przez Joela Snydera, UAM, Poznań, dwudniowe szkolenie, 12 - 13 maja 2016,
 43. 2016: udział w szkoleniu "Gry miejskie i aplikacje mobilne - nowoczesny sposób na naukę poza szkołą", prowadzone przez Agnieszkę Bilską, Superbelfrzy RP, METiS, Katowice, 10 godzin, 14 maja oraz 21 maja 2016,
 44. 2016: udział w szkoleniu "Redaktor dostępnych treści", zorganizowane przez Fundację Media 3.0 w Rybniku w ramach Akademii 3.0, 5 godzin, 7 czerwca 2016,
 45. 2016: udział w 1st International Summer School in Translation Technology, zorganizowanej przez the University of Leuven, Faculty of Arts, w Antwerpii, Belgia, we współpracy z Tekom Belgium, Zaac Consultancy and Training, CBTI oraz TermNet, 5-dniowe szkolenie, 29 sierpnia - 2 września 2016,
 46. 2016: szkoleniu z obsługi Word Press, szkolenie prowadziła Katarzyna Aleszczyk, Silesian Word Press, Katowice, Centrum Kultury im. K. Bochenek, 30 września 2016,
 47. 2016: udział w szkoleniu "Język polski wśród cyfrowych tubylców", prowadzenie Joanna Waszkowska, Superbelfrzy RP, METiS, Katowice, 28 października 2016,
 48. 2016: udział w spotkaniu otwartym "Narzędzia cyfrowe do interakcji z grupą" w ramach Otwartych Spotkań Dydaktycznych, CKU, Uniwersytet Śląski, CINiBA, Katowice, 21 listopada 2016.

Wymiana kadry naukowej w ramach wyjazdów Erasmus oraz kwerenda biblioteczna:

 1. 2012: The Erasmus mobility program, Graz Catholic University College for Education Graz, conference Focus on Europe 2012, 28 październik do 1 listopad 2012
 2. 2013: Kwerenda Biblioteczna na Uniwersytecie w Kopenhadze oraz Copenhagen Business College; biblioteka Black Diamond oraz udział w międzynarodowym szkoleniu dla doktorantów "Translation Process Research" na zaproszenie Prof. A.L. Jakobsen, lipiec-sierpień 2013
 3. 2015: The Erasmus mobility program, Graz Catholic University College for Education Graz, 1 - 5 maja 2015
 4. 2016: Przeprowadzenie seminarium "Accessibility and usability in localisation - the WCAG 2.0 rules", 3 godziny, na zaproszenie Uniwersytetu KuLeuven, Faculty of Arts, Campus Sint-Andries, Antwerp, Belgia, 16 listopada 2016

Działalność popularyzująca zagadnienia naukowe:

 1. Wykład "Czy dłoń może mówić", grupa Poszukiwacze, "Potęga mowy ciała w różnych kutlurach", grupa Młodzi Naukowcy, 7 maja 2011.
 2. Wykład "Zrozumieć bez słów", grupa Odkrywcy, grudzień 2011.
 3. Wykład "Historia pisma", grupa Odkrywcy, 2012, ogłoszenie konkursu.
 4. Współorganizowanie wyjazdu integracyjno-naukowego dla grupy dzieci z UŚD do Zawoi w dniach 11-18 sierpnia 2013; prowadzenie zajęć z fonologii języka angielskiego - opracowanie pomocy naukowych z zakresu symboli alfabetu fonemicznego z wykorzystaniem tyflotechnologii; ogłoszenie konkursu dla dzieci UŚD na pracę związaną z tyflotechnologią.
 5. Organizacja i moderowanie wykładu otwartego na Wydziale Filologicznym "University and Community, Education and Culture" wygłoszonego przez dr Davida Sing z Uniwersytetu Hawajskiego w Hilo, oraz Tricię Jenkins z MBE, Liverpool University, 18 października 2013.
 6. Wykład "Audiodeskrypcja - wsparciem dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych", wykład odbył się na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Bieruniu, Lędzinach, Mysłowicach oraz Katowicach styczeń-kwiecień 2014; wykład zorganizowany w ramach Autorskiego Programu Edukacyjnego promującego wdrażanie dobrych praktyk w grupach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i społecznym.
 7. Wykład "Język ciała jako przykład komunikacji międzykulturowej" organizowany w ramach Autorskiego Programu Edukacyjnego promującego wdrażanie dobrych praktyk, 7 luty 2014, Szkoła Podstawowa nr 9 w Katowicach.
 8. 12 luty 2014 wykład Język ciała w różnych kulturach , wykład na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy, ul. Panewnicka 172, w Katowicach.