Zakład:
Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Stanowisko:
adiunkt

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • Językoznawstwo stosowane i translatoryka
 • Problemy teoretyczne i praktyczne opisu leksykograficznego terminologii specjalistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii prawniczej
 • Dydaktyka przekładu oraz rola wiedzy specjalistycznej w dydaktyce i praktyce przekładu, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu prawniczego
 • Przekłady tekstów specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu tekstów z zakresu prawa
 • Technologiczne aspekty przekładu: narzędzia wspomagające tłumaczenie, tłumaczenie maszynowe

Przebieg kariery naukowej:

 • 2014 - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, tytuł rozprawy doktorskiej: „Leksykograficzny opis terminologii prawniczej na potrzeby przekładu prawniczego z języka francuskiego na język polski”, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 2008 - magister w zakresie języka francuskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 2006 - magister prawa, Uniwersytet Śląski w Katowicach


Publikacje:

Artykuły:
- opublikowane:

 1. Gałuskina Ksenia, 2009, „Le langage du droit et l’ambiguïté lexicaleˮ, Neophilologica 21, s. 29-40.
 2. Gałuskina Ksenia, Marcol Lucyna, 2011, „Modele kształcenia tłumaczy w zakresie wiedzy specjalistycznej z dziedziny prawa”, Rocznik Przekładoznawczy 6, s. 165-178.
 3. Gałuskina Ksenia, 2011, „Quand la traduction est-elle juridique ?”, Comparative Legilinguistics 8, s. 27-36.
 4. Gałuskina Ksenia, 2011, „Jurilinguistique : du langage spécialisé vers la linguistique de spécialité”, Romanica Cracoviensia 11, s. 146-153.
 5. Gałuskina Ksenia, 2013, „Korpusy w pracy tłumacza” [w:] T. Piotrowski, Ł. Grabowski, The Translator and the Computer, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 73-88.
 6. Gałuskina Ksenia, 2013, „Le latin juridique à l’épreuve de la traduction” [w:] B. Lewandowska-Tomaszczyk & M. Thelen (Eds.), Translation and Meaning, Part 10 (Proceedings of the Łódź Session of the 5th International Maastricht-Łódź Duo Colloquium on “Translation and Meaning”, held in Łódź, Poland, 16-19 September 2010), Maastricht School of Translation and Interpreting Zuyd University of Applied Sciences, Maastricht, str. 291-298.
 7. Gałuskina Ksenia, Mazurkiewicz Paulina, 2013, „Expression du concept ‘mariage’ en droit français et ‘małżeństwo’ en droit polonais. Étude de corpus”, Roczniki Humanistyczne, t. LXI, z. 8, str. 111-129.
 8. Gałuskina Ksenia, Sycz Joanna, 2013, „Latin maxims and phrases in the Polish, English and French legal systems – the comparative study”, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 34 (1), str. 9-26.
 9. Gałuskina Ksenia, 2015, „Korpus referencyjny w badaniach terminologii prawniczej” [w:] M. Czachorowska, Język – Urząd – Prawo, Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego nr XXV, Bydgoszcz, s. 9-20.
 10. Gałuskina Ksenia, 2016, „La néologie dans le langage du droit”, [w:] Ł. Bogucki, B. Lewandowska-Tomaszczyk & M. Thelen (Eds.), Translation and Meaning. New Series, Vol. 2, Pt. 2, Peter Lang, Frankfurt nad Menem, s. 331-337.
 11. Gałuskina Ksenia, 2016, „Dwujęzyczny proces legislacyjny w Kanadzie jako odpowiedź na wyzwania dwujęzycznego prawodawstwa” [w:] G. Gwóźdź, P. Mamet, Dyskursy specjalistyczne. Rejestry, gatunki, tłumaczenia 2, Wyd. im. J. Podobińskiego, Częstochowa, s. 63-78.

- złożone do druku:

 1. Sycz-Opoń Joanna, Gałuskina Ksenia, „Machine translation in the hands of tranee translators – an empirical study”, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric (w druku).
 2. Gałuskina Ksenia, „Tłumacz i tłumaczenie z perspektywy normy tłumaczeniowej (PN-EN 15038 oraz ISO 17100:2015)”, Między Oryginałem a Przekładem (w druku).
 3. Sycz-Opoń Joanna, Gałuskina Ksenia, „MT Evaluation Protocol as an educational tool for teaching machine translation: experimental classes”, Journal of Translator Education and Translation Studies (złożony do druku).


Granty i projekty badawcze:

 • Grant promotorski nr N N104 388240. Tytuł projektu: Leksykograficzny opis terminologii prawniczej na potrzeby przekładu prawniczego z języka francuskiego na język polski. Promotor: prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś (2011-2014).

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Gałuskina Ksenia, Marcol Lucyna, „Modele kształcenia tłumaczy w zakresie wiedzy specjalistycznej z dziedziny prawa", Medius currens III „Norma i jakość w teorii, praktyce i dydaktyce przekładu tekstów specjalistycznych", Toruń, 9-10 kwietnia 2010 r.
 2. Gałuskina Ksenia, „Kształcenie tłumaczy w Polsce i w Unii Europejskiej”, II edycja warsztatów Zawód: Tłumacz, IJRiT UŚ, Sosnowiec, 11 maja 2010 r.
 3. Gałuskina Ksenia, „Quand la traduction est-elle juridique?”, 5th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, Poznań, 1-3 lipca 2010 r.
 4. Gałuskina Ksenia, „Le latin juridique à l'épreuve de la traduction”, 5th International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on Translation and Meaning, Łódź, 16-19 września 2010 r.
 5. Gałuskina Ksenia, „Korpusy w pracy tłumacza”, Tłumacz a komputer, Wrocław, 20-21 kwietnia 2012 r.
 6. Gałuskina Ksenia, „Aspekty praktyczne korpusowych badań terminologii prawniczej”, 7th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, Poznań, 28 czerwca - 1 lipca 2012 r.
 7. Gałuskina Ksenia, „Narzędzia językoznawstwa korpusowego w codziennej pracy tłumacza”, Imago mundi IV „Tłumaczenie w XXI wieku. Teoria – kształcenie – praktyka.”, Warszawa, 23-24 listopada 2012 r.
 8. Gałuskina Ksenia, Sycz Joanna, „The comparative study of Latin maxims and phrases in the Polish, English and French legal systems”, Language and Law – Traditions, Trends & Perspectives, Białystok, 13-14 czerwca 2013 r.
 9. Gałuskina Ksenia, Mazurkiewicz Paulina, „Expression du concept ‘mariage’ an droit français et ‘małżeństwo’ en droit polonais. Étude de corpus”, Terminy i relacje a korpusy dwujęzyczne, Lublin, 17-18 października 2013 r.
 10. Gałuskina Ksenia, „Systemy tłumaczenia automatycznego w warsztacie tłumacza”, Medius currens IV „Kierunki i problemy badań przekładoznawczych w Polsce i na świecie”, Toruń, 15-16 listopada 2013 r.
 11. Gałuskina Ksenia, „Użycie przymiotników prawny i prawniczy w języku prawa. Analiza korpusowa”, 9th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, Poznań, 4-6 lipca 2014 r.
 12. Gałuskina Ksenia, „Korpus referencyjny w badaniach terminologii prawniczej”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Język – Urząd – Prawo”, Bydgoszcz, 9-10 października 2014 r.
 13. Gałuskina Ksenia, „Systemy tłumaczenia automatycznego w warsztacie tłumacza”, Tłumacz a komputer 2, Wrocław, 25-26 października 2014 r.
 14. Gałuskina Ksenia, Sycz-Opoń Joanna, „Machine translation in the hands of tranee translators – an empirical study”, Language and Law – Traditions, Trends & Perspectives, Białystok, 10-12 czerwca 2015 r.
 15. Gałuskina Ksenia, „La néologie dans le langage du droit”, 10th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, Poznań, 19-21 czerwca 2015 r.
 16. Gałuskina Ksenia, „Tłumacz i tłumaczenie z perspektywy normy tłumaczeniowej (PN-EN 15038 oraz ISO 17100:2015)”, Norma w przekładzie, Bielsko-Białe, 25-26 czerwca 2015 r.
 17. Gałuskina Ksenia, „Les néologies terminologiques du langage juridique en traduction”, 6th International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on Translation and Meaning, Łódź, 18-19 września 2015 r.
 18. Gałuskina Ksenia, „Les néologies terminologiques du langage juridique en traduction”, 10th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, Poznań, 24-26 czerwca 2016 r.
 19. Gałuskina Ksenia, „Tłumaczenie automatyczne w kształceniu tłumaczy”, Inspirations For Translation Pedagogy, 1st CTER Congress, Kraków, 14-16 marca 2016 r.
 20. Gałuskina Ksenia, „Tłumaczenie neologizmów w języku prawa”, Przestrzenie Przekładu 2, Sosnowiec, 20-21 października 2016 r.
 21. Gałuskina Ksenia, „Nieustabilizowane słownictwo specjalistyczne w dydaktyce tłumaczenia na przykładzie połączeń wyrazowych z rzeczownikiem mère”, Języki specjalistyczne – nauczanie, badanie i tłumaczenie, Dąbrowa Górnicza, 1 grudnia 2016 r.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Komisja Językoznawstwa PAN

Nagrody i odznaczenia:

 • Nagroda Rektora UŚ (2016)