Zakład:

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

literaturoznawstwo, badania teatrologiczne: europejska awangarda teatralna XX wieku, m.in. teatr dada i surrealistyczny, Antonin Artaud, Teatr Absurdu, P. Brook, J. Grotowski, T. Kantor), teatr i dramat francuski XX i XXI wieku, antropologia teatru, badania technik aktorskich, genologia, język teatru i dramatu). Ostatnie prace dotyczyły twórczości B.-M. Koltèsa, jego roli w rozwoju współczesnego teatru francuskiego, fenomenu popularności, specyfiki języka dramatycznego, konstrukcji dzieł, roli przestrzeni, poetyki, filozofii świata, konfrontacji ze sceną, analizy wybranych realizacji scenicznych, współpracy z Patrice`em Chéreau.

Przebieg kariery naukowej: 

2015 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Książka habilitacyjna: A la recherche de l’Autre. L’œuvre dramatique de Bernard-Marie Koltès.

1999 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Tytuł rozprawy doktorskiej: Le langage de la scène dans le théâtre d’Antonin Artaud. Rozprawa napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Mrozowickiego

1991 – uzyskanie stopnia magistra filologii romańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Praca magisterska: La notion de catharsis dans le théâtre d’Antonin Artaud, napisana pod kierunkiem prof. dr  hab. Aleksandra Abłamowicza

Publikacje:

Monografie:

 1. Le langage théâtral d’Antonin Artaud. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2000.
 2. A la recherche de l’Autre. L’œuvre dramatique de Bernard-Marie Koltès. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014.

Artykuły:

 1. L'effacement des genres dans le théâtre d'après Artaud, w : Effacement des genres dans la littérature du XIXe et du XXe siècle. Textes réunis par Aleksander Abłamowicz. Uniwersytet Śląski, Katowice 1992.
 2. L'influence des idées d'Artaud sur le théâtre des années 60, 70, w :  « Frankofoni » Ortak Kitap n° 6. Ankara 1994.
 3. Paralele w pojmowaniu roli aktora u Artauda i Grotowskiego, w: Aktor w kulturze współczesnej. Studia pod redakcją Eleonory Udalskiej. Fundacja Astronomii Polskiej, Warszawa 1994.
 4. Des sources du théâtre vers le théâtre des sources. La conception d'Antonin Artaud, w : Modern theatre in different cultures. Energeia, Warszawa 1997.
 5. Quelques aspects de la dissolution des genres dans le théâtre d'avant-garde, w : Problématique des genres, problèmes du roman. Etudes réunies par Jean Bessière et Gilles Philippe, Honoré Champion Editeur, Paris 1999.
 6. O dramacie. Od Sartre`a do Mrożka. Poetyki, Manifesty, Komentarze. Źródła do dziejów europejskich teorii dramatycznych pod redakcją Eleonory Udalskiej. Opracowanie części dotyczącej autorów francuskich. Energeia, Warszawa 1997.
 7. Le langage théâtral d'Antonin Artaud. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 8. Generowanie obrazów na scenie teatru Antonina Artauda. Rola przestrzeni i gestu w koncepcji Antonina Artauda, w: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich.
 9. Wizualizacja w literaturze. Pod redakcją Bożeny Tokarz. Wyd. „Śląsk", Katowice 2002.
 10. Le désir et l'hostilité dans le théâtre de Bernard-Marie Koltès, w : Virtualités du littéraire. Mélanges offerts à Aleksander Abłamowicz, réunis par Magdalena Wandzioch. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 11. Antonin Artaud et les pratiques théâtrales du groupe « Gardzienice », w : Théâtre et arts plastiques, entre chiasme et confluences. Etudes réunies par Eric Bonnet, Amos Fergombé et Edmond Nogacki. Presses Universitaires de Valenciennes, Valenciennes 2002.
 12. Des inspirations orientales dans le théâtre contemporain européen, in : Estudos literários/Estudos culturais, IV actas do Congresso Internacional da Associação Portuguesa de Literatura comparada. Universidade de Evora 2004.
 13. « Quai ouest » de Bernard-Marie Koltès - le passage d'un lieu concret à l'espace de l'écriture, w: Les images de l'Amérique dans les littératures en langues romanes. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 14. Le personnage noir dans l'œuvre de Bernard-Marie Koltès, w : La condition masculine dans la littérature française. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.
 15. Le monde koltésien - entre lumière et obscurité, w: Le clair-obscur dans les littératures en langues romanes. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 16. La figure d'Héliogabale - porteur de l'indifférenciation et des différences, artykuł wygłoszony w grudniu 2003r. na międzynarodowej konferencji zatytułowanej L'écriture androgyne, zorganizowanej przez l'Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis, Université Tunis II (w druku)
 17. L'union du silence et de la parole dans la dramaturgie de Bernard-Marie Koltès, w : Romanica Silesiana, n° 1 «Le dit et le non-dit», pod red. Krzysztofa Jarosza. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.   
 18. Miasto, zagrożenie, samotność. Kilka uwag o roli przestrzeni miejskiej w twórczości Bernarda-Marii Koltèsa, w: „Civitas Mentis", t. II, pod red. T. Sławka i Z. Kadłubka, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007
 19. La réécriture à travers la scène. La vision artaudienne des «Cenci» d'après Shelley et Stendhal, w: Quelques aspects de la réécriture. Pod red. Magdaleny Wandzioch. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, str. 155-163
 20. Komizm czy tragizm? Próba systematyki gatunkowej sztuk B.-M. Koltèsa, w: Odcienie humoru, vol.1/1. Pod red. Aliny Kwiatkowskiej i Sylwii Dżereń-Głowackiej. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2008
 21. Bernard-Marie Koltès - écrivain séducteur, w: L'art de séduire dans la littérature française. Pod red. Krystyny Modrzejewskiej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2008
 22. "La réécriture ? travers la scène. La vision artaudienne des Cenci d'après Shelley et Stendhal", w: Quelques aspects de la réécriture, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 155-163.
 23. Comment créer une tragédie moderne de construction classique ? Jeux avec les règles, w: Romanica Silesiana, n° 4 « Les jeux littéraires ». Wyd. UŚ, Katowice 2009, str. 72-80
 24. L’œuvre dramatique de Bernard-Marie Koltès face aux grands tragiques grecs et français, w : Autour des « livres que l’on n’a pas lus ». Etudes réunies et présentées par T. Swoboda, E. Wierzbowska, O. Wrońska. Cahiers de l’Equipe de Recherches en Théorie Appliquée (ERTA), t. 2. Sopot, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2011, str. 161-167.
 25. Dans la solitude de grandes villes... Quelques réflexions sur la condition de l’homme dans le théâtre de Bernard-Marie Koltès, w : La condition humaine dans la littérarure française et francophone. Etudes rassemblées et présentées par Krystyna Modrzejewska. Opole, Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2011, str. 63-69.
 26. La dialectique de l’espace-temps comme élément constitutif de l’univers dramatique de Bernard-Marie Koltès. Etudes Romanes de Brno, 32/2011/1. Brno, Masarykova Univerzita 2011, str. 129-137.
 27. Les racines – cela n’existe pas. Quelques réflexions sur l’œuvre dramatique de Bernard-Marie Koltès, w : « Frankofoni », n° 24. Ankara, Ortak Kitap 2012, str. 189-196.
 28. Doświadczenie Innego w dramatach Bernarda-Marii Koltèsa, w: Dramat i doświadczenie, pod red. Beaty Popczyk Szczęsnej i Magdaleny Figzał. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, str. 277-284.
 29. Jak czytać « Un hangar, à l’ouest » oraz « Carnets de Combat de nègre et de chiens » Bernarda-Marii Koltèsa? w : Metateksty i parateksty teatru i dramatu. Od antyku do współczesności. Pod red. J. Czerwińskiej, K. Chiżyńskiej, M. Budzowskiej. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017, str. 157-165.

Przyjęte do druku:

Zawsze chciałem pisać powieści… O specyfice twórczości dramatopisarskiej Bernarda-Marii Koltèsa, w: Pisanie dla sceny. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Granty i projekty badawcze:

2009-2011 – kierownik indywidualnego grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr grantu: N N103 022537). Grant dotyczył analizy tematycznej i formalnej twórczości dramatopisarskiej B.-M. Koltèsa i przyczynił się w znacznej mierze do powstania monografii A la recherche de l’Autre… w jej ostatecznym kształcie. W czerwcu 2012 projekt uzyskał akceptację Narodowego Centrum Nauki pod względem merytorycznym i finansowym. 

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

1/ Międzynarodowa konferencja: « Problématique des genres, problèmes du roman », zorganizowana przez Uniwersytet w Amiens we Francji (Centre d’Etudes du Roman et du Romanesque de l’Université de Picardie – Jules Verne), w listopadzie 1992. Temat wystąpienia : Quelques aspects de la dissolution des genres dans le théâtre d’avant-garde.

2/ Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Zakład Wiedzy o Teatrze Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Uniwersytetem Valenciennes we Francji, w listopadzie 1993 r. w Katowicach. Temat wystąpienia: Paralele w pojmowaniu roli aktora u Artauda i Grotowskiego.

3/ Międzynarodowa Konferencja Teatrologiczna : „Teatr współczesny różnych kultur. Style i konwencje”, zorganizowana przez Zakład Wiedzy o Teatrze Uniwersytetu Śląskiego, pod przewodnictwem prof. Eleonory Udalskiej, w 1996 r. Temat wystąpienia: Des sources du théâre vers le théâtre des sources.

4/ Konferencja literaturoznawcza: « Entre chiasme et confluence » zorganizowana przez l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis we Francji, Faculté des Lettres et le Centre d’Analyse du Message Littéraire et Artistique, Institut Culturel Universitaire, w marcu 2000. Temat wystąpienia: Antonin Artaud et les pratiques théâtrales du groupe « Gardzienice ».

5/ IV Congresso Internacional da Associação Portuguesa de Literatura Comparada: Estudos Literários/Estudos Culturais, zorganizowany przez Universidade de Evora w Portugalii, w maju 2001. Temat wystąpienia : Des inspirations orientales dans le théâtre contemporain européen.

6/  Konferencja zatytułowana: „Język a komunikacja wizualna” zorganizowana przez Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego, we wrześniu 2002. Temat wystąpienia: Interakcja słowa, gestu i ruchu w koncepcji teatralnej Antonina Artauda.

7/ Międzynarodowa konferencja zatytułowana: « L’écriture androgyne » zorganizowana przez l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis, Université Tunis II, w grudniu 2003. Temat wystąpienia : La figure d’Héliogabale – porteur de l’indifferenciation et des différences.

8/ Międzynarodowa konferencja zatytułowana: « La condition masculine dans la littérarure française » zorganizowana przez Katedrę Kultury i Języka Francuskiego Uniwersytetu Opolskiego (Kamień Śląski) w maju 2004. Temat wystąpienia: Le personnage noir dans l’œuvre de Bernard-Marie Koltès.

9/ Konferencja zatytułowana: „ EU DZEN. Miasto i praktyki codzienności” zorganizowana przez Katedrę Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego, w październiku 2005. Wystąpienie na temat roli przestrzeni miejskiej w twórczości Bernarda-Marii Koltèsa.

10/ Międzynarodowa konferencja na temat „Réécriture” zorganizowana przez Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej Uniwersytetu Śląskiego, w październiku 2006. Temat wystąpienia: La réécriture à travers la scène. La version artaudienne des « Cenci » d’après Shelley et Stendhal.

11/ Międzynarodowa konferencja literaturoznawcza zatytułowana: « L’art de séduire dans la littérature française » zorganizowana przez Katedrę Kultury i Języka Francuskiego Uniwersytetu Opolskiego (Kamień Śląski), w maju 2007. Wystąpienie zatytułowane: Bernard-Marie Koltès, écrivain séducteur.

12/ Międzynarodowa konferencja zatytułowana: „Humor. Teoria a praktyka” zorganizowana przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, w maju 2007. Temat wystąpienia: Komizm i tragizm w sztukach Bernarda-Marii Koltèsa.

13/ Międzynarodowa konferencja zatytułowana „Czas i przestrzeń”, zorganizowana przez Uniwersytet Masaryka w Brnie, w marcu 2008. Temat wystąpienia: La dialectique de l’espace-temps comme élément constitutif de l’univers dramatique de Bernard-Marie Koltès.

14/ Międzynarodowa konferencja zatytułowana : « Autour des livres que l’on n’a pas lus », zorganizowana przez Uniwersytet Gdański, w 2009 r. Temat wystąpienia: L’œuvre dramatique de Bernard-Marie Koltès face aux grands tragiques grecs et français.

15/ Międzynarodowa konferencja literaturoznawcza zatytułowana : « Littératures nationales: suite ou fin. Résistances, mutations et lignes de fuite”, zorganizowana przez Faculté des Lettres de l’Université de Porto w Portugalii, w grudniu 2009. Temat wystąpienia : Bernard-Marie Koltès – citoyen du monde ou un voyageur français.

16/ Międzynarodowa konferencja zatytułowana : « La condition humaine dans la littéraure française et francophone », zorganizowana przez Katedrę Kultury i Języka Francuskiego Uniwersytetu Opolskiego, w maju 2010. Temat wystąpienia: Dans la solitude de grandes villes..., d’après Bernard-Marie Koltès.

17/ Konferencja teatrologiczna: „Dramat i doświadczenie” zorganizowana przez Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Teatru i Dramatu, w maju 2012. Temat wystąpienia: Doświadczenie Innego w dramatach Bernarda-Marii Koltèsa.

18/ Międzynarodowa konferencja: « Normes et transgressions dans les littéraures romanes », zorganizowana przez Université « Saint Clément d’Ohrid » de Sofia, w Bułgarii, w listopadzie 2015. Temat wystąpienia : Le théâtre de Koltès – théâtre des transgressions.

19/ Konferencja interdyscyplinarna zatytułowana: „Metataksty i parateksty teatru i dramatu. Od antyku do współczesności”, zorganizowana przez Katedrę Filologii Klasycznej i Katedrę Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, w marcu 2016. Temat wystąpienia: Jak czytać « Un hangar, à l’ouest » oraz « Carnets de Combat de nègre et de chiens » Bernarda-Marii Koltèsa ?

20/ Międzynarodowa konferencja teatrologiczna : « Hantises et spectres dans le théâtre de Bernard-Marie Koltès et dans le théâtre contemporain » zorganizowana przez Université de Lorraine à Metz, oraz przez stowarzyszenie « Quai Est, Bernard-Marie Koltès » we Francji, w listopadzie 2016. Temat wystąpienia : Les fantômes de la mémoire dans le théâtre de Tadeusz Kantor.

21/ Konferencja teatrologiczna : « Pisanie dla sceny. Narracje współczesnego teatru”, zorganizowana przez Zakład Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w maju 2017. Temat wystąpienia: Zawsze chciałem pisać powieści… O specyfice twórczości dramatopisarskiej Bernarda-Marii Koltèsa.

22/ Międzynarodowa konferencja: „Stars and Strife: Writing America in Recent French and Francophone Literature International Conference”, zorganizowana przez Winthrop-King Institute for Contemporary French and Francophone Studies Florida State University, Tallahassee, w Stanach Zjednoczonych, w  październiku 2017. Temat wystąpienia: L’image de l’Amérique dans l’œuvre dramatique de Bernard-Marie Koltès.

23/ Międzynarodowa konferencja teatrologiczna zorganizowana przez Théâtre Elisabeth Czerczuk w Paryżu, w maju 2018, w ramach Laboratoire de Radicalité Artistique. Temat konferencji: „Grotowski, le théâtre et au-delà”. Tytuł wystąpienia: Jerzy Grotowski face aux idées théâtrales d’Antonin Artaud.

Inna działalność naukowa:

Inne:

Recenzje artykułów do czasopisma Romanica Silesiana n° 14 „Le Maghreb: entre conflit et consensus”.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich „Plejada”
 • Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich
 • Association ALDERAN pour la promotion de la philosophie, przy Université Populaire de Philosophie de Toulouse
 • -Association « Quai Est, Bernard-Marie Koltès » - stowarzyszenie grupujące badaczy twórczości Bernarda-Marii Koltèsa
 • Międzynarodowe Towarzystwo „Adeffi” (Association des Etudes Française et Francophone d’Irlande)

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • udział w komisjach powołanych przez Komitet Okręgowy Olimpiady Języka Francuskiego (zawody II stopnia) w charakterze egzaminatora,
 • w ramach „Frankofonii” organizowanej corocznie w IJRiT – wykład popularyzatorski na temat współczesnego teatru i instytucji teatralnych we Francji,
 • reprezentowanie Uniwersytetu i Instytutu na Katowickich Targach Edukacyjnych,
 • udział w rekrutacjach na studia I i II stopnia jako egzaminator, zastępca przewodniczącego lub członek komisji,
 • udział w komisjach na egzaminach licencjackich zewnętrznych (dla absolwentów Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych),
 • pełnienie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem matury z j. francuskiego w III L.O w Zabrzu, z ramienia Uniwersytetu i IJRiT,
 • promotorstwo prac licencjackich i magisterskich z zakresu literatury francuskiej i literaturoznawstwa,
 • recenzowanie prac licencjackich i magisterskich,
 • w ramach Dni Uniwersytetu Śląskiego w Liceum im. Paderewskiego w Katowicach, zorganizowanych 13 stycznia 2017, wygłoszenie wykładu dla uczniów pt. „Przy kawiarnianym stoliku. Rozważania na temat egzystencjalizmu J.-P. Sartre`a i A. Camus”,
 • 2016 – udział w czterech komisjach doktorskich,
 • 2016 – udział w czterech komisjach konkursowych na stanowisko adiunkta w IJRiT,
 • 2018 – udział w trzech komisjach doktorskich,
 • przewodniczenie w komisjach magisterskich,
 • 2018 – udział w komisjach konkursowych na stanowisko lektora w IJRiT.

Nagrody i odznaczenia:

2016 – nagroda JM Rektora

Inne:

 • Wielokrotna stypendystka Rządu Francuskiego i Ambasady Francuskiej, kilkumiesięczne staże i kwerendy biblioteczne w latach: 1995, 1997, 1999, 2003 – Paris III, Sorbonne Nouvelle (Institut de Recherches en Etudes Théâtrales); 2007 – Paris XIII, Paris-Nord.
 • 2007 – wygłoszenie (w ramach programu Erasmus) cyklu wykładów na temat współczesnego teatru francuskiego na Portugalskim Uniwersytecie Katolickim w Lizbonie (Universidade  Católica Portuguesa).