Asystent w Zakładzie Hispanistyki Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, wysiłki naukowe koncentruje wokół zagadnień językowego obrazu płci i globalizacji języka (ze szczególnym uwzględnieniem języka tzw. „kolorowej prasy kobiecej” i jej męskich odpowiedników) oraz audiodeskrypcji (tłumaczenia filmów dla osób niewidomych i niedowidzących) jako nowego rodzaju dyskursu.

Konferencje naukowe – wystąpienia z referatem:

 1. 25-27 IX 2013 – Dubrownik, Chorwacja – 5th International Conference “Media for All. Audiovisual Translation: Expanding Borders - Audio description in Poland from a linguist's point of view
 2. 21-27 VI 2013 – Genewa, Szwajcaria – International Congress of Linguists – Tell Me What You Feel: Translating Emotions to Text in Audio Description
 3. 14-17 XI 2012 – Wrocław, Polska – IV Simposio International de Hispanistas “Encuentros 2012” - ¿Globalizacion o androginia? Sobre las metáforas “femeninas” en la prensa masculina
 4. 27-29 IX 2012 – Zagrzeb, Chorwacja – Slavic Cognitive Linguistics Conference – Androgynous Market: Some Remarks on the Conceptual Metaphor in the Press
 5. 20-21 X 2011 – Bańska Bystrzyca, Słowacja – Congreso Internacional Studia Romanistica Beliana II - ¿Globalización del mercado – globalización del pensamiento? Sobre la homogeneidad del lenguaje de la prensa femenina
 6. 3-5 II 2011 – Leuven, Belgia – XIII Coloquio Internacional de Lingüística Iberrorománica - ¿Femenina prensa masculina? El análisis de los rasgos característicos del discurso persuasivo propio de Men’s Health y GQ
 7. 30 IX – 2 X 2010 – Toledo, Hiszpania – VII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Cognitiva (AELCO) – SEGUIR LA MODA ES TENER UNA AVENTURA AMOROSA y CUIDAR EL CUERPO ES UNA BATALLA: Las metáforas cognitivas propias de la prensa de mujeres (polaca, española e inglesa)
 8. 23-25 IV 2010 – Poznań, Polska – Young Linguists’ Meeting in Poznań 2010 – Fashion is… - Cognitive Metaphors in Polish, English and Spanish Women’s Magazines
 9. 10-12 III 2010 – Valladolid, Hiszpania – Congreso international de la Asociación de Jóvenes Lingüistas: XXV Encuentro – El análisis de la aplicación de las teorías de cortesía en los comentarios de los blogs de moda.

Publikacje:

 1. Metáforas cognitivas propias del discurso de la prensa de mujeres: el ejemplo de CUIDAR EL CUERPO ES UNA BATALLA, “Neophilologica”, 24, Katowice 2012, ss. 141-150.
 2. La cortesía en la red – el ejemplo de los comentarios en los blogs de moda polacos, “Interlingüística”, XXI, Valladolid 2010, ss. 220-230.

Wyjazdy naukowe:

 • Wyjazdy dydaktyczne w ramach programu LLP/Erasmus:
  • maj 2011 r.: Universidad de Granada
  • marzec 2011 r.: Helsingin Yliopisto / University of Helsinki
 • Udział w konferencjach/szkoleniach:
  • 14-15 X 2011 – Kraków, Polska – International conference “Points of View in Language and Culture: Audiovisual Translation”
   • uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez Katedrę UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową
    • Audiodeskrypcja dla niewidomych i niedowidzących,
    • Audio Description: the Visual Made Verbal. Translating visual images to words. Media access for people who are blind or have low vision.
  • 19-26 VII 2011 – Nancy, Francja – 14th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science

Działalność organizacyjna i popularyzatorska:

 1. Członkostwo w Komitecie Organizacyjnym V Simposio Internacional de Hispanistas oraz prowadzenie strony www kongresu (Ustroń, V 2014)
 2. Redakcja 24. tomu czasopisma “Neophilologica”, zawierającego artykuły pokonferencyjne z II Foro de Lingüística Hispánica: Panorama de Temas y Métodos de Investigación (2011/2012)
 3. Aktywny udział w organizacji warsztatów podczas Śląskiej Nocy Naukowców (edycja 2011 i 2012)
 4. Członkostwo w Komitecie Organizacyjnym II Foro de Lingüística Hispánica: Panorama de Temas y Métodos de Investigación (Katowice, IV 2011)
 5. Członkostwo w Komitecie Okręgowym Olimpiady Języka Hiszpańskiego

Kontakt:

zuzanna.lamza[at]gmail.com