Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej

Zakład:

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Prowadzone badania naukowe sytuują się w następujących obszarach:

 • Literatura francuska i frankofońska XX i XXI wieku
 • Dyskurs Shoah
 • Narracje postpamięci (wg Marianne Hirsch)
 • Komparatystyka literacka, zwłaszcza w obrębie aszkenazyjskości
 • Proza narracyjna w pierwszej osobie (autobiografia, autofikcja, dzienniki, wspomnienia)

Przebieg kariery naukowej:

 • 2018 - dyplom doktora nauk humanistycznych (dyscyplina: literaturoznawstwo). Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Tytuł rozprawy doktorskiej: „La figure du Juif errant dans la prose française du XXe siècle”. Promotor: prof. zw. dr hab. Magdalena Wandzioch, promotor pomocniczy: dr hab. Andrzej Rabsztyn
 • 2013 - dyplom magistra (filologia, specjalność: filologia romańska). Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Tytuł pracy magisterskiej: „Ramsès – roman historique de Christian Jacq : analyse structurale et pragmatique”. Promotor: prof. zw. dr hab. Magdalena Wandzioch

Publikacje:

Artykuły:

- opublikowane:

 • « Analyse intertextuelle et intersémiotique du Golem dans Le Kabbaliste de Prague de Marek Halter ». In : Frankofoni, n° 31. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ankara, Türkiye, 2017, p. 217-226.
 • « L’identité hybride d’un exilé à l’exemple de L’oublié d’Élie Wiesel ». In : Quêtes littéraires, n° 6 : Hybride(s). KUL, Wydawnictwo Werset, Lublin, 2016, p. 128-137.
 • « La légende du Juif errant dans La Mémoire d’Abraham de Marek Halter ». In : Quêtes littéraires, no 4 : Sur les traces du vagabond. KUL, Lublin, Wydawnictwo Werset, 2014, p. 138-146.
 • « Les rites du Mal : l’univers romanesque de Jean Genet en tant que jeu d’un péché sanctifié ». In : Romanica Silesiana, no 9 : Rites et cérémonies. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, p. 299-309.
 • « Il faut mentir pour être vrai. Jean Genet, ou une philosophie de saineté et de mensonge ». In : ReVue – elektroniczne czasopismo naukowe studentów, no 3, Katowice, 2012, p. 37-41.

Udział w konferencjach naukowych:

 • Międzynarodowa konferencja pt. Stéréotypes, idées reçues et lieux communs dans les littératures d’expression française, Uniwersytet Śląski, 25-26 października 2018 r.

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • Opiekun roku na kierunku Języki Stosowane: język francuski i język angielski, I rok (2018/2019)
 • Prowadzenie Święta Frankofonii na Uniwersytecie Śląskim, organizowanego przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki. Hasło przewodnie święta: „Francophonie 2018: Entre tradition et modernité” (2018)
 • Prowadzenie obchodów Jubileuszu 45-lecia Romanistyki Śląskiej (2018)
 • Prowadzenie Dni Franfofonii na Uniwersytecie Śląskim, organizowanych przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki (2009)

Nagrody i odznaczenia:

 • Stypendium naukowe Rektora dla najlepszych studentów w latach 2009, 2010, 2011, 2012
 • Wyróżnienie od JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia w Trzecim Konkursie Indeksów Studentów Wydziału Filologicznego za uzyskanie najwyższej średniej w roku akademickim 2011/2012
 • List Gratulacyjny od JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia za uzyskanie najwyższej średniej ocen w Pierwszym Konkursie Indeksów w roku akademickim 2009/2010
 • Laureat II miejsca w konkursie tłumaczeniowym (Dni Frankofonii, 2009)

Inne:

 • Nominacja do prestiżowej nagrody dla najbardziej cenionych i lubianych nauczycieli w województwie śląskim w wielkim plebiscycie NAUCZYCIEL NA MEDAL (nauczyciel akademicki), organizowanym przez redakcję Dziennika Zachodniego (2018)
 • Nominacja do Lauru Studenckiego w kategorii Przyjaciel Studenta (rok akademicki 2016/2017)

Zakład:

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

Dyscyplina: literaturoznawstwo

Prowadzone badania:

literatura popularna francusko- i anglojęzyczna: fantasy, science-fiction, (neo)fantastyka, groza, (neo)fantastyka kobieca

Przebieg kariery naukowej: 

 • Doktor: 28.06.2018; promotor: dr hab. Katarzyna Gadomska

Le néofantastique féminin d’Anne Duguël

 • Magister: 26.06.2013; promotor: prof. zw. dr hab. Magdalena Wandzioch

L’univers romanesque de Guillaume Musso

Publikacje:

Artykuły:

- opublikowane:

 1. „Demoniczne kobiety Edgara Allana Poego i Stefana Grabińskiego”, w: Poe, Grabiński, Ray, Lovecraft. Visions, Correspondences, Transitions (pod red. K. Gadomskiej, A. Loski we współpracy z A. Swobodą). Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, str. 231-244.
 2. « Le fantastique féminin belge. L’identité du personnage féminin dans les récits d’Anne Duguël », w: Au-delà du réel. Écritures du surnaturel dans les lettres belges francophones (pod red. R. Bizek-Tatary). Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2017, str. 143-153.
 3. « Lord Voldemort – qui est-il? À la recherche des liens entre l’alchimie et la magie dans la saga Harry Potter de J. K. Rowling », w : Journal of Philology and Intercultural Communication nr 1, tom I : ‘Crossing Borders’ (pod red. D. Moldoveanu, A. Preda). Bukareszt,  Military Technical Academy Publishing House, 2017, str. 7-16.
 4. Compte rendu książki N. Prince « Le Fantastique », w: Romanica Silesiana nr 11, tom II "Miedo" (pod red. K. Jarosza, E. Szymoniak). Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, str. 158-160.
 5. « Le chronotope de la peur dans les romans fantastiques d’Anne Duguël », w: Romanica Silesiana nr 11, tom I: "La peur" (pod red. K. Jarosza, K. Gadomskiej). Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, str. 88-96.
 6. « Les transgressions féministes dans l’œuvre néofantastique d’Anne Duguël », w: Literaport. Revue annuelle de la littérature francophone nr 2 : "La transgression dans la littérature française et francophone" (pod red. A. Ledwiny). Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015, str. 155-165.
 7. « Les jeux du miroir dans le récit fantastique d’Anne Duguël », w: Frankofoni nr 27, (pod red. T. Inala). Ankara, 2015, str. 223-233.
 8. « Qui êtes-vous Monsieur Le Clézio ? », w: Revue – Périodique Multidisciplinaire des Étudiants des Langues Romanes nr 1/2010 (pod red. M. Króla). Katowice, 2010, str. 6-8.

- złożone do druku:

 1. « La figure de l’enfant monstrueux et le surnaturel dans le romanesque d’Anne Duguël », w: Le Surnaturel en littérature et au cinéma. The Supernatural in literature and cinema (pod red. K. Gadomskiej, A. Loski, A. Swobody). Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.

Redakcja naukowa książek:

 1. Le Surnaturel en littérature et au cinéma. The Supernatural in literature and cinema (pod red. K. Gadomskiej, A. Loski, A. Swobody). Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. (w druku)
 2. Poe, Grabiński, Ray, Lovecraft. Visions, correspondences, transitions (pod red. K. Gadomskiej, A. Loski we współpracy z A. Swobodą). Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, stron 259.

Inne:

 1. „Wielojęzyczność w teorii i praktyce", w: Gazeta Uniwersytecka UŚ nr 10 (230) lipiec-wrzesień 2015 (s. 22); współautorstwo wraz z Adamem Knapikiem.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Międzynarodowa konferencja III Congreso Internacional Visiones de lo Fantástico „El Horror y sus formas”, zorganizowana przez Universidad Autónoma de Barcelona, czerwiec 2017, Barcelona, Hiszpania. Referat: « La figure de l’enfant maléfique dans le romanesque d’Anne Duguël».
 2. II spotkanie naukowe doktorantów literaturoznawców, czerwiec 2017, Sosnowiec. Referat: „Zdefiniować niedefiniowalne, czyli kilka słów o definicji i granicach fantastyki”.
 3. Międzynarodowa konferencja pt. „Poe, Grabiński, Ray, Lovecraft. Współzależności, paralele, przenikanie”, czerwiec 2016, Sosnowiec. Referat: „Demoniczne kobiety E.A. Poe i Stefana Grabińskiego”.
 4. Konferencja pt. "Au-delà du réel. Écritures du surnaturel dans les lettres belges francophones 1830-2015" zorganizowana przez Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej, grudzień 2015, Lublin. Referat: « Anne Duguël – le fantastique féminin belge ».
 5. Międzynarodowa konferencja pt. « Nouvelles perspectives en recherches féministes: études littéraires, cinéma, théâtre » w ramach 7e Congrès International des Recherches Féministes dans la Francophonie (CIRFF) zorganizowanego przez Université de Québec à Montréal i RéQEF, sierpień 2015, Montreal, Kanada. Referat: « Anne Duguël, vers le fantastique féministe ».
 6. Międzynarodowa konferencja pt. « Le romanesque ésotérique en littérature, cinéma, bande dessinée » zorganizowana przez Universidade de Minho, kwiecień 2015, Braga, Portugalia. Referat: « Lord Voldemort – est-il alchimiste? – à la recherche de l’alchimie dans la saga Harry Potter de J. K. Rowling ».
 7. IV Studencka Konferencja Literaturoznawcza pt. « La Solitude dans la littérature » zorganizowana w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, maj 2008, Sosnowiec. Referat: „Samotność człowieka w społeczeństwie na podstawie powieści Obcy Alberta Camusa”.

Działalność organizacyjna:

 1. Organizacja i koordynowanie II spotkania naukowego doktorantów literaturoznawców (Sosnowiec, 2017)
 2. Sekretarz i członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Poe, Grabiński, Ray, Lovecraft. Współzależności, paralele, przenikanie”. (Sosnowiec, 2016)
 3. Organizacja, wraz z dr Adamem Knapikiem, IV Symulacji Konferencji pt. „Wielojęzyczność w Unii Europejskiej” pod patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. (Katowice, 2015)
 4. Organizacja naukowych warsztatów studenckich „Journée d’Études” pt. « De la littérature populaire vers la littérature fantastique » (Sosnowiec, 2015)

Działalność popularyzatorska:

 1. Frankofonia 2016: przygotowanie warsztatów tłumaczeniowych z języka angielskiego dla licealistów oraz, wraz ze studentami, prelekcji w języku angielskim: „April Fools’ Day”
 2. Reprezentowanie IJRiT podczas Campus France (2016, 2017), obchodów Europejskiego Dnia Języków (2015, 2017), VII Wojewódzkiego Konkursu Języków Romańskich w V LO im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej (2017)
 3. Warsztaty językowe z języka francuskiego dla licealistów podczas Dnia Uniwersytetu Śląskiego w I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie (2014)

Działalność administracyjna

 1. Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów (2015-2018)
 2. Przedstawicielka WRSD w Radzie Wydziału Filologicznego (kadencje 2012-2016 oraz 2016-2020)
 3. Przedstawicielka WRSD w Wydziałowym Zespole ds. Jakości Kształcenia od roku akademickiego (2016-2018)
 4. Delegatka wydziałowa do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów od roku akademickiego (2017-2018)
 5. Uczestnictwo w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w funkcji sekretarz): 2017.
 6. Uczestnictwo w korekcie prac konkursowych w Olimpiadzie Języka Francuskiego w latach 2015-2018 / Egzaminowanie wypowiedzi ustnych na Olimpiadzie Języka Francuskiego 2017, 2018.
 7. Uczestnictwo w egzaminach komisyjnych w funkcji egzaminatora (2016, 2018)

Nagrody i odznaczenia:

 • Laureatka dziesiątej edycji Konkursu Wyróżnień Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego (czerwiec 2018)
 • Wyróżnienie dla najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2012/2013

Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. Magdalena Wandzioch

Temat badawczy: HYBRYDYCZNOŚĆ WOBEC KONWENCJI LITERACKICH

Celem zadania jest badanie różnych form i gatunków literackich, w których  występuje hybrydyczność. Dotychczasowe analizy pozwoliły stwierdzić, że zjawisko to można zaobserwować zarówno w prozie narracyjnej, w formach długich i krótkich, jak i w teatrze, zwłaszcza współczesnym. Dotyczy pomiędzy innymi „Teatru Codzienności”,  „tekstów na scenę” wcześniej „dramatu niescenicznego”. Zjawisko zacierania granic pomiędzy ontologicznymi porządkami poszczególnych gatunków teatralnych obserwowane jest już przynajmniej od XIX wieku. Współcześni dramatopisarze stawiaja często w centrum zainteresowań pojęcia literackości i teatralności, przeformułowują sceniczną figuratywnośc. Performance, happening, kreacja zespołowa Théâtre du Soleil Mnouchkine, to zjawiska, które na trwale zapisały się w świadomości twórców i odbiorców teatru XX wieku.

Fenomen hybrydyczności badany jest w powieści francuskiej i frankofońskiej. W przypadku powieści francuskiej, której nowoczesna forma datuje się od wieku XVIII, analiza zjawiska hybrydyczności rozpoczyna się właśnie od tego okresu. Uwzględnia  ona szczególnie relacje między różnymi formami narracyjnymi przejętymi przez powieść (list, pamiętnik, dziennik intymny) , ale również dotyczy hybrydycznosci formy będącej efektem ewolucji powieści XVIII wieku oraz przełożenia owej hybrydycznosci na znaczenie wypowiedzi pierwszoosobowej. W literaturze francuskiej epoki Oświecenia, hybrydycznośc dotyczy tak formy jak i treści (np. powieść jednocześnie filozoficzna i libertyńska).Przedmiotem refleksji jest też analiza zmian, jakie nastapiły w powiesci na przełomie XVIII i XIX wieku na poziomie paratekstu oraz zależności miedzy różnymi formami narracyjnymi w odniesieniu do mimetyzmu formalnego. Badania hybrydycznego charakteru powiesci o narracji w pierwszej osobie stanowią punkt wyjścia w analizie powieści francuskiej i europejskiej po 1820 roku.

Proza narracyjna wieku XIX, wzorem poprzedniej epoki, odrzuca mimetyzm formalny i wszelkie konwencje gatunkowe. Widoczne jest to szczególnie w formach krótkich, takich jak baśń, nowela, opowiadanie, ale również w utworach wykorzystujących dawne formy (np. powieść neogotycka).

W XX i XXI wieku hybrydycznośc dotyczy także badań nad „nową francuską fantastyką” jako gatunkiem prowadzącym dialog transfikcjonalny (z innymi literaturami wyobraźniowymi), transmediatyczny (z kinem grozy) oraz interdyscyplinarny (ze współczesnymi nurtami filozoficznymi).

Hybrydyczność dotyczy także francuskojęzycznej literatury belgijskiej. Wynika ona niejako z samej jej natury, uwikłanej w sieć złożonych historyczno-spolecznych relacji, cechującej się różnorodnością kulturową, bogactwem estetycznym i siłą wizji malarskich. Ta niejednolitość szczególnie jest widoczna w twórczości pisarzy, którzy nie wpisują się w główne tendencje literackie orz podejmują próby określenia belgijskiej tożsamości.

W wieku XX i XXI fenomen hybrydyczności pojawia się również w literaturze francuskojęzycznej Maghrebu i literaturze krajów afrykańskich. W przypadku tych literatur, hybrydyczność może być postrzegana nie tylko jako kategoria estetyczna czy literacka, ale jako wynik przenikania się kultur europejskiej i rodzimej. Jest to szczególny przypadek kultury postkolonialnej.

Pracownicy zakładu:

Zakład:
Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej

Stanowisko:
adiunkt

Kontakt:
e.mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:
Dyscyplina: Literaturoznawstwo

Prowadzone badania:

 • francuskojęzyczna literatura Maghrebu
 • epistemologia literatury postkolonialnej
 • strategie intertekstualne wobec zaangażowania pisarzy świata muzułmańskiego
 • obraz kultury arabsko-muzułmańskiej w prozie diaspory maghrebskiej
 • dialog literatury i sztuk plastycznych
 • postmodernizm i feminizm w badaniach literackich
 • proza autobiograficzna w XX i XXI wieku
 • hybrydyczność estetyczna i gatunkowa w najnowszej prozie francuskojęzycznej

Przebieg kariery naukowej:

 • Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 20 września 2016r.
 • Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 22 października 2002 r.
 • Dyplom doktora Uniwersytu Sorbony (Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III) w dyscyplinie literatura powszechna i porównawcza (uzyskany w dniu 28 stycznia 2003r.)
 • Tytuł magistra w zakresie filologii romańskiej uzyskany w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Śląskiego 18 czerwca 1998r.

Publikacje:

Monografie:

 1. Tahar Ben Jelloun: hybridité et stratégies de dialogue dans la prose publiée après l’an 2000. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015. ISBN 978-83-812-629-9, liczba stron : 264.
 2. Les figures de (Anti)-Narcisse dans l’œuvre de Marguerite Yourcenar. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006. ISBN 83-226-1479-9, liczba stron : 147.

Artykuły:
- opublikowane:

 1. „Les Météores” de Michel Tournier comme œuvre hybride. « Frankofonia » nr 12, Ankara 2000. ISSN 1016-4537, str. 279-295.
 2. Entre l'historicité et la contestation de l'histoire. L'analyse de „L'Œuvre au Noir” de Marguerite Yourcenar. [w:] Le roman de l'histoire dans l'histoire du roman. Red. Aleksander Abłamowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000. ISSN 0208-6336, str. 184-195.
 3. W kręgu van Eycka, Boscha, Bruegla, Dürera. Estetyka Północy w „Kamieniu filozoficznym” Marguerite Yourcenar. [w:] Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja w literaturze. Red. Bożena Tokarz. Śląsk, Katowice 2002. ISBN 837164308X, str. 333-346.
 4. Marguerite Yourcenar dans la tradition méditerranéenne. Le mythe de Narcisse dans l'œuvre yourcenarienne des années trente. « Romanica Olomucensia » XI. Univerzita Palackeho v Olomouci, Ołomuniec 2002. ISSN 0231-634X, str. 139-147.
 5. „Le Labyrinthe du Monde” de Marguerite Yourcenar dans le labyrinthe des conventions littéraires. Autour des paradoxes de l'autobiographie. « Études Françaises en Slovaquie ». Formes du sens: impasses et avenues des Sciences du langage. Volume VII - 2002. Institut Français de Bratislava, Bratysława 2003, str.152-161.
 6. Le clair-obscur dans les portraits littéraires. Quelques réflexions sur les personnages dans „L'Œuvre au Noir”de Marguerite Yourcenar. [w:] Le clair-obscur dans les littératures en langues romanes. Red. Magdalena Wandzioch. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005. ISBN 83-226-1390-3, str.164-172.
 7. „Du nageur à la vague”. A propos des années américaines de Marguerite Yourcenar. [w:] Les images de l'Amérique dans les littératures en langues romanes. Red. Krzysztof Jarosz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005. ISBN 83-226-1426-8, str. 95-109.
 8. L'indicible dans „W ou le souvenir d'enfance” de Georges Perec. « Romanica Silesiana » nr 1. Le dit et le non-dit. Red. Krzysztof Jarosz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2006. ISBN 978-83-226-1652-9, str. 43-50.
 9. Drzewo, kłącze, kamień. Inspiracje filozoficzne w koncepcji ogrodów Michela Tourniera. [w:] Przestrzeń ogrodu, przestrzeń kultury. Red. Grzegorz Gazda, Mariusz Gołąb. Universitas, Kraków 2008, ISBN 97883-242-0877-7, str. 219-233.
 10. Ahmed-Zahra - personnage benjellounien dans les sentiers qui bifurquent. [w:] Quelques aspects de la réécriture. Red. Magdalena Wandzioch, Krzysztof Jarosz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ISSN 0208-6336, str. 251-261.
 11. Tahar Ben Jelloun - romancier en quête d'une Shéhérazade contemporaine. [w:] L'art de séduire dans la littérature française. Red. Krystyna Modrzejewska. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008. ISBN 978-83-7395-315-4, str. 349-357.
 12. Tree, Rhizome, Rock: Philosophical Inspirations in Michel Tournier's Concept of the Garden. [w:] Space of a garden. Space of culture. Red. Grzegorz Gazda, Mariusz Gołąb. Cambridge& Scholars Publishing 2008, str. 215-227.
 13. Les représentations de Naples dans l'écriture de Tahar Ben Jelloun (1992-1999). « Intercambio ». Seria II, nr 2. Universidade do Porto 2009. ISSN 0873-366X, str. 91-105.
 14. ‘Je suis ce qui me manque’: quelques réflexions sur le statut ontologique des „Yeux baissés” de Tahar Ben Jelloun. « Romanica Silesiana » nr 4. Les jeux littéraires. Red. Krzysztof Jarosz. Wydawnictwo Uniwersytu Sląskiego, Katowice 2009. ISSN 0208-6336, str.165-176.
 15. Tahar Ben Jelloun - écrivain à la croisée des langues et cultures. « Philologia » T. XX. Univerzita Komenskeho, Bratysława 2010. ISBN 978-80-223-2803-6, str. 101-108.
 16. La norme et ses transgressions : représentations de la ville marocaine dans le romanesque de Tahar Ben Jelloun (1973 - 2008). « Romanica Silesiana » nr 5. Transgressions. Red. Krzysztof Jarosz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010. ISSN 0208-6336, str. 208-222.
 17. Entre le réalisme et l'insolite - l'image du Maroc contemporain dans les écrits de Tahar Ben Jelloun des années 1994 - 2010. « Carnets. Revista electronica de estudos franceses ». Littératures nationales : suite ou fin. Résistances, mutations et lignes de fuite. Numéro spécial printemps /été. APEF 2010. ISSN: 1646-7698, str. 43-53, TEKST ONLINE.
 18. L’hybridité dans „L’Écrivain public” et „L’Enfant de sable” de Tahar Ben Jelloun. « Romanica Silesiana » nr 6. Postcolonialisme et fait littéraire. Red. Krzysztof Jarosz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011. ISSN 0208-6336, ISBN 1898-2433, str. 160-181.
 19. La condition humaine/la condition d’écrivain. Tahar Ben Jelloun et la question de l’engagement. [w:] La condition humaine dans la littérature française et francophone. Red. Krystyna Modrzejewska. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011. ISBN 978-83-7395-455-7, str. 343-351.
 20. Les métamorphoses de l’insolite dans le romanesque de Tahar Ben Jelloun [w:] Métamorphoses de l’insolite dans la littérature d’expression française du XVIIIe au XXIe siècle. Red. Magdalena Wandzioch. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012. ISBN 978-5883-60743-4, str. 127-167.
 21. Dialog międzykulturowy w prozie i publicystyce Tahara Ben Jellouna. [w:] Kalejdoskop afrykański. Problematyka tożsamości w literaturach Afryki przełomu XX i XXI wieku. Red. Renata Diaz-Szmidt, Małgorzata Szupejko. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7545-403-1, str. 91-103.
 22. Le Maroc des personnes âgées dans le romanesque de Tahar Ben Jelloun. [w:] Visages de la vieillesse dans les littératures française et francophone. Red. Czesław Grzesiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012. ISBN 978-83-7784-184-6, str. 251-261.
 23. Les odeurs dans le roman marocain francophone d’inspiration autobiographique : Ahmed Sefrioui, Driss Chraïbi, Tahar Ben Jelloun. [w:] Odeurs de l’écriture. Expression de l’olfaction dans les littératures française et francophone. Red. Renata Bizek-Tatara. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012. ISBN 978-83-7784-270-6, str. 23-36.
 24. „Syngué sabour”et „Maudit soit Dostoïevski” d’Atiq Rahimi: le féminin et le masculin dans le monde intégriste. « Romanica Silesiana » nr 8 (T.1). Constructions genrées/Gendered constructions. Red. Krzysztof Jarosz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. ISSN 0208-6336, ISSN 1898-2433, str. 245-255.
 25. La peinture orientaliste et l’enjeu féministe dans la littérature maghrébine d’expression française: „Femmes d’Alger dans leur appartement” d’Assia Djebar [w:] Recyclages et décalage. Esthétique de la reprise dans les littératures française et francophone. Red. Renata Jakubczuk, Anna Maziarczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013. ISBN 978-83-7784-412-0, str. 245-255.
 26. L’histoire berbère d’après J.M.G. Le Clézio et Tahar Ben Jelloun. « Romanica Wratislaviensia » LXI. Histoire et littérature: le roman historique de Madame de la Fayette à Laurent Binet. Red. Helena Duffy. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014. ISSN 0239-6661 (AUWR), ISSN 0557-2665 (RW), ISBN 978-83-229-3388-6. str. 87-99.
 27. Stratégies de dialogue et correspondance des arts : Mohamed Kacimi. « Planeta Literatur. Journal of Global Literary Studies » 1/2014 Europe - Maghreb: exchanged glances. L'Europe et le Maghreb: les regards croisés. Red. Ewa Łukaszyk, Natalia Obukowicz. Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014, s.123-138. TEKST ONLINE
 28. La circoncision, le tatouage, les rituels du hammam dans la littérature marocaine d’expression française : Abdelkébir Khatibi et Tahar Ben Jelloun. « Romanica Silesiana » nr 9. Rites et cérémonies. Red. Krzysztof Jarosz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014. ISSN 1898-2433, str. 139-149.
 29. Hybrydyczność i nomadyzm kulturowy: teoria kultury Maghrebu w świetle refleksji postkolonialnej: Abdelkébir Khatibi. [w:] Współczesne literatury afrykańskie i teksty kulturowe w świetle badań postkolonialnych. Red. Wojciech Charchalis, Małgorzata Szupejko, Renata Diaz-Szmidt, Ewa Siwierska. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa – Poznań 2015. ISBN 978-83-7545-634-9, str. 241-255.
 30. La transgression dans le monde de l’immigration. „Shérazade 17 ans, brune, frisée, les yeux verts” de Leïla Sebbar entre l’orientalisme et le féminisme. « Litteraport. Revue annuelle de littérature francophone » nr 2/2015. La transgression dans la littérature française et francophone. Red. Anna Ledwina. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2015. ISSN 2392-0637, str. 143-153.
 31. Mit Wilhelma Tella w kontekście dialogu międzykulturowego : „La véritable histoire de Gayoum ben Tell” Rafika Ben Salaha. [w:] 'Literatury mniejsze' Europy romańskiej 2- między historią a mitem. Red. Mirosław Loba Barbara Łuczak & Alfons Gregori. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2015. ISBN: 978-83-232-2917-9, str. 59-67.

- złożone do druku:

„Meursault, contre-enquête” de Kamel Daoud. Le procès de „L’Etranger” entre l’histoire coloniale et l’actualité algérienne. [w:] Le roman francophone contemporain. Red. Joanna Teklik, Jędrzej Pawlicki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań [złożone do druku].

Granty i projekty badawcze:

 • 2009-2012 uczestnictwo w grancie zespołowym (nr NN 103024837) pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Wandzioch. pt. Métamorphoses de l’insolite dans la littérature d’expression française du XVIIIe au XXIe siècle
 • 2016-2017 międzynarodowy grant Agence Universitaire de la Francophonie pt. Les représentations de l’étrangère dans la littérature et l’art cinematographique au Maghreb. Współpraca pomiędzy Uniwersytetem w Bukareszcie, Uniwersytetem Montaigne Bordeaux i Uniwersytetem Śląskim.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Międzynarodowa Konferencja Doktorantów, Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec, maj 2000. Wygłoszony referat: Marguerite Yourcenar dans la tradition méditerranéenne. Le mythe de Narcisse dans l'œuvre yourcenarienne des années trente.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja w literaturze”. Instytut Filoligii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski, Ustroń, maj 2001. Wygłoszony referat: W kręgu van Eycka, Boscha, Bruegla, Dürera. Estetyka Północy w Kamieniu Filozoficznym Marguerite Yourcenar.
 3. Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna na temat: „Formes du sens: impasses et avenues des Sciences du langage”. Institut Français de Bratislava, Moravany, maj 2002. Wygłoszony referat: Le Labyrinthe du Monde de Marguerite Yourcenar dans le labyrinthe des conventions littéraires. Autour des paradoxes de l'autobiographie.
 4. Międzynarodowa Konferencja na temat: „Przestrzeń ogrodu - przestrzeń kultury”. Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 11-13 maja 2006. Wygłoszony referat: Inspiracje filozoficzne w koncepcji ogrodów Michela Tourniera.
 5. Międzynarodowa Konferencja na temat: „Réécriture”. Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Uniwersytet Śląski, Katowice, 11-13 października 2006. Wygłoszony referat: Ahmed-Zahra - personnage benjellounien dans les sentiers qui bifurquent.
 6. Międzynarodowa Konferencja na temat: „L'art de séduire”. Uniwersytet Opolski, Kamień Śląski, 17-18 maja 2006. Wygłoszony referat: Tahar Ben Jelloun - romancier en quête d'une Shéhérazade contemporaine.
 7. Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna na temat: „Mots et Communications interculturelles”. Uniwersytet Constantin le Philosophe w Nitrze, Piestany, 24-26 września 2008. Wygłoszony refrerat : Tahar Ben Jelloun - écrivain à la croisée des langues et cultures.
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Littératures nationales : suite ou fin”. Facultade da Lettras. Universidade da Porto, Porto, 2- 4 grudnia 2009. Wygłoszony referat : Entre le réel et l'insolite. L'image du Maroc contemporain dans la prose de Tahar Ben Jelloun (1994-2009).
 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „La Condition humaine”. Uniwersytet Opolski, Opole, 12-13 maja 2010. Wygłoszony referat : La condition humaine/ la condition d'écrivain. Tahar Ben Jelloun et la question de l'engagement.
 10. Konferencja Naukowa na temat: „Literatury Afrykańskie na przełomie XX i XXI wieku”. Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Katedra Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Warszawa, 14 maja 2010. Wygłoszony referat : Wątek dialogu Wschód - Zachód w prozie i publicystyce Tahara Ben Jellouna po 2000 roku.
 11. Konferencja Naukowa na temat: „Les personnes âgées dans la littératures française et francophone”. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 26-28 października 2011. Wygłoszony referat : Le Maroc des personnes âgées dans le romanesque de Tahar Ben Jelloun.
 12. Międzynarodowa Konferencja na temat: „Histoire et Littérature. Le roman historique de Mme de Lafayette à Jonathan Littell”. Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 20-21 września 2012. Wygłoszony referat : L’histoire berbère d’après J. M. G. Le Clézio et Tahar Ben Jelloun.
 13. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa dotycząca literatur afrykańskich: „Współczesne literatury afrykańskie i teksty kulturowe w świetle badań poskolonialnych”. Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Warszawa, 14 października 2013. Wygłoszony referat: Hybrydyczność i nomadyzm kulturowy: teoria kultury Maghrebu w świetle refleksji postkolonialnej: Abdelkébir Khatibi.
 14. Ogólnopolska Konferencja na temat: „Literatury 'mniejsze' Europy romańskiej - między historią a mitem”. Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 26-28 lutego 2014. Wygłoszony referat: Mit Wilhelma Tella w kontekście dialogu międzykulturowego : La véritable histoire de Gayoum ben Tell Rafika Ben Salaha.
 15. Ogólnopolska Konferencja na temat : „Le roman francophone contemporain” dédié à la mémoire du professeur Jerzy Lis. Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 4-6 marca 2015. Wygłoszony referat : Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud. Le procès de „L’Étranger” entre l’histoire coloniale et l’actualité algérienne.
 16. Interdyscyplinarna Konferencja Doktorancka na temat : „Mobilité dans la littérature”. Université de Valenciennes, Valenciennes, 13 maja 2015. Wygłoszony referat : Rafik Ben Salah : mobilité transculturelle.
 17. IV Kongres Afrykanistyczny, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Żory, 26-28 listopada 2015. Wygłoszony referat: Intertekstualność wobec zaangażowania w postkolonialnej francuskojęzycznej literaturze Maghrebu.
 18. Konferencja Naukowa na temat Intelektualiści afrykańscy wobec doświadczenia dyktatur. Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Filologii Romańskiej UAM, Katedra Języków i Kultur Afruki UW, Polskie Towarzystwo Afrykanistczne, Warszawa, 21-22 października 2016. Wygłoszony referat: Głosy francuskojęzyczych pisarzy marokańskich wobec dyktatury : analiza wybranych tekstów literackich i publicystycznych

Inna działalność naukowa:

Inne:

Stypendia naukowe:

 • 1-30 września 1998 – stypendium naukowe Rządu Republiki Francuskiej : staż naukowy w zakresie translatoryki na Uniwersytecie Rennes II;
 • 1999-2002 – stypendium naukowe Rządu Republiki Francuskiej – program „cotutelle de thèse”: studia doktoranckie na Uniwersytecie Paris III Sorbonne Nouvelle;
 • 1-31 października 2007 – stypendium naukowe Rządu Republiki Francuskiej: staż postdoktorski na Uniwersytecie Paris III Sorbonne Nouvelle, (opiekun naukowy prof. J. Bessière);
 • 1-31 października 2010 - stypendium naukowe Rządu Republiki Francuskiej: staż postdoktorski na Uniwersytecie Paris III Sorbonne Nouvelle, (opiekun naukowy prof. J. Bessière).

Kwerendy biblioteczne:

 • 3-10 września 2013: Bibliothèque Nationale de France (kwerenda w ramach grantu zbiorowego: projekt badawczy własny finansowany na podstawie konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego NN103 0248837);
 • 10-14 czerwca 2014: Bibliothèque Nationale de France (kwerenda w ramach środków statutowych, badania własne).

Zagraniczne pobyty dydaktyczne w ramach programu Erasmus:

 • 17-23 kwietnia 2008 : Portugalski Uniwersytet Katolicki w Lizbonie, Wydział Filologiczny: wygłoszenie cyklu wykładów na temat kultur Afryki Północnej i francuskojęzycznej literatury Maghrebu;
 • 10-16 maja 2015: Uniwersytet w Valenciennes, Wydział Filologiczny: wygłoszenie cyklu wykładów dla studentów i doktorantów na temat aktualnych tendencji francuskojęzycznej literatury Maghrebu.
 • 6.11-13.11: Uniwersytet w Bordeaux, seminaria w ramach międzynarodowego grantu Agence Universitaire de la Francophonie pt. Les représentations de l’étrangère dans la littérature et l’art cinematographique au Maghreb. Współpraca pomiędzy Uniwersytetem w Bukareszcie, Uniwersytetem Montaigne Bordeaux i Uniwersytetem Śląskim.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:
Członkini Polskiego Towarzystwo Afrykanistycznego

Działalność administracyjno-organizacyjna:

A) Działalność w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki:

 • sprawowanie opieki nad Kołem Naukowym Assososno od 2013r.
 • prace w Komisji OJF okręgowego Olimpiady Języka Francuskiego (od 1999 do 2008 roku, w ramach tzw. „starej formuły” konkursu, jako członek Komitetu Okręgowego oraz wielokrotnie jako egzaminator z historii i literatury Francji; w roku akadem. 2011/2012 jako sekretarz Komitetu Okręgw latach 2012-2013 jako egzaminator z wiedzy o kulturze i historii francuskiego obszaru językowego; w latach 2014-2016 jako obserwator zewnętrzny)
 • 20-23 marca 2009: współorganizacja (z dr. A. Rabsztynem) Święta Kultur Frankofońskich w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki: koordynacja prelekcji i konkursów dla 120 uczniów we współpracy z Delegaturą Wallonie-Bruxelles w Polsce (WBI), Alliance Française, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Klasami Frankofońskimi na Śląsku;
 • 20 marca 2010: współorganizacja Dni Frankofonii w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki dla ponad 100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wygłoszenie prelekcji na temat „Prix littéraires en France”;
 • 11 maja 2010: uczestnictwo w Święcie Frankofonii w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki – wygłoszenie prelekcji nt. : „Twórczość Tahara Ben Jellouna na styku języków i kultur”;
 • 24 kwietnia 2013: organizacja Festiwalu Nauki w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki. Spotkanie, które zgromadziło około 350 uczniów z 25 szkół ponadgimnazjalnych z regionu, obejmowało Konkurs Literatury Francuskiej, Konkurs wiedzy o krajach i regionach frankofońskich oraz cykl prelekcji na temat kultury francuskiego obszaru językowego wygłoszonych przez pracowników naukowych IJRiT i członków koła Assososno;
 • 13 maja 2013: organizacja warsztatów literaturoznawczo-kulturoznawczych dla 90 uczniów klas IV-VI z VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu z udziałem pracowników naukowych IJRiT i studentów – członków Assososno;
 • 15 i 18 stycznia 2014: organizacja warsztatów na temat tradycji świątecznych w krajach frankofońskich dla 90 uczniów z SP 45 w Sosnowcu oraz 60 uczniów VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu z udziałem pracowników naukowych IJRiT i studentów – członków Assososno;
 • 10 kwietnia 2014: organizacja Festiwalu Nauki w IJRiT dla 320 uczniów uczniów szkół ponadgimnazjalnych z regionu. Program wydarzenia zawierał m. in. Konkurs wiedzy o literaturze francuskiej, Konkurs wiedzy o krajach i regionach frankofońskich, prelekcje pracowników naukowych i studentów IJRiT;
 • 13 kwietnia 2015: organizacja Festiwalu Nauki w IJRiT dla 210 uczniów uczniów szkół ponadgimnazjalnych z regionu: Konkurs wiedzy o literaturze francuskiej, Konkurs znajomości języka francuskiego o tematyce skupionej wokół czytelnictwa „Lire pour rire”, prelekcje pracowników IJRiT, warsztaty prowadzone przez członków Assososno;
 • październik 2013, 2014, 2015, 2016 : organizacja prestiżowego wydarzenia kulturalnego w IJRiT Lista Goncourtów polski wybór w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki we współpracy z Instytutem Francuskim w Krakowie.

B) Działalność poza Instytutem Języków Romańskich i Translatoryki (wykłady i prelekcje wygłoszone w placówkach oświatowych i kulturalnych, współpraca ze szkołami):

 • 18 marca 2008: wygłoszona prelekcja „Kultura Afryki Północnej” w ramach „Trzech Dni Cywilizacji Frankofońskiej” organizowanych przez Koło Nakowe Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych w Katowicach;
 • 13 maja 2009: wygłoszona prelekcja „J.M.G le Clezio – laureat literackiej nagrody Nobla 2008”, Duszpasterstwo Akademickie w Katowicach;
 • 30 marca 2009: wygłoszona prelekcja „Najnowsze tendencje w literaturze publikowanej we Francji (od 2006 r.)” , V Powiatowa Frankofonia w II LO w Wodzisławiu Śląskim;
 • 23 listopada 2010: wygłoszony wykład „Paryska Jesień literacka” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej (dla uczniów szkół licealnych z okolic Dąbrowy Górniczej i Sosnowca);
 • 25 marca 2011: wygłoszona prelekcja „Nagrody Literackie we Francji’’ w ramach Dni Frankofonii w NKJO w Gliwicach;
 • 21 marca 2013: wygłoszona prelekcja: „Afryka Północna na styku języków i kultur” w II LO im. prof. ks. J. Tischnera w Wodzisławiu Śląskim w ramach Finału Powiatowej Frankofonii i Italofonii;
 • 20 listopada 2014: wygłoszona prelekcja: „Nobliści”, w IV LO im. gen. S. Maczka w ramach „Dnia Uniwersytetu Śląskiego”;
 • 20 marca 2015: udział w audycji na temat Międzynarodowego Dnia Frankofonii oraz Frankofonii w IJRiT w Radiu Em, Katowice.


C) Współpraca z instytucjami kulturowymi, organizacjami frankofońskimi, szkołami w ramach promocji języka i kultury francuskiej:

 • współpraca z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Stowarzyszeniem Prof-Europe oraz Klasami Frankofońskimi na Śląsku w ramach współorganizacji obchodów Dnia Frankofonii w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki;
 • współpraca z Instytutem Francuskim w Krakowie w ramach wydarzenia „Lista Goncourtów – polski wybór” w latach 2013, 2014, 2015;
 • współpraca z Delegaturą Wallonie-Bruxelles w Polsce (WBI) oraz Alliance Française oddział w Katowicach w ramach Festiwalu Nauki w IJRiT w 2013r.;
 • współpraca z około 30 szkołami ponadgimnazjalnymi oraz Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sosnowcu, Szkołą Podstawową nr 45 w Sosnowcu, Szkołą Podstawową nr 46 w Sosnowcu w ramach organizowanych Festiwali Nauki, prelekcji, dni frankofonii, dni Uniwersytetu Śląskiego, warsztatów, itp.;
 • współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej, Radiem Em w Katowicach, Duszpasterstwem Akademickim w Katowicach – prelekcje na temat literatury francuskiej i frankofońskiej.

Nagrody i odznaczenia:

 • 2006: nagroda III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową i dydaktyczną
 • 2015: Złota Odznaka JM Rektora za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego