Zakład:
Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Stanowisko:
starszy wykładowca

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:
Dyscyplina: językoznawstwo ogólne i romańskie

Prowadzone badania: czas i aspekt czasownika, użycie i znaczenia czasów gramatycznych (w szczególności futur antérieur, futur simple i imparfait), polskie ekwiwalenty francuskich i hiszpańskich czasów gramatycznych, modalność

Przebieg kariery naukowej:
1997: doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa (temat rozprawy doktorskiej: Expression de la perfectivité en français contemporain. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Karolak)
1988: magister filologii romańskiej

Publikacje:

Monografie:
« Le futur antérieur et ses emplois, Analyse contextuelle. » Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
« Expression de la perfectivité en français contemporain. » Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.

Artykuły:
- opublikowane:

 1. « L’aspect accompli et la traduction du futur antérieur en polonais ». w : Neophilologica 27, Katowice 2015, str. 18-32.
 2. « Comment peut-on déterminer les valeurs du futur antérieur? ». w: Romanica Cracoviensia 2011/11, Kraków 2011, str. 66-74.
 3. « Équivalents polonais du verbe devoir + infinitif ». w: Giermak-Zielińska T., Dutka-Mańkowska A., « Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique », Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, str. 67-76.
 4. « Sur les valeurs particulières des temps verbaux (passé composé, imparfait, futur simple et futur antérieur) ». w: Linguistica Silesiana 30, pod red. K.Polańskiego, R.Molenckiego i A.Kijaka, Kraków 2009, str. 113-125.
 5. « Remarques sur la traduction du futur antérieur en polonais ». w: Synergies Pologne, no 6, Revue du Gerflint, Cracovie 2009, str. 261-269.
 6. “Traducción del futuro de probabilidad español al polaco”. w: Encuentros 1, pod red. J.Wilk-Racięskiej i J.Lyszczyny, Katowice 2008.
 7. « Le verbe devoir et ses trois équivalents polonais: musieć, mieć et powinien ». w: Neophilologica 20, pod red. W.Banysia, Katowice 2008.
 8. « Traduction du futur antérieur de probabilité en polonais ». w: Neophilologica 19, pod red. W.Banysia, Katowice 2007.
 9. « Quand le futur antérieur n'exprime pas le futur ». w: Neophilologica 18, pod red. W.Banysia, Katowice 2006.
 10. « Futur antérieur de probabilité - essai d'exploration contextuelle » w: « Les relations sémantiques dans le lexique et dans le discours », pod red. Krzysztofa Bogackiego i Anny Dutki-Mańkowskiej, Warszawa 2005.
 11. « Futur antérieur - temps du futur ou temps du passé? » w: Neophilologica 16, pod red. W.Banysia, Katowice 2004.
 12. « L'inchoatif et les moyens de son expression en français ». w: Neophilologica 16, pod red. W.Banysia, Katowice 2004.
 13. « Quelques remarques sur l'expression de la perfectivité en français contemporain ». w: « Études linguistiques romano-slaves offertes à Stanisław Karolak », Oficyna Wydawnicza "Edukacja", Kraków 2003.
 14. « Quelques remarques sur l'aspect du verbe ». w: Neophilologica 9, Katowice 1993.
 15. « Le plus-que-parfait et le passé antérieur - leur emploi et leurs fonctions ». w: Linguistica Silesiana 13, Katowice 1991.
 16. « Le système temporel du français - essai de présentation ». w: Biuletyn PTJ n° XLVI, 1991.
 17. « L'imparfait pittoresque - emploi particulier de l'imparfait ». w: Linguistica Silesiana 12, Katowice 1990.

- złożone do druku:

« Emplois particuliers du futur simple et leurs équivalents polonais ». Neophilologica 28.

Podręczniki/skrypty:
POP-FRANÇAIS - program komputerowy do intensywnej nauki języka francuskiego, Studio Awangarda, Ostrów Wlkp. 1994 (współautorzy: Jerzy Sitko et Joanna Filipek).

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Konferencja grupy badawczej w ramach współpracy między Université de Lorraine i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie na temat wyrażeń czasu i aspektu w języku francuskim i polskim, 26-27.05.2015, Nancy (Francja); wygłoszenie referatu pt. Emplois particuliers du futur simple et leurs équivalents polonais.
 2. Konferencja międzynarodowa "Représentations du sens linguistique (RSL VI)" 4-6.07.2013, Nantes (Francja), Université de Nantes; wygłoszenie referatu pt. Effets de sens du futur antérieur.
 3. Konferencja grupy badawczej w ramach współpracy między Université de Lorraine i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie na temat wyrażeń czasu i aspektu w języku francuskim i polskim, 2-3.02.2012; wygłoszenie referatu pt. Valeur aspectuelle du futur antérieur. A la recherche des équivalents polonais.
 4. Konferencja międzynarodowa "L'expression du futur dans les langues naturelles", 22-24.06.2011, Rzym, Universita di Roma Tor Vergata; wygłoszenie referatu: Les emplois du futur antérieur - entre temps et mode.
 5. Spotkanie Językoznawców Romanistów Polskich, 26-27.11.2010, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, wygłoszenie referatu pt. Détermination des valeurs du futur antérieur.
 6. Międzynarodowa konferencja „Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique" 18-20.06.09, Uniwersytet Warszawski, wygłoszenie referatu pt. Équivalents polonais du verbe devoir + infinitif.
 7. Międzynarodowa konferencja "L'Europe des Langues et des Cultures - Le sens et sa complexité", 5-7.06.2008, Akademia Pedagogiczna, Kraków, wygłoszenie referatu pt. Remarques sur la traduction du futur antérieur en polonais.
 8. Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów, 30.11-2.12.2006, Uniwersytet Śląski, wygłoszenie referatu pt. Traducción del futuro de probabilidad español al polaco.
 9. Międzynarodowa konferencja językoznawcza "Relacje semantyczne w leksyce i dyskursie", 2-3.12.2005, Uniwersytet Warszawski, wygłoszenie referatu pt. Futur antérieur de probabilité - essai d'exploration contextuelle.
 10. Międzynarodowa konferencja "Les images du monde dans les langues romanes", 25-27.09.2003, Uniwersytet Śląski, wygłoszenie referatu pt. Quand le futur antérieur n'exprime pas le futur.
 11. Międzynarodowa konferencja „Czas i czasowość” 21-23.09.2000, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków, wygłoszenie referatu pt. Quelques remarques sur l’expression de l’aspect perfectif en français contemporain.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:
Członek sekcji językoznawczej Oddziału PAN w Katowicach

Działalność administracyjno-organizacyjna:
1988-1993, 1994-2000, 2001-2002: Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Francuskiego w Katowicach
1995-2004: Dyrektor II Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu

Nagrody i odznaczenia:
2002 : Medal Komisji Edukacji Narodowej
2000 : Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego (III stopnia za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze)
1998 : Nagroda Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej
1989 : Nagroda Rektora UŚ (indywidualna III stopnia)

Inne:

Zajęcia dydaktyczne i wyjazdy organizacyjne w ramach programu LLP/Erasmus:
prowadzenie zajęć z gramatyki praktycznej języka francuskiego

13.05-19.05.2012 Universidade do Porto (Portugalia)
07.05-14.05.2011 Universidad de Granada (Hiszpania)
20-24.04.2008 Universidad de Oviedo (Hiszpania)
15-20.04.2008 Universidad de Valladolid (Hiszpania)
7-11.05.2007 Universidad de Extremadura (Hiszpania)
30.04-5.05.2007 Universidad de Vigo (Hiszpania)