WydawUs

 

 

WŁASNE CZASOPISMA

Neophilologica, (red). prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, wydawnictwo punktowane przez MNiSW  (12 pkt, Lista B) - dostępne również w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Central and Eastern Europe On-line Library

 

Romanica silesiana, (red.) prof. dr hab. Krzysztof Jarosz , wydawnictwo punktowane przez MNiSW (8 pkt, Lista B) - dostępne również w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Central and Eastern Europe On-line Library

 

MONOGRAFIE PRACOWNIKÓW IJRiT W WYDAWNICTWIE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Poszczególne monografie pracowników Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego dostępne są bezpośrednio na stronie Wydawnictwa → http://wydawnictwo.us.edu.pl/