Zakład:

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Tytuł książki habilitacyjnej:

A la recherche de l'Autre. L'oeuvre dramatique de Bernard-Marie Koltès, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny 2015.

Temat rozprawy doktorskiej:

Le langage de la scène dans le théâtre d'Antonin Artaud

Promotor: prof. dr hab. Michał Mrozowicki

Obrona odbyła się w październiku 1999 r. na Uniwersytecie Śląskim

Badania dr Grażyny Starak dotyczą XX- wiecznego teatru francuskiego (A. Artaud, teatr dada i surrealistyczny, Teatr Absurdu, wpływ teorii Artauda na poszukiwania w teatrze europejskim: P. Brook, J. Grotowski, para-teatr, zagadnienia antropologii teatru). Ostatnie prace dotyczą twórczości Bernarda-Marii Koltèsa, jego roli w rozwoju współczesnego teatru francuskiego, fenomenu popularności, specyfiki języka dramatycznego, konstrukcji dzieł, roli przestrzeni, poetyki i filozofii świata koltèsowskiego. Część badań dotyczy też konfrontacji Koltèsa ze sceną, analizy wybranych realizacji scenicznych, współpracy z Patrice`em Chéreau. W przygotowaniu monografia twórczości tegoż autora.

Ważniejsze publikacje:

Monografia: Le langage théâtral d`Antonin Artaud, 2000, Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Praca przybliża sylwetkę i twórczość jednego z największych reformatorów teatru XX wieku - Antonin Artauda. Autorka koncentruje się na zagadnieniu o fundamentalnym znaczeniu nie tylko dla samego Artauda, ale także dla całej współczesnej myśli teatralnej. Zagadnieniem tym jest język, jako środek komunikowania, wyrazu, ekspresji, ale również, zwłaszcza w przypadku Artauda, jako dowód na możliwość istnienia i działania. Problem ten zajmował autora Teatru i jego Sobowtóra w ciągu całego życia, a najgłębszy wyraz znalazł właśnie w koncepcji teatru. Bardzo ważne dla autorki jest postrzeganie twórcy Teatru Okrucieństwa nie jako obłąkanego wizjonera, poszukującego idei niemożliwych do zrealizowania w praktyce, ale jako filozofa teatru, który nie ograniczając się jedynie do wypracowania pewnej estetyki, zdominowanej i podporządkowanej metafizyce, dokonał ogólnej rewizji podstaw i koncepcji tej dziedziny sztuki.

Artykuły:

 1. L'effacement des genres dans le théâtre d'après Artaud, w : Effacement des genres dans la littérature du XIXe et du XXe siècle. Textes réunis par Aleksander Abłamowicz. Uniwersytet Śląski, Katowice 1992.
 2. L'influence des idées d'Artaud sur le théâtre des années 60, 70, w :  « Frankofoni » Ortak Kitap n° 6. Ankara 1994.
 3. Paralele w pojmowaniu roli aktora u Artauda i Grotowskiego, w: Aktor w kulturze współczesnej. Studia pod redakcją Eleonory Udalskiej. Fundacja Astronomii Polskiej, Warszawa 1994.
 4. Des sources du théâtre vers le théâtre des sources. La conception d'Antonin Artaud, w : Modern theatre in different cultures. Energeia, Warszawa 1997.
 5. Quelques aspects de la dissolution des genres dans le théâtre d'avant-garde, w : Problématique des genres, problèmes du roman. Etudes réunies par Jean Bessière et Gilles Philippe, Honoré Champion Editeur, Paris 1999.
 6. O dramacie. Od Sartre`a do Mrożka. Poetyki, Manifesty, Komentarze. Źródła do dziejów europejskich teorii dramatycznych pod redakcją Eleonory Udalskiej. Opracowanie części dotyczącej autorów francuskich. Energeia, Warszawa 1997.
 7. Le langage théâtral d'Antonin Artaud. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 8. Generowanie obrazów na scenie teatru Antonina Artauda. Rola przestrzeni i gestu w koncepcji Antonina Artauda, w: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich.
 9. Wizualizacja w literaturze. Pod redakcją Bożeny Tokarz. Wyd. „Śląsk", Katowice 2002.
 10. Le désir et l'hostilité dans le théâtre de Bernard-Marie Koltès, w : Virtualités du littéraire. Mélanges offerts à Aleksander Abłamowicz, réunis par Magdalena Wandzioch. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 11. Antonin Artaud et les pratiques théâtrales du groupe « Gardzienice », w : Théâtre et arts plastiques, entre chiasme et confluences. Etudes réunies par Eric Bonnet, Amos Fergombé et Edmond Nogacki. Presses Universitaires de Valenciennes, Valenciennes 2002.
 12. Des inspirations orientales dans le théâtre contemporain européen, in : Estudos literários/Estudos culturais, IV actas do Congresso Internacional da Associação Portuguesa de Literatura comparada. Universidade de Evora 2004.
 13. « Quai ouest » de Bernard-Marie Koltès - le passage d'un lieu concret à l'espace de l'écriture, w: Les images de l'Amérique dans les littératures en langues romanes. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 14. Le personnage noir dans l'œuvre de Bernard-Marie Koltès, w : La condition masculine dans la littérature française. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.
 15. Le monde koltésien - entre lumière et obscurité, w: Le clair-obscur dans les littératures en langues romanes. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 16. La figure d'Héliogabale - porteur de l'indifférenciation et des différences, artykuł wygłoszony w grudniu 2003r. na międzynarodowej konferencji zatytułowanej L'écriture androgyne, zorganizowanej przez l'Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis, Université Tunis II (w druku)
 17. L'union du silence et de la parole dans la dramaturgie de Bernard-Marie Koltès, w : Romanica Silesiana, n° 1 «Le dit et le non-dit», pod red. Krzysztofa Jarosza. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.   
 18. Miasto, zagrożenie, samotność. Kilka uwag o roli przestrzeni miejskiej w twórczości Bernarda-Marii Koltèsa, w: „Civitas Mentis", t. II, pod red. T. Sławka i Z. Kadłubka, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007
 19. La réécriture à travers la scène. La vision artaudienne des «Cenci» d'après Shelley et Stendhal, w: Quelques aspects de la réécriture. Pod red. Magdaleny Wandzioch. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, str. 155-163
 20. Komizm czy tragizm? Próba systematyki gatunkowej sztuk B.-M. Koltèsa, w: Odcienie humoru, vol.1/1. Pod red. Aliny Kwiatkowskiej i Sylwii Dżereń-Głowackiej. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2008
 21. Bernard-Marie Koltès - écrivain séducteur, w: L'art de séduire dans la littérature française. Pod red. Krystyny Modrzejewskiej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2008
 22. "La réécriture ? travers la scène. La vision artaudienne des Cenci d'après Shelley et Stendhal", w: Quelques aspects de la réécriture, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 155-163.
 23. Comment créer une tragédie moderne de construction classique ? Jeux avec les règles, w: Romanica Silesiana, n° 4 « Les jeux littéraires ». Wyd. UŚ, Katowice 2009, str. 72-80
 24. La réécriture à travers la scène. La version artaudienne des « Cenci » d'après Shelley et Stendhal 

Przyjęte do druku:

 1. La dialectique de l'espace-temps comme élément constitutif de l'univers dramatique de B.-M. Koltès. (Artykuł przyjęty do druku przez Uniwersytet Masaryka w Brnie)
 2. "Dans la solitude de grandes villes... Quelques réflexions sur la condition de l'homme dans le théatre de B.-M. Koltès" (Artykuł przyjęty do druku przez Uniwersytet Opolski)

Konferencje naukowe 2009:

 1. Uniwersytet Gdański. Katedra Filologii Romańskiej, konferencja zatytułowana: Autour des „livres que l'on n'a pas lus", zorganizowana w dniach 23-24 IX. 2009. Temat wystąpienia: L'œuvre dramatique de Bernard-Marie Koltès face aux grands tragiques grecs et français. (w druku)
 2. Faculté des Lettres de l'Université de Porto, Portugalia, konferencja zatytułowana: « Littératures nationales : suite ou fin. Résistances, mutations et lignes de fuite », zorganizowana w dniach 2-3 XII. 2009. Temat wystąpienia : Bernard-Marie Koltès - citoyen du monde ou un voyageur français. (w druku)
 3. Udział w konferencjach literaturoznawczych i teatrologicznych w kraju i zagranicą (m.in. Francja, Republika Czeska, Portugalia, Tunezja).

Wyjazdy dydaktyczne w ramach Programu Unii Europejskiej Sokrates/Erasmus:

 •  maj 2007, Universidade Católica Portuguesa, Lizbona