Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Zakład:

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Stanowisko:

Lektor

Kontakt: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

Językoznawstwo kognitywne, tłumaczenia, dydaktyka języka włoskiego: nauczanie frazeologii języka włoskiego

Przebieg kariery naukowej: 

 • Czerwiec 2018 – magister filologii włoskiej (temat pracy: Proverbi ed altri fraseologismi. La loro importanza nell’apprendimento e nell’insegnamento dell’italiano. Lo studio basato sulla frequenza nelle riviste. Przysłowia i inne frazeologizmy. Ich rola w uczeniu się i nauczaniu języka włoskiego. Badania oparte na ich frekwencji w czasopismach.)
 • Czerwiec 2016 – licencjat z filologii włoskiej (temat pracy: L’analisi delle strategie traduttive usate nella traduzione polacca di “Favole al telefono”. Analiza strategii tłumaczeniowych użytych w polskim tłumaczeniu „Favole al telefono”)

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

10.05.2018 - VI Międzynarodowa Konferencja Magistrantów zorganizowana przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ, Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ – referat zatytułowany Występowanie przysłów i innych związków frazeologicznych w podręcznikach do nauki języka włoskiego.

Inne:

 • 2018 – praktyka (w ramach programu Erasmus+) na Università degli Studi di Bari Aldo Moro: prowadzenie lektoratu z języka polskiego
 • 2016-2018 - Blok Kształcenia Nauczycielskiego realizowany w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego (przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania języka włoskiego)

Zakład:

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Stanowisko:

Lektor

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

Językoznawstwo kognitywne, tłumaczenia, dydaktyka języka włoskiego: nauczanie frazeologii języka włoskiego (włoski jako język obcy)

Przebieg kariery naukowej:

 • Czerwiec 2018 – magister filologii włoskiej (temat pracy: Collocazioni nell'imparare e nell'insegnare l’italiano come lingua straniera. Kolokacje w uczeniu się i nauczaniu języka włoskiego jako obcego.)
 • Czerwiec 2016 – licencjat z filologii włoskiej (temat pracy: I profili della donna e dell’uomo nella lingua italiana e polacca sulla base di “Volevo i pantaloni” di Lara Cardella e della sua traduzione polacca. Profile kobiety i mężczyzny w języku włoskim i polskim na podstawie “Volevo i pantaloni” Lary Cardelli i jej polskiego tłumaczenia.)

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 • 10.05.2018 - VI Międzynarodowa Konferencja Magistrantów zorganizowana przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ, Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ – referat zatytułowany Kolokacje w nauczaniu języka włoskiego jako obcego

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • 2017 – współorganizowanie Italofonii

Nagrody i odznaczenia:

 • Tytuł Najlepszego Absolwenta roku akademickiego 2017/2018

Inne:

 • 2018 – praktyka (w ramach programu Erasmus+) na Università degli Studi di Bari Aldo Moro: prowadzenie lektoratu z języka polskiego
 • 2016-2018 - Blok Kształcenia Nauczycielskiego realizowany w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego (przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania języka włoskiego)

Zakład:
Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Stanowisko:
asystent

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:
Językoznawstwo – przyimek w kontekście czasownika andare. Wariancja form w ujęciu kognitywnym.

Przebieg kariery naukowej:
- magister filologii włoskiej – czerwiec 2014r.

Publikacje:

Artykuły:
- złożone do druku:

 1. Analisi dei graffii sulla tematica del calcio. Un approccio cognitivo – czasopismo ReVue
 2. Analisi di alcune categorie lessicali in italiano, polacco, slesiano, inglese e tedesco. Un approccio cognitivo – czasopismo ReVue

Inne:

 1. Tłumaczenie – Paratexts in the mass media communication. Saarbrücken 2016: LAP Lambert Academic Publishing, ss. 74 (ISBN: 978-3-659-81929-2).
 2. Perché la gente si vergogna di pronunciare le parolacce? Alcune osservazioni linguistico-filosofiche sul fenomeno dei disfemismi in base ai nuovi media polacchi – do monografii Le tabou comme défi pour la linguistique El tabú como desafío para la lingüística
 3. Analisi dei graffiti di calcio in alcune città del voivodato della Slesia. Un approccio cognitivo – do tomu pokonferencyjnego VI incontro dei giovani italianisti polacchi - L’Italia come specchio dell’Europa e l’Europa come specchio dell’Italia nei tempi antichi e moderni (Kraków, 18-19 grudnia 2015r.)
 4. Tłumaczenie – Paratexts in Television. Part 1. „Medialingwistyka XXI wiek” („Media Linguistic”) nr 2, 2015, ss. 69-77.
 5. Tłumaczenie – Paratexts in Television. Part 2. „Medialingwistyka XXI wiek” („Media Linguistic”)nr 3, 2015, ss. 75-84.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:
Analisi dei graffiti di calcio in alcune città del voivodato della Slesia. Un approccio cognitivo – podczas konferencji VI incontro dei giovani italianisti polacchi - L’Italia come specchio dell’Europa e l’Europa come specchio dell’Italia nei tempi antichi e moderni (Kraków, 18-19 grudnia 2015r.)


Członkostwo w towarzystwach naukowych:
Członek Stowarzyszenia Dante Alighieri – oddział w Katowicach
Członek Koła Doktorantów Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego

Zakład:
Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Stanowisko:
lektor

Zakład:

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • językoznawstwo kognitywne,
 • dialektologia włoska,
 • socjolingwistyka włoska,
 • pragmatyka

Przebieg kariery naukowej:

 • 2017 – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie Językoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny. Temat rozprawy doktorskiej : „Analisi cognitiva dell’alternanza e del cambio di codice in quanto atti linguistici nel dialetto talamonese”. Promotor : prof. UŚ dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik
 • 2011 – magister Filologii włoskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny. Temat pracy magisterskiej : „Analisi cognitiva degli atti di deprezzamento nel linguaggio berlusconiano”. Promotor : prof. UŚ dr hab. Katarzyna Kwapisz–Osadnik

Publikacje:

Artykuły:
- opublikowane:

 1. Artykuł w języku polskim „Dwujęzyczność polsko – włoska. Zjawisko submersji” W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia. K. Kuros – Kowalska, I. Loewe (red). 2014, Gliwice, s.67–84
 2. Artykuł w języku włoskim „Bilinguismo polacco – italiano. Fenomeno di sommersione” W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia. K. Kuros – Kowalska, I. Loewe (red). 2014, Gliwice, s. 253–270
 3. Artykuł w języku polskim „Dialekt gminy Talamona w północnych Włoszech w dobie globalizacji” W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Edukacja i globalizacja. K. Kuros – Kowalska, I. Loewe, N. Moćko (red). 2017, Gliwice, s.107–126
 4. Artykuł w języku włoskim „Il dialetto talamonese del Nord d'Italia nell'era della globalizzazione” W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Edukacja i globalizacja. K. Kuros – Kowalska, I. Loewe, N. Moćko (red). 2017, Gliwice, s.201–219
 5. Artykuł w języku włoskim „Il silenzio in quanto quinto elemento” W: I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca Katarzyna Kwapisz – Osadnik (red). 2017 Florencja, Katowice, Franco Cesati Editore, Uniwersytet Śląski s. 377–390

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Wystąpienie na Międzynarodowym Seminarium Naukowym o dwujęzyczności pt. „Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia” organizowanym przez Instytut Języka Polskiego UŚ dnia 9.10.2013 z referatem pt. „Submersja polsko - włoska”
 2. Wystąpienie na Międzynarodowym Seminarium Naukowym o dwujęzyczności pt. „Dwujęzyczność, wielojęzyczność, wielokulturowość – edukacja, globalizacja” organizowanym przez Instytut Języka Polskiego UŚ dnia 19.11.2014 z referatem: pt. „Dialekt gminy Talamona w północnych Włoszech w dobie globalizacji”
 3. Wystąpienie na Międzynarodowym Seminarium Naukowym o dwujęzyczności pt. „Dwujęzyczność, wielojęzyczność, wielokulturowość – teoria i praktyka” organizowanym przez Instytut Języka Polskiego UŚ dnia 16.11.2015 z referatem pt.: Dwujęzyczne dziecko rodzica filologa na gruncie polskim. Wyzwania i skuteczne metody wprowadzania drugiego języka. Teoria a praktyka”

Udział w konferencjach bez referatu:

 • 15-16.09.2014: udział bez referatu w międzynarodowej konferencji pt. „Językoznawstwo kognitywne w roku 2014”. Częstochowa, Instytut Filologii Obcych, Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza, Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego.

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • Współpraca Uniwersytetu z Liceami pod kierunkiem dr M. Puto, prelekcje dla licealistów
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji międzynarodowej „Cztery żywioły w języku, literaturze i sztuce włoskiej i polskiej” Sosnowiec, 6-8 listopada 2014
 • Członek zespołu redagującego oficjalną stronę IJRiT na portalu Facebook od 2017
 • Sekretarz w Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2017/2018