JMR 3  
JMR 2  

 Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2016

Zakład:

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Stanowisko:

profesor zwyczajny

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalizacja naukowa:

Językoznawstwo ogólne i językoznawstwo romańskie, a w szczególności:

 • gramatyka semantyczna
 • językoznawstwo kognitywne
 • kognitywna leksykografia komputacyjna
 • logiczne podstawy językoznawstwa

Językoznawstwo stosowane, a w szczególności:

 • językoznawstwo komputerowe
 • tłumaczenie automatyczne i wspomaganie tłumaczenia przy pomocy komputera
 • elektroniczne bazy danych słownictwa specjalistycznego automatyczne indeksowanie i streszczanie tekstów

Najważniejsze osiągnięcia naukowe:

 1. Konstrukcja w postaci rachunku logicznego teorii semantycznej spełniającej kryteria metodologii hipotetyczno-dedukcyjnej typu K. Poppera (cf. Théorie sémantique  et "si....alors".  Aspects  sémantico - logiques de la proposition  conditionnelle,  Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 1989, pp. 185, grant Tempus_Phare)
 2. Opis kognitywny, w postaci „mapy kognitywnej", realizujący oryginalną koncepcję podejścia kognitywnego, systemu konstrukcji języka francuskiego związanych z wyrażaniem warunkowości i implikacji (cf. Système de „si" en francais moderne. Esquisse d'une approche cognitive, Katowice, Wyd. Uniwersytety Śląskiego, 2000, ss. 400)
 3. Rozwijanie teorii opisu języka zorientowanego obiektowo integrującego językowe hierarchie semantyczne i koncepcje kadrów i skryptów do wykorzystania m.in. w realizacji tłumaczenia automatycznego, automatycznego streszczania dokumentów (cf. Bases de données lexicales électroniques - une approche orientée objets. Partie I: Questions de modularité, Neophilologica, XV, 2000, Bases de données lexicales électroniques - une approche orientée objets. Partie II: Questions de description, Neophilologica, XV, 2000, Désambiguïsation des sens des mots et représentation lexicale du monde, Neophilologica, XVII, 2005, granty V PR Matchpad, grantyAgence Nationale pour la Recherche (Narodowej Agencji ds. Badań Naukowych, Francja) i programu współpracy bilateralnej Polska - Francja - Polonium)
 4. Utworzenie szkoły badawczej opisu języka zorientowanego obiektowo (8 rozpraw doktorskich wypromowanych, 4 w trakcie przygotowania) stosowanego m.in. w modułach tłumaczenia automatycznego (por. wyżej: granty V PR Matchpad, grantyAgence Nationale pour la Recherche (Narodowa Agencja ds. Badań Naukowych, Francja) i Polonium)

Doktorat: tytuł rozprawy, promotor, uczelnia promująca, data obrony:

Ambiguïté référentielle des descriptions indéfinies en français

promotor: prof. dr hab. Stanisław Karolak

Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, 1981

Habilitacja: tytuł rozprawy, uczelnia przeprowadzająca przewód, data kolokwium, data  zatwierdzenia:

Théorie sémantique et „si...alors". Aspects sémantico-logiques de la proposition conditionnelle

Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologiczny

Data kolokwium : 03.1990,

Data zatwierdzenia : 10.1990

Tytuł profesora:  2001 r. - całokształt dorobku i monografia Système de „si" en français moderne. Esquisse d'une approche cognitive, Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2000, ss. 400

 

Publikacje

 

Druki zwarte (książki):

 1. Ambiguïté référentielle des phrases à  descriptions indéfinies en français, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 1983, ss.182             
 2. Théorie sémantique et "si....alors". Aspects sémantico - logiques de la proposition conditionnelle, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 1989, ss. 185
 3. Système de „si" en français moderne. Esquisse d'une approche cognitive, Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2000, ss. 400

Prace nie opublikowane, w tym oczekujące na publikację, prace projektowe, doświadczalno-projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, ważniejsze ekspertyzy, prace w przygotowaniu: 

 1. Exploration contextuelle des constructions et traduction automatique, ok. 400 ss., (w przygotowaniu)
 2. Dialogue sur les fondements de la linguistique cognitive (wraz z Jean - Pierre Desclés), ok. 350 ss., (w przygotowaniu, faza końcowa, złożenie do druku w Wydawnictwie Ophrys (Paris))

Podręczniki, skrypty :

 1. Tests  de grammaire française, avec  solutions  et commentaire grammatical, Katowice, Wyd. Fundacji UŚ, 1992

Studia, rozprawy, artykuły:

 1. Logique d'étude et façon de voir l'objet étudié. Le modèle génératif-applicatif de S.K. Saumjan en tant que théorie sémantique des langues naturelles. Linguistica Silesiana, 1980, 1
 2. Quelques remarques sur la redondance syntaxico-sémantique de l'article en français, Neophilologica, 1980,1
 3. Descriptions indéfinies: arguments ou prédicats en position d'argument? Linguistica Silesiana, 1981, 4
 4. Phrases singulières et phrases existentielles: deux types phrastiques ou un seul? Linguistica Silesiana, 1981, 4
 5. Type de prédicat et ambigüité référentielle, Neophilologica, 1983, 3
 6. Implication temporelle 'futur' du prédicat et ambiguïté référentielle, Neophilologica, 1983, 3
 7. Jugement hypothétique et ambiguïté référentielle, Linguistica Silesiana, 1983, 5
 8. Questions et ambiguïté référentielle, Neophilologica, 1984, 4
 9. Sémantique, structure thème-rhème, syntaxe et lexique, Cahiers de Lexicologie (Paris), 1984,45,
 10. Structure thème - rhème dans une grammaire à base sémantique, Linguistica Silesiana, 1985, 6
 11. 'Iffyness' des verbes transitifs causatifs et structure thème - rhème, Neophilologica, 1987, 7
 12. Implications actualisationnelles des 'si-verbes' à la Karttunen, Linguistica Silesiana, 1987, 8
 13. Sur le dictum thématique: articulations secondaires du rhème, in: Banyś, Karolak (éds), 1988
 14. Représentations sémantiques des phrases à descriptions indéfinies ambiguës référentiellement (I), Linguistica Silesiana, 1988, 8
 15. Représentations sémantiques des phrases à descriptions indéfinies ambiguës référentiellement (II), Neophilologica, 1988, 9
 16. Prédicats et connecteurs, in: H.Nolke (éd.), Opérateurs syntaxiques et cohésion discursive dans les langues romanes et slaves, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1988
 17. Prédicats, connecteurs, opérateurs et véri-fonctionnalité/relationnalité, Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique, 1989, XLII
 18. OU, Linguistica Silesiana, 1990, 13
 19. Généricité et implication ou l'histoire, souvent déformée d'un couple, Equivalences (Bruxelles), 1990
 20. Conjonction et structure thème - rhème, Linguistica Silesiana, 1991, 13, 39  - 48
 21. Contrefactuels, substitution  des  antécédents    équivalents, substitution des antécédents  disjoints et mondes possibles, Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique, 1991,   XLIII - XLV, 133 - 143
 22. Contrefactuel, implication matérielle, syllogisme hypothétique et 'similitude comparative  des  mondes possibles', Linguistica Silesiana, 1991, 13
 23. Contrefactuel, implication matérielle  et  augmentation des prémisses, Linguistica Silesiana, 1991, 13
 24. Disjonction et conditionnel, in: H.Stammerjohann (éd.), 1991, Analytisme et synthétisme dans les langues romanes  et slaves, Frankfurt a/Main, 61 - 74
 25. Quelques remarques sur les structures conditionnelles  et disjonctives, W. Banyś, L. Bednarczuk, K. Bogacki (éds), Etudes de linguistique romane et slave. Hommages à Stanisław  Karolak à l'occasion de son soixantième anniversaire, Kraków, Ed.WSP, 1992, 39-49
 26. Conditionnel, 'même si-conditionnel', contraposition  et modus tollens, Linguistica Silesiana, 1991, 13, 61 - 75
 27. Wokół conditionalis, czyli  warunkowo  o warunkowości, Język a kultura (AktaKonferencji : "Lingwistyka   kognitywna", Katowice,  XI.1990),  1992, 71-79
 28. Semanticeskaja  grammatika, kondicjonalis,  disjunkcija  a  intierrogacija (wraz z   L. Dembowska, B. Stawnicka, Zeszyty Językoznawstwa  Rosyjskiego), 1993
 29. Statut sémantique de la contrefactualité,  Linguistica Silesiana, 14, 1992, 19-28
 30. 'Contrefactuel' 'dégressif' ou modus tollens déguisé ? Neophilologica, 9, 1993, 93-103
 31. Actualisation sémantique, structure thème - rhème et cumulation, Neophilologica, 9,1993, 7-26
 32. Contraposition et conditionnel, in: Karolak St., Muryn T. (éds), Complétude et incomplétude dans les langues romanes et slaves, Actes du VI Colloque International de Linguistique Slavo - Romane, Cracovie, les 28.09. - 4.10.91, 1993
 33. Variations contrefactuelles, in: D¹mbska-Prokop U., Drzewicka A., (réd.), Tradition et Modernité. Actes du Colloque du Centenaire  de la Philologie Romane en Pologne (Cracovie, 24- 26.09.1992), Universitas, Kraków, 1993, 15 - 23
 34. Si tu m'aimais, on serait heureux ou mécanismes interprétatifs d'un conditionnel "subjonctif", in: Actes du Colloque : Acquis de la linguistique moderne et méthodologie de  l'enseignement du français - langue étrangère, Łódź, 28-30.09.92
 35. Mécanismes interprétatifs d'un conditionnel contrefactuel et réseau de relations temporelles, in: Actes du Colloque : Grammaire Cognitive: Sémantique des temps et des  aspects en français, bulgare et polonais (Sèvres, 24 - 26.11.92), Etudes Cognitives, 1, 1994, 279-292
 36. Contrefactuel, temps, modalité, in: Neophilologica, 10, 1993, 109-116
 37. Causalité et conditionnalité: sur l'interprétation causale des conditionnels, Neophilologica, 10, 1993, 82-94
 38. Antécédent conditionnel: condition suffisante, condition  nécessaire (et / mais non suffisante) du conséquent ?,  Neophilologica, 10, 1993, 7-36 
 39. Gramatyka semantyczno-logiczna, gramatyka kognitywna i leksykografia: o znaczeniu spójnika "warunkowości" pol. jeśli i fr. si, Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique, 1994, fasc. L , 91-99
 40. Quelques considérations sur l'alternance des cas génitif/accusatif des noms discrets en  polonais, Neophilologica, 1995, 11, 134-142
 41. Différences de fonctionnement linguistique des constructions "conditionnelles" et des    constructions causatives,  Linguistica  Silesiana, 1995, 16, 37-48
 42. Remarques sur la computation des énoncés "conditionnels", Neophilologica, 11, 1995, 7- 20
 43. Propositions conditionnelles: coordination, subordination, connexion, in: C. Muller (éd.), 1996, Dépendance et Intégration syntaxique. Subordination, coordination, connexion, Max  Niemeyer (coll. Linguistiche Arbeiten, 351), Tubingen, 221-227
 44. Kognitywna leksykografia komputacyjna: Teoria Slownika Generatywnego Pustejowsky'ego i Boguraev'a, Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique, fasc. LI, 1995, 49-66
 45. Propositions "conditionnelles" sont-elles des propositions subordonnées ? Neophilologica, 12, 1996, 14 - 29
 46. reprezentacjach semantyczno-kognitywnych wyrażeń językowych. Na przykładzie     spójnika « jeśli »,  Poradnik Językowy, 1997, 1 (540), 12 - 23
 47. Approche classique et approche cognitive de la description lexicographique. Analyse d'une entrée de dictionnaire, Neophilologica, 13
 48. Prédication, assertion et information dans les propositions «conditionnelles», Actes du Colloque «Prédication, assertion, information: applications et synthèses", Uppsala, 6.06. - 8.06.1996, 23 - 32
 49. Wstyd i  hańba : systemowa asercja a empiryczna modalność. Rozważania     semantyczno- leksykograficzne, in : Kosowska E. (red.),  Materiały Konferencji Wstyd i jego manifestacje w różnych systemach kulturowych, 22-2.05.96  
 50. Temps, modes et relations temporelles dans les propositions introduites par si: si "standard", K. Bogacki, T. Giermak - Zielińska (red.), 1997, Actes du Colloque: Espace et Temps dans les langues Romanes et Slaves, Warszawa (19-21.09.1996), 33 - 53
 51. Un en deux, deux en un, si vous voulez; à propos de si vous voulez en français moderne, Neophilologica, 1998, 13, 7 - 18
 52. Dialogue à propos des invariants du langage (dans une perspective cognitive) [wraz z J.-P.Desclés], Etudes Cognitives, 2, 1997, 11 - 36
 53. Reprezentacja "warunkowości" w języku francuskim i polskim w ujęciu kognitywnym, Z. Greń, V. Koseska - Toszewa (red.), 1999, 2, Semantyka a konfrontacja językowa (Akta Konferencji "Semantyka i konfrontacja jezykowa", Warszawa, PAN, 6.03. - 8.03.1997),139 - 146
 54. Czy jeśli jest kwantyfikatorem ?, w : W. Banyś, L. Bednarczuk, St. Karolak (red.), 1999, Studia lingwistyczne ofiarowane  prof. K.Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 24 - 28
 55. Sémantique des relations: Transitivité "logique" et interprétation des "conditionnels »,    Actes du Colloque « Sémantique des relations », 26-27.11. 98, Université Charles de   Gaulle/Lille - III
 56. Quantification restreinte et représentation des phrases conditionnelles, Etudes Cognitives, 3, 1999
 57. Carte cognitive de la de la "conditionnalité": représentation en français et en polonais,  Actes du XXII Congrès International de Linguistique Romane, Bruxelles,  s. 7, 1999
 58. Assertion conditionnelle, quantification restreinte et l'interprétation de "si p, {alors} q",  Etudes Cognitives, 4, 2001
 59. Bases de données lexicales électroniques -  une approche orientée objets. Partie I: Questions de modularité, Neophilologica, XV, 2000
 60. Bases de données lexicales électroniques -  une approche orientée objets. Partie II: Questions de description, Neophilologica, XV, 2000
 61. Désambiguïsation des sens des mots et représentation lexicale du monde, Neophilologica, XVII, 2005

Redakcje:

 1. Banyś W., Karolak St. (éds), Structure thème - rhème dans les langues romanes et slaves, Wrocław, Ossolineum, 1988
 2. Banyś W., Bednarczuk L., Bogacki  K. (éds), Etudes de linguistique slavo-romane, Hommages à S.Karolak, Kraków, Wyd WSP, 1992
 3. Banyś W., Bednarczuk L., Karolak St. (red.), Studia lingwistyczne ofiarowane prof. K.Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, Wyd. UŚ., Katowice 1999
 4. "Neophilologica",  9 (1993)
 5. "Neophilologica", 10 (1994)
 6. "Neophilologica", 11 (1995)
 7. "Neophilologica", 12,(1996)
 8. "Neophilologica", 13 (1998)
 9. "Neophilologica", 14 (2000)
 10. "Neophilologica", 15 (2002)
 11. "Neophilologica", 16 (2004)
 12. "Neophilologica", 17 (2005)
 13. "Neophilologica", 18 (2006)
 14. "Neophilologica", 19 (2007)
 15. "Neophilologica", 20 (2008)
 16. "Neophilologica", 21 (2009)
 17. "Neophilologica", 22 (2010)
 18. "Neophilologica", 23 (2011)
 19. "Neophilologica", 24 (2012)
 20. "Neophilologica", 25 (2013)
 21. "Neophilologica", 26 (2014)

Współredakcja:

 1. Etudes Cognitives / Studia Kognitywne (PAN, Warszawa),  3 (1999)
 2. Etudes Cognitives / Studia Kognitywne (PAN, Warszawa),  4 (2001)
 3. Etudes Cognitives / Studia Kognitywne (PAN, Warszawa),  5 (2002)
 4. Etudes Cognitives / Studia Kognitywne (PAN, Warszawa),  6 (2004)
 5. Etudes Cognitives / Studia Kognitywne (PAN, Warszawa),  7 (2006)

Referaty na ważniejszych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych (tytuł referatu, rok, w którym konferencja się odbyła):

 1. Sur le dictum thématique: articulations secondaires du rhème, Colloque Structure thème-rhème dans les langues romanes et slaves, Ustroń, 1987
 2. Prédicats et connecteurs, Colloque Opérateurs syntaxiques et cohésion discursive dans les langues romanes et slaves, Copenhagen, 1988
 3. Généricité et implication ou l'histoire, souvent déformée d'un couple, Colloque Généricité et aspect, Bruxelles, 1990
 4. Disjonction et conditionnel, Colloque, Analytisme et synthétisme  dans les langues romanes  et slaves, Frankfurt a/Main, 1990
 5. Wokół conditionalis, czyli  warunkowo  o warunkowości,  Colloque  "Lingwistyka kognitywna", Katowice, 1990
 6. Contraposition  et  conditionnel, Colloque  Complétude et in complétude dans les langues romanes et  slaves, VI Colloque International  de Linguistique Slavo - Romane, Kraków, 1991
 7. Variations contrefactuelles, Tradition et Modernité, Colloque du Centenaire  de la Philologie Romane en Pologne,  Kraków, 1992
 8. Si tu m'aimais, on serait heureux ou mécanismes interprétatifs  d'un conditionnel  "subjonctif",  Colloque Acquis de la linguistique moderne et méthodologie de  l'enseignement du français - langue étrangère, Łódź, 1992
 9. Mécanismes interprétatifs d'un conditionnel contrefactuel et réseau de relations temporelles, Colloque : Grammaire Cognitive: Sémantique des temps et  des aspects en français, bulgare et polonais, Sèvres, 1992
 10. Gramatyka semantyczno-logiczna, gramatyka kognitywna i leksykografia: o znaczeniu spójnika "warunkowości" pol. jeśli i fr. si, Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 1993
 11. Propositions conditionnelles: coordination, subordination, connexion, Colloque Dépendance et Intégration syntaxique. Subordination, coordination, connexion, Bordeaux-III, 1994
 12. Transitivité, transitivité logique et interprétation des conditionnels, Colloque «La Transitivité », 1995, Université Charles de Gaulle/Lille-III
 13. Prédication, assertion et information dans les propositions « conditionnelles », Colloque « Prédication, assertion, information: applications et synthèses", Uppsala, 1996
 14. Wstyd i  hańba : systemowa asercja a empiryczna modalność:              
 15. Rozważania semantyczno-leksykograficzne, Konferencja  Wstyd i jego manifestacje w różnych systemach kulturowych, 1996
 16. Temps, modes et relations temporelles dans les propositions introduites par si: si  "standard", Colloque: Espace et Temps dans les langues Romanes  et Slaves, Varsovie, 1996
 17. Reprezentacja "warunkowości" w języku francuskim i polskim w ujęciu kognitywnym,   Z. Greń, V. Koseska - Toszewa (red.), 1999, 2, Semantyka a konfrontacja językowa (Akta Konferencji "Semantyka i konfrontacja jezykowa"), Warszawa, PAN, 1997
 18. Quantification restreinte et représentation des phrases conditionnelles, Grammaire cognitive du français, du polonais et du bulgare, Warszawa, 1997
 19. Sémantique des relations: Transitivité "logique" et interprétation des "conditionnels », Actes du Colloque « Sémantique des relations », 1998, Université Charles de Gaulle/Lille-III
 20. Carte cognitive de lade la "conditionnalité": représentation en français et en polonais, Actes du XXII Congrès International de Linguistique Romane, Bruxelles, 1998
 21. Assertion conditionnelle, quantification restreinte et l'interprétation de "si p, {alors} q", Grammaire  cognitive du français, du polonais et du bulgare, Paris, 1999
 22. Exploration contextuelle et les propositions introduites par «si» en français, Grammaire cognitive du français, du polonais et du bulgare, Paris, 1999
 23. Désambiguïsation du sens des mots et représentation lexicale du monde, Les images du monde dans les langues et dans les littératures romanes, Les images du monde dans les langues romanes, Katowice 2003

Wybrane odbyte staże zagraniczne i krajowe:

 1. Université Paris-Sorbonne et Paris-XIII, XI. 1999
 2. Université Paris-Sorbonne, 2004
 3. CNRS - Paris, 2000
 4. Université Paris-XIII,1999
 5. Université Paris-Sorbonne, 1999
 6. Université de Valenciennes, 1999
 7. Université Paris VII, 1998
 8. Université Paris-Sorbonne, 1995
 9. Université Paris-Sorbonne, 1994
 10. Université Paris - Sorbonne et Paris-XIII, 1981 - 1982
 11. Université Paris-Sorbonne ,1981 - 1982,
 12. Uniwersytet w Bukareszcie, 1978
 13. Université d'Amiens, 1977

Zaproszenia w charakterze visiting professor:

 1. Université Paris-XIII, 2004

Członkostwo towarzystw naukowych:

 1. Polskie Towarzystwo Językoznawcze
 2. Polska Akademia Nauk, Sekcja Neofilologiczna, Oddział Katowice
 3. Société Linguistique de Paris (FR)
 4. Cognitive Science Society (USA)
 5. Euroscience (EU - FR)

Udział w redakcjach pism naukowych:

 1. Redaktor naukowy czasopisma językoznawczego Neophilologica (Katowice)
 2. Współredaktor naukowy czasopisma językoznawczego Studia Kognitywne / Etudes Cognitives (Warszawa)
 3. Członek Komitetu Naukowego czasopisma językoznawczego Faits de Langues (Paris) (do 2001)

Granty krajowe i międzynarodowe i udział w pracach międzynarodowych grup badawczych:

 1. Grant Tempus_Phare (1992) ERB3510PL920292 Conditionnalité: approche sémantique, logique et cognitive
 2. Cczłonek międzynarodowej grupy badawczej opracowywującej projekt ATP "Grammaire contrastive du français et du polonais dans une approche didactique" grant Ministère de la Recherche et de la Technologie - Paris (koordynatorzy: G. Gross (Université Paris - XIII) i K. Bogacki (Uniwersytet Warszawski) (1993 - 1995)
 3. Członek międzynarodowej grupy badawczej realizującej projekt "Grammaire cognitive du français, du polonais et du bulgare" w ramach grantu Centre National de la Recherche Scientifique - Paris i PAN - Warszawa (koordynatorzy: J.-P. Desclés (Paris-Sorbonne) i S. Karolak (WSP - Kraków) (1996 - 2000)
 4. Grant KBN 1 H01D 005 13 (1997 - 1999) Système de «si» en français moderne - esquisse d'une approche cognitive
 5. Grant V PR EU Matchpad (MAchine Translation Systems for use of Hungarian and Polish Administrations), The Information Society Project, IST-1999-12256, Key Action 3, Action Line 3-4-1, 2000 - 2002, przyznany przez Komisję Europejską, Directorate - General Information Society, w ramach V Programu Ramowego dla Konsorcjum składającego się z: Systran S.A., Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (HAS), Uniwersytet Śląski - Instytut Filologii Romańskiej, Université - Paris - XIII, Republic of Hungary Ministry of Transport, Communication and Water Management, Uniwersytet Warszawski - Instytut Romanistyki, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 6. Grant SPUB-M KBN 160/E-340/5PR-UE/DZ 275/2000 System tłumaczenia maszynowego dla administracji węgierskiej i polskiej
 7. Grant francuskiej Agence Nationale de la Recherche (Narodowej Agencji ds Badań Naukowych, Francja) Typologie sémantique systématique des relations causales (koordynator grantu: prof. G. Gross, Université Paris XIII, koordynator grantu ze strony polskiej), 2006 - 2007
 8. Grant w ramach programu współpracy bilateralnej Polska - FrancjaPolonium: Semantyczna kontrastywna typologia związków przyczynowych w języku francuskim i polskim (koordynator grantu ze strony polskiej), 2006 - 2007
 9. Członek międzynarodowej grupy roboczej Forme - Discours - Cognition (koordynator: prof. H. Wlodarczyk, Université Paris - Sorbonie)realizującej m. in. badania CASK (Computer-aided Acquisition of Semantic Knowledge) w ramach Programu Polonium , 2006 - 2007

Opieka nad młodszą kadrą: opieka nad doktorantami, promotorstwo

 

Wypromowani doktorzy:

 1. Dr Mirosław Trybisz - rozprawa doktorska w ramach tzw. «thèse en co-tutelle» (wraz z G. Grossem (Uniwersytet Paris - XIII) : „Avoir en français, tener et haber en espagnol. Verbes support et extensions aspectuelles", 1999
 2. Dr Katarzyna Kwapisz - rozprawa doktorska „ Le subjonctif et l'expression de l'expérience. Esquisse cognitive de la dynamique des modes indicatif / subjonctif en français", 1999, UŚ
 3. Dr Beata Badyńska, - rozprawa doktorska „Analisi semantico-sintattica des predicati psicologici in francese e in italiano: verbes support, opérateurs appropriés e classes d'objet", 1999, UŚ
 4. Dr A. Chrupała - rozprawa doktorska„Femme" en français - proverbes, dictons et locutions figées", 2003, UŚ
 5. Dr Monika Sułkowska - rozprawa doktorska „L'équivalence sémantique et syntaxique des expressions figées (en français, italien et polonais)", 2003, UŚ
 6. Dr Z. Kopeć - rozprawa doktorska „The Conceptualization of Death, Life and Time in Culture. Literature and Translation", 2004, UŚ
 7. Dr Anna Grigowicz - rozprawa doktorska „Descriptions des parties du corps en français et en polonais. Une approche orientée objets", 2004, UŚ
 8. Dr Ewa Gwiazdecka rozprawa doktorska w ramach tzw. «thèse en co-tutelle» (współpromotorstwo wraz z Jean - Pierre Desclés (Uniwersytet Paris - Sorbonne) „Langage et cognition. L'espace, temps, aspect. Application au polonais", 2005, Paris - Sorbonne
 9. Dr Beata Śmigielska - rozprawa doktorska „Expression de la communication en français et en polonais. Une étude orientée objets", 2006, UŚ
 10. Dr Aleksandra Żłobińska - Nowak - rozprawa doktorska „Désambiguïsation des expressions lexicales des opérateurs de l'espace dans le cadre d'une approche orientée objets: les verbes de mouvement FR monter et sortir et leurs équivalents polonais", 2006, UŚ
 11. Dr Sonia Szramek - Karcz - rozprawa doktorska  „Classe d'objets de «professions» en français dans une approche orientée objets", 2006, UŚ
 12. Dr Aleksandra Kosz - rozprawa doktorska  „Concetto della strada nella lingua italiana. Approccio cognitivo", 2007, UŚ
 13. Dr Magdalena Perz - rozprawa doktorska „Classes de ‘phénomènes naturels' en français et en polonais - une description orientée objets", 2007, UŚ
 14. Dr Magdalena Karolak, - rozprawa doktorska "Studium porównawcze ekwiwalencji polskiego czasu przeszłego czasowników o aspekcie niedokonanym i czasów przeszłych w języku francuskim", 2011, UŚ
 15. Dr Barbara Taraszka - Drożdż, - rozprawa doktorska "Patterns d'extension métaphorique. À partir de l'analyse des contenus et des organisations concetuels de l'item lumière et de quelques items se référant à la lumière (Wzorce metaforycznego rozszerzenia na podstawie analizy treści i organizacji konceptualnej jednostki leksykalnej światło oraz wybranych jednostek leksykalnych odnoszących się do światła)", 2012, UŚ
 16. Dr Daniel Słapek - rozprawa doktorska "I principi costruttivi del dizionario macchina italiano-polacco. L'Approccio Orientato agli Oggetti. (Założenia konstrukcyjne włosko-polskiego słownika maszynowego. Zorientowany obiektowo model opisu jednostki leksykalnej), 2013, UŚ
 17. Dr Katarzyna Gabrysiak - rozprawa doktorska "Désambiguïsation des sens de quelques verbes français exprimant la cause : déterminer, produire dans le cadre de l' approche orientée objets (Odwieloznacznianie kilku czasowników FR wyrażających przyczynę: déterminer, produire w ujęciu zorientowanym obiektowo)", 2013, UŚ

Opieka promotorska nad kolejnymi doktorantami (mgr L. Marcol, A. Palion-Musioł, M. Hrabia)

 

 

Recenzje w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, recenzje do tytułu profesorskiego oraz na stanowisko profesora, recenzje wniosków o granty KBN

 

Recenzja wniosków o tytuł profesorski:

 1. Dr hab. Mieczysław Gajos (Uniwersytet Łódzki)
 2. Dr hab. Halina Widła (Uniwersytet Śląski)
 3. Dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska (Uniwersytet Wrocławski)
 4. Dr hab. Ewa Miczka (Uniwersytet Śląski)

Recenzje rozpraw habilitacyjnych:

 1. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Barbary Wydro (L'article partitif et le syntagme nominal abstrait. Distribution et fonctionnement dans le système des articles francais), (WSP - Kraków), kolokwium 25. 06. 1999
 2. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Haliny Widły (Influence de la langue seconde sur la langue maternelle. Les traces du français dans le polonais des résidents polonais en France), (Uniwersytet Śląski), kolokwium 14. 12. 1999
 3. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Ewy Miczki (Kognitywne struktury sytuacyjne i informacyjne w interpretacji dyskursu), (Uniwersytet Śląski), kolokwium 25. 03. 2003
 4. Recenzja rozprawy habilitacyjnej dr Joanny Racięskiej (El tiempo interior: Aproximación al aspecto en español), (Uniwersytet Śląski), kolokwium 15. 06. 2004
 5. Recenzja rozprawy habilitacyjnej dr Małgorzaty Nowakowskiej (Les adjectifs de relation employés attributivement),(AP-Kraków), kolokwium 26. 04. 2005
 6. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Marii Malinowskiej, (UJ - Kraków), 2007
 7. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Ingeborgi Beszterdy (La questione della norma nel repertorio verbale della comunità linguistica italiana: tra lingua e dialetti), (UAM - Poznań), kolokwium 25. 01. 2008
 8. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Katarzyny Kwapisz-Osadnik (Le verbe français dans un cadre cognitif ), Uniwersytet Śląski w Katowicach, kolokwium 19. 10. 2010
 9. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Moniki Sułkowskiej

Recenzje rozpraw doktorskich:

 1. Recenzja pracy doktorskiej mgr Renaty Kozlowskiej - Heuchin (Connecteurs en français et polonais - una analyse comparative) napisanej pod kierunkiem prof. Gastona Grossa z Uniwersytetu Paris - XIII (obrona pracy w Uniwersytecie Paris-XIII, 1997)
 2. Recenzja pracy doktorskiej mgr Ewy Ciszewskiej (Expression de la perfectivité en français contemporain) napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Karolaka (WSP Kraków)
 3. Recenzja pracy doktorskiej mgr Joanny Jereczek (Discours figé dans la presse francaise) napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Sypnickiego (UAM)
 4. Recenzja pracy doktorskiej mgr Bogny Opolskiej - Kokoszki (Analyse du discours philosophique d'Emmanuel Levinas selon la sémantique interprétative) napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marceli Świątkowskiej (UJ)
 5. Recenzja pracy doktorskiej mgr Elżbiety Pachocińskiej (La réalisation de l'intention persuasive dans le discours polémique. Approche énonciative) napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Sypnickiego (UAM)
 6. Recenzja pracy doktorskiej mgr Ramony Pauna (Les causes événementielles) napisanej pod kierunkiem prof. Salah Mejri z Uniwersytetu Paris - XIII (obrona pracy w Uniwersytecie Paris-XIII, 2007)
 7. Recenzja pracy doktorskiej mgr Taoufik Massoussi (Mécanisme de la métonymie: approche syntactico - sémantique) napisanej pod kierunkiem prof. Gastona Grossa z Uniwersytetu Paris - XIII (obrona pracy w Uniwersytecie Paris-XIII, 2008)
 8. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Kuncy-Zając (La concettualizzazione di alcuni stati di coscienza alterata nella lingua italiana. Analisi linguistico-cognitiva), napisanej pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Ewy Miczki
 9. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Pastuchy-Blin (Il concetto di corpo umano nelle riviste femminili italiane. Approccio cognitivo. (Pojęcie ciała ludzkiego we włoskiej prasie kobiecej. Ujęcie kognitywne), napisanej pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ  Ewy Miczki

Recenzje i rekomendacje:

 1. Recenzja dorobku i rekomendacja prof. Georges'a Kleibera na stanowisko profesora w Institut Universitaire de France (Francuski Instytut Uniwersytecki)
 2. Liczne recenzje wniosków o granty KBN

Funkcje administracyjne:

 1. 1989 -  2002 zastępca dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej
 2. 1991 -  kierownik Zakładu Językoznawstwa Romańskiego w Instytucie Filologii Romańskiej
 3. 1991 -  2008 opiekun naukowy z ramienia Uniwersytetu Śląskiego II Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych - Język Francuski w Sosnowcu
 4. 1992 - 1994  kierownik Studium Doktoranckiego przy Wydziale Filologicznym UŚ
 5. 1994 - 1996 prodziekan d/s Współpracy Zagranicznej i Nauki Wydziału Filologicznego UŚ
 6. 1994 - 1996  przewodniczący Senackiej Komisji d/s Nauki, Współpracy Zagranicznej i Krajowej UŚ
 7. 1996 - 1999 członek Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych UŚ
 8. 1996 - 1999 członek Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów UŚ
 9. 1999 - 2002 członek Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów UŚ
 10. 1996 - 1999 dziekan Wydziału Filologicznego UŚ
 11. 1999 - 2002 dziekan Wydziału Filologicznego UŚ
 12. 2002 - 2004  członek Zarządu Association France - Pologne pour l'Europe (Stowarzyszenie Francja - Polska dla Europy)
 13. 2002 - 2005 dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej UŚ
 14. 2005 - 2008 dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ (dawny:Instytut Filologii Romańskiej)
 15. 2005 -  kierownik Zakładu Językoznawstwa Romańskiego i Translatoryki w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki (dawny: Instytut Filologii Romańskiej)
 16. 2003 -  przewodniczący Rady Użytkowników Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
 17. 2005 - 2008 opiekun naukowy z ramienia Uniwersytetu Śląskiego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych - Język Francuski w Cieszynie
 18. 2002 - 2005  prorektor UŚ d/s Nauki, Współpracy i Promocji
 19. 2005 - 2008  prorektor UŚ d/s Nauki i Informatyzacji 
 20. 2008 - 2016 rektor Uniwersytetu Śląskiego
 21. 2008 - 2012 członek Prezydium KRASP - Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 22. 2008 - 2012 przewodniczący KRUP - Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
 23. 2012 - przewodniczący KRASP - Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 24. 2015 - Członek Zarządu European University Association
 25. 2016 - Dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ
 26. 2018 - wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagrody i odznaczenia:

 1. Srebrny Krzyż Zasługi (1991, 1993)
 2. Złoty Krzyż Zasługi (1998)
 3. Złota Odznaka „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego" (2005)
 4. Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques (2006)
 5. Officier dans l'Ordre des Palmes Académiques (2010)
 6. Medal za zasługi dla obronności kraju (2010) 
 7. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2011)
 8. liczne nagrody I i II stopnia JM Rektora za pracę naukową, organizacyjną i dydaktyczną