Od 1 października 2019 r. Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ został przekształcony w Kierunek Filologia Romańska. W wyniku zmiany struktury organizacyjnej w UŚ pracownicy badawczo-dydaktyczni dotychczasowego IJRiT wchodzą w skład Instytutu Literaturoznawstwa lub Instytutu Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego UŚ. Obowiązki dydaktyczne realizowane w Instytucie kontynuuje Kierunek Filologia Romańska. Strony Instytutu Literaturoznawstwa i Instytutu Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego UŚ w budowie.

Pracownicy Instytutu w porządku alfabetycznym nazwisk:

 1. Aceituno Enrique Casal, mgr - lektor
 2. Banyś Wiesław, prof. zw. dr hab - profesor zwyczajny
 3. Berek Ewelina, dr - adiunkt
 4. Błażejak Marta, mgr - lektor
 5. Chmiel Aneta, dr - starszy wykładowca
 6. Ciszewska-Jankowska Ewa, dr - starszy wykładowca
 7. Cogan Kamila, mgr - lektor
 8. Czarnowus Anna, dr hab. - adiunkt
 9. Czekaj Anna, dr - starszy wykładowca
 10. Deditius Sabina, dr - adiunkt
 11. Dolata-Zaród Anna, dr - adiunkt
 12. Drab Ewa, dr - adiunkt
 13. Drzazga Anna, dr - adiunkt
 14. Dykta Dominika, dr - adiunkt
 15. Gadomska Katarzyna, dr hab. - adiunkt
 16. Gałan Beata, dr - adiunkt
 17. Gałuskina Ksenia, dr - adiunkt
 18. Gliński Marcin, mgr - lektor
 19. Gryglaszewska Anna, mgr - lektor
 20. Gutkowska-Ociepa Katarzyna, dr - adiunkt
 21. Gwiazdowska Agnieszka, dr - adiunkt
 22. Hrabia Michał, dr - adiunkt
 23. Horyśniak Monika, dr - starszy wykładowca
 24. Janusz Joanna, dr hab. - adiunkt
 25. Jarosz Krzysztof, prof. zw. dr hab. - profesor zwyczajny
 26. Kalaga Aleksandra, dr - adiunkt
 27. Kamiński Paweł, dr - adiunkt
 28. Klos Sylwia, dr - adiunkt
 29. Kobiela-Kwaśniewska Marta, dr - adiunkt
 30. Komandera Aleksandra, dr - adiunkt
 31. Krzykawski Michał, dr - adiunkt
 32. Kucharska Aniela, mgr - lektor
 33. Kuncy-Zając Anna, dr - adiunkt
 34. Kwapisz-Osadnik Katarzyna, dr hab. prof. UŚ - profesor nadzwyczajny
 35. Lamża Zuzanna, mgr - asystent
 36. Loska Agnieszka, dr - adiunkt
 37. Macura-Nnamdi Ewa, dr - adiunkt
 38. Magakian Grair, dr - adiunkt
 39. Malinowska Magdalena, dr - adiunkt
 40. Marcol-Cacoń Lucyna, dr - adiunkt
 41. Miczka Ewa, prof. dr hab. - profesor nadzwyczajny
 42. Mrochen Izabela, dr - adiunkt
 43. Natkańska Anna, mgr - lektor
 44. Nowakowska-Głuszak Anna, dr - adiunkt
 45. Oracz Marta, dr - adiunkt
 46. Pabian Elżbieta, mgr - lektor
 47. Paliczuk Aleksandra, dr - adiunkt
 48. Pastucha-Blin Agnieszka, dr - adiunkt
 49. Perz Magdalena, dr - adiunkt
 50. Piaszczyńska Sandra, mgr - lektor
 51. Półtorak Ewa, dr - adiunkt
 52. Przełucka Patrycja, mgr - lektor
 53. Pustół Manuela, lic. - specjalista
 54. Puto Małgorzata, dr - starszy wykładowca
 55. Rabsztyn Andrzej, dr hab. - adiunkt
 56. Robaszkiewicz Agnieszka, mgr - lektor
 57. Sędek Magdalena, mgr - asystent
 58. Smugowski Sławomir, mgr - wykładowca
 59. Starak Grażyna, dr hab. - adiunkt
 60. Sułkowska Monika, dr hab. - adiunkt
 61. Szatanik Zuzanna, dr - adiunkt
 62. Szramek-Karcz Sonia, dr - adiunkt
 63. Szymoniak Ewelina, dr - adiunkt
 64. Śmigielska Beata, dr - adiunkt
 65. Śmiłek Ewa, dr - adiunkt
 66. Taraszka-Drożdż Barbara, dr - adiunkt
 67. Tatoj Cecylia, dr - adiunkt
 68. Tęcza Agata, mgr - lektor
 69. Topa-Bryniarska Dominika, dr - adiunkt
 70. Wandzioch Magdalena, prof. zw. dr hab. - profesor zwyczajny
 71. Warmuzińska-Rogóż Joanna, dr hab. - adiunkt
 72. Widła Halina, prof. zw. dr hab. - profesor zwyczajny
 73. Wilisowska Ewa, mgr - specjalista
 74. Wilk-Racięska Joanna, prof. dr hab. - profesor nadzwyczajny
 75. Wójcik Katarzyna, mgr - lektor
 76. Wylecioł Ryszard, mgr - asystent
 77. Zdrada-Cok Magdalena, dr hab. - adiunkt
 78. Źrałka Edyta, dr - adiunkt
 79. Żłobińska-Nowak Aleksandra, dr - adiunkt