Projekty naukowe realizowane w IJRiT w roku akademickim 2017/2018

 
Konstrukcja elektronicznych słowników (baz danych leksykalnych) i dezambiguizacja znaczeniowa dla celów tłumaczenia automatycznego. - kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś


Ponowoczesność i postkolonializm w literaturze i przekładoznawstwie. - kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Jarosz

 

Hybrydyczność wobec konwencji literackich. - kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Magdalena Wandzioch


Dyskurs jako obiekt wielowymiarowy - struktury aksjologiczne, ontologiczne, wypowiedzeniowe i sytuacyjne. - kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Miczka


Nowe technologie informacyjne w nauczaniu języków obcych na różnych poziomach nauczania i dla różnych typów odbiorcy. - kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Halina Widła


Przestrzenie kultury we współczesnej literaturze włoskiej. Tradycje i kontynuacje. - kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Jarosz


Języki iberyjskie jako narzędzia w komunikacji międzykulturowej. - kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska