Zaproszenie na międzynarodową literaturoznawczą konferencję naukową

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową literaturoznawczą konferencję naukową nt. Stéréotypes, idées reçues et lieux communs dans les littératures d’expression française, organizowaną w dniach 25-26 października 2018 r.

W głównym obszarze zainteresowań badaczy znajdą się formy obecności stereotypów w literaturze i - w szerszym ujęciu - refleksji humanistycznej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na sposoby, w jakie dzieło literackie wykracza poza utarte schematy myślowe i przełamuje konwencje.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem konferencji w języku francuskim (opis konferencji) oraz z programem konferencji (program konferencji).

Serdecznie zapraszamy!

Plakat Stereotypes

 

Humor Research Project 2019

L’Association de doctorants NEOlinguists fonctionnant sous l’égide de l’Institut de Langue Anglaise, l’Institut des Cultures et des Lettres Anglophones et l’Institut des Langues Romanes et de Traduction a l’honneur d'inviter à la conférence Humor Research Project, qui aura lieu le 4-5 avril 2019 à Sosnowiec.

La conférence vise à faciliter l’échange de vues en matière de l’humour à travers des paradigmes différents. Nous espérons que l’Humor Research Project donnera la chance de réflechir sur le phénomène de l’humour avec son caractère interdisciplinaire et universel, de plus, qu’il encouragera les participants à la discussion concernant la place de l’humour non seulement dans la langue, mais aussi dans la culture et la recherche scientifique. Notre invitation est destinée à tous les chercheurs qui veuillent étudier le thème d’après la perspective linguistique, (inter)culturelle, littéraire ou translatorique.

La thématique de la conférence pivote autour de :

  • Diverses réalisations de l’humour dans la littérature ou la traduction
  • L’humour regardé par le prisme de la linguistique
  • Aspects culturels, interculturels et multiculturels de l’humour
  • L’humour dans le cadre de l’analyse de discours
  • Exemples de l’humour dans les études sur les médias et les oeuvres visuelles
  • Rôle de l’humour dans la didactique et l’enseignement
  • Signification de l’humour et du rire dans la cognition et l’interaction sociales
  • Considération théorique des enquêtes existantes sur l’humour

Toute autre proposition sera prise en considération.

Pour les tous les détails, consultez le fichier ci-joint.

Comité d’organisation

dr Marcin Kuczok

mgr Monika Kołtun

mgr Mateusz Ostalak

mgr Anna Stwora

 

"Languages and Emotions – Języki i Emocje, Katowice 2018"

Jak porozumiewać się więcej niż jednym języku? Z czym wiąże się wielojęzyczność? Jak wychować dwujęzyczne dziecko w Polsce? Jak dobrze zdiagnozować i prowadzić -terapię mutyzmu wybiórczego, autyzmu lub jąkania? Jak spełniać swoje marzenia? Jak dobrze organizować swój czas? Jak osiągnąć spokój ducha? Na te i inne pytania odpowiedzi poszukamy podczas konferencji „Languages & Emotions – Języki i Emocje, Katowice 2018”, która odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia br. w Katowicach.

Szczegółowe informacje: http://www.languagesandemotions.eu/pl/

Serdecznie zapraszamy!

tlo profilowe

 

II Jornadas Internacionales de Formación de Profesores de español en Polonia

Miło nam  poinformować, że w dniach 16-17 marca br. w Krakowie odbędą się II Jornadas Internacionales de Formación de Profesores de español en Polonia. Jest to cykliczna konferencja organizowana przez Instytut Cervantesa w Krakowie, przy współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, reprezentowanego przez p. dr Cecylię Tatoj z Zakładu Studiów Iberyjskich i Latynoamerykańskich.

Jornadas Internacionales de Formación skierowane są do teoretyków i praktyków nauczania języka hiszpańskiego, którzy reprezentują różne instytucje z kraju i z zagranicy. Program konferencji obejmuje szerokie spektrum tematów dotyczących zarówno nauczania w szkole podstawowej, jak i średniej, a także nauczania języków obcych studentów. Założeniem konferencji jest przede wszystkim stworzenie możliwości spotkania środowiska akademickiego zajmującego się badaniem metodologii nauczania języka hiszpańskiego z nauczycielami oraz studentami filologii hiszpańskich w naszym kraju, w celu wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania najnowszych badań.

Konferencja, już czwarta z kolei, jest owocem bardzo żywej współpracy w zakresie dydaktyki języka hiszpańskiego pomiędzy Instytutem Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytu Śląskiego a Instytutem Cervantesa i Uniwersytetem Jagiellońskim.

Osoby zainteresowane udziałem - także studentów - zapraszamy do zapoznania się z programem dostępnym tutaj.

 

Międzynarodowa konferencja naukowa Stéréotypes, idées reçues et lieux communs dans les littératures d’expression française

Miło nam poinformować, że w dniach 25-26 października 2018 w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Stéréotypes, idées reçues et lieux communs dans les littératures d’expression française organizowana przez Zakład Literatury Francuskiej i Frankofońskiej oraz Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdą Państwo w cyrkularzu konferencyjnym (dostępnym tutaj) oraz w formularzu zgłoszeniowym (dostępnym tutaj).

Serdecznie zapraszamy!

 

Międzynarodowa konferencja naukowa: VII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura

Uprzejmie informujemy, że Zakład Studiów Iberyjskich i Latynoamerykańskich jest współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji pt. Un mundo cambiante: desde la tradición hacia la modernidad en la enseñanza de la lengua y de la literatura, która odbędzie się w dniach 25-28 marca 2018 roku w Instytucie Cervantesa w Krakowie.

W skład Komitetu Organizacyjnego, pod przewodnictwem dr Cecylii Tatoj (Zakład Studiów Iberyjskich i Latynoamerykańskich IJRiT) oraz prof. UŁ dra hab. Marka Barana z Uniwersytetu Łódzkiego, wchodzą przedstawiciele Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y de la Literatura (www.sedll.org), Instytutu Cervantesa w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są w cyrkularzu konferencyjnym (dostępnym tutaj) oraz na stronie konferencji, administrowanej przez mgr Zuzannę Lamżę: www.sedll.us.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: VULNERABILITIES

W dniach 6-8 lipca br. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa: VULNERABILITIES, współorganizowana przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ oraz Muzeum Śląskie w Katowicach.

plakat o

O konferencji
Inspiracją dla tematu konferencji jest właściwie jedno słowo o łacińskim rodowodzie: vulnerabilis, oznaczające wrażliwość, skłonność, podatność, bezbronność, narażenie. Zastanawiając się, czy możemy uwolnić ciągnące się za vulnerabilis znaczenia od ich negatywnych konotacji (choroba, atak, niebezpieczeństwo, zagrożenie), zapraszamy do debaty mającej na celu próbę ich pomyślenia jako nowych form społecznej więzi, która objawia tutaj całą swoją kruchość.

Na opisywaną problematykę pragniemy spojrzeć w dwóch ujęciach: w perspektywie społeczno-politycznej, gdzie vulnerabilis określa ludzi, których życie narażone jest na zetknięcie się z rzeczywistością ujmującą ich w kategoriach inny/obcy. Ujmując rzecz inaczej, chodzi o próbę porzucenia myślenia w kategoriach kultury traktującej jako zagrożenie to, co wobec niej zewnętrzne, na rzecz (grup) podmiotów bezbronnych, bo podatnych na atak z tejże kultury płynący. Z drugiej strony, vulnerabilis może być rozpatrywane w perspektywie ontologicznej i zachęcać do pomyślenia i przemyślenia nowych form wspólnego bycia, bycia razem. Jeżeli każda/y z nas może w określonej sytuacji stać się podatny/a na polityczne lub kulturowe zagrożenie, to w ostateczności bycie podatne na innego można potraktować jako warunek bycia w jego ogólności, co z kolei – wracając do wymiaru społeczno-politycznego – zmusza do refleksji nad wydawałoby się wyeksploatowanymi konceptami miłości, przyjaźni i wspólnoty i pozwala dostrzec ich głęboko polityczny wymiar.  

Dla kogo?
Konferencja skierowana jest do wszystkich tych, którym bliska jest „humanistyka zaangażowana”. Traktując jakość badań naukowych jako wartość, która nie podlega negocjacjom, stoimy na stanowisku, że głęboki sens humanistyki – wczoraj, dzisiaj i jutro – przejawia się w trosce o świat i kierunek, w którym podąża. Zaproszenie kierujemy do teoretyków i antropologów kultury, filozofów, filologów, literaturoznawców, myślicieli politycznych i teoretyków sztuki. Nie negocjujemy jakości debaty. Negocjujemy znaczenia. Dlatego też, otwierając się na szerszą publiczność, formułujemy nasze zaproszenie w sposób precyzyjny, tak aby konferencja przyciągnęła liczące się w przestrzeni humanistyki głosy, a w konsekwencji przyczyniła się do wytworzenia nowego i zwartego sensu.

Organizatorzy:

dr Michał Krzykawski (Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego IJRiT)

dr Ewa Macura-Nnamdi (Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego IJRiT)

dr Anna Chromik (Zakład Teorii Literatury i Kultury IKiLA)

dr Ewa Drab (Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego IJRiT)

mgr Magdalena Łachacz (Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego IJRiT)

 

Bieżące informacje na temat konferencji znaleźć można bezpośrednio na stronie (http://vulnerabilities.pl/) lub na profilu FB konferencji.

 

"Languages & Emotions, Języki i Emocje, Katowice 2017" - certyfikowany kurs online

Uprzejmie informujemy osoby, które nie mogły uczestniczyć w II Międzynarodowej Konferencji "Languages & Emotions, Języki i Emocje, Katowice 2017", że jej Organizatorzy przygotowują certyfikowany kurs On LINE opracowany na podstawie wystąpień i warsztatów prezentowanych podczas wydarzenia.

Można już zapisać się na newsletter na stronie LanguagesAndEmotions.eu, by w pierwszej kolejności dowiedzieć się o uruchomieniu kursu. Wszystkie nagrania objęte kursem będą posiadały polskie napisy, zintegrowane z filmikami prezentacje w power point w języku polskim oraz dodatkowe materiały, które otrzymywali uczestnicy podczas konferencji w Katowicach.

Uruchomiony zostaje również cykl bezpłatnych webinarów, spotkań ON LINE ze specjalistami z tematów poruszanych podczas konferencji. Pierwszy webinar już 12 czerwca o 20:00 (wymagana uprzednia rejestracja mailowa).

Konferencja odbyła się w dniach 20-22 kwietnia 2017

Organizatorzy z ramienia Uniwersytetu Ślaskiego: Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii

Współgospodarz: Miasto Katowice

Partner : SWPS

logoKatowicerita zlogo 1

Konfrencja "Languages & Emotions - Języki i Emocje, Katowice 2017"

W dniach 20-22 kwietnia br. odbędzie się konfrencja "Languages & Emotions - Języki i Emocje, Katowice 2017". Tematyka konferencji obejmuje następujące dziedziny:
- wielojęzyzność i emocje,
- dwujęzyczność zamierzona (nienatywna),
- uważność (mindfulness),
- zaburzenia płynności mowy,
- zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego.

Organizatorzy konferencji: Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego UŚ, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny oraz Miasto Katowice.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby!

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na oficjalnej stronie konferencji: www.jezykiiemocje.eu oraz na stronie na FB: Languages & Emotions

 

Journée d’études, le 24 avril 2017, Sosnowiec (Pologne)

Les littératures francophones d'aujourd'hui : l'universel du et au quotidien

Dire qu’il est difficile de trouver des points communs et des tendances concrètes dans la littérature qui revêt depuis un bon moment des facettes multiples s’avère un truisme. Or, indépendamment du cercle culturel et langagier, ce qui semble relier la production littéraire, c’est – curieusement - l’interêt que l’on porte au quotidien, voire à la banalité de la vie. Les écrivains contemporains se penchent sur le domaine du quotidien, du négligeable, de l'insignifiant, de tout ce qui se situe en deçà du remarquable, en y trouvant, chose paradoxale, une étonnante richesse et un pouvoir révélateur de l’ordinaire, dont ils font preuve dans des genres différents et pratiques narratives hétérogènes : autofiction, roman, nouvelle, journal, essai. Le quotidien participe de la volonté d’écrire le monde, émergeant comme une réponse possible face à l’effondrement des grands récits. La littérature semble donc dominée par la production des récits sans histoire qui se focalisent sur l’ordinaire et le non-événement. Cet intérêt porté à la thématique du quotidien nécessite sans aucun doute une manière de la construction du texte spécifique qui aurait la force d’intriguer le lecteur par tout ce qui peut sembler indigne de la littérature.   
La journée d’études organisée par l’Institut des Langues romanes et de Traduction de l’Université de Silésie sera donc consacrée à la réflexion sur les visions du quotidien esquissées dans les littératures francophones. Penser le quotidien – aussi banal soit-il – paraît fécond pour mettre au jour les tendances actuelles dans la production littéraire.
Plusieurs axes de réflexion pourront être envisagés :
1) Dans quelle mesure peut-on parler de la mise en avant de thématiques abordées un peu partout sur le globe, des thèmes que l’on pourrait qualifier de quotidien, banal et anodin ? Quels sont les aspects esquissés dans des textes littéraires de nos jours ?
2) En quoi le quotidien observable au niveau thématique influe-t-il sur les frontières de la littérature qui, encore davantage brouillées, accentuent le phénomène de sa marginalisation ? Dans quelle mesure les limites de la littérature perdent-elles en précision, en favorisant de tels genres que l’autofiction ou encore la chronique journalistique ? Ou ne serait-ce au contraire une façon de rapprocher la littérature de la vie ?
3) Enfin, et surtout, peut-on parler d’une composante importante de la littérature, voire même d’une tendance généralisée ou s’agit-t-il plutôt d’une mode passagère, d’autres tendances étant plutôt en dormance ces temps-ci ? La littérature va-t-elle être appelée à se transformer en se ciblant vers l’universalisation, sinon à tout le moins à être détachée d’un cercle culturel concret ? La fin de la littérature engagée peut-elle être annoncée d’emblée, ou au contraire l’engagement à travers un texte de fiction se manifeste entre autres sur un mode ludique ou subversif ? Est-ce l’effondrement définitif des grands récits ?
Ces questions, et beaucoup d’autres, la liste ci-dessus n’étant en aucun cas exhaustive, seront abordées lors des communications et des échanges entre chercheurs et chercheuses au cours de la journée, dont le but est de permettre une rencontre et un dialogue entre spécialistes des littératures de différents cercles culturels dont le dénominateur commun est le français comme langue d’expression.
La langue du colloque est le français.

Frais d’inscription : 300 PLN

Calendrier :
28 février 2017 : date limite de la réception des propositions de communication (fiche d'inscription téléchargeable ici). Les propositions de communication doivent comprendre entre 10 et 15 lignes. Les participants auront à leur disposition 20 minutes de présentation suivies de 10 minutes de discussion. Nous vous prions de bien vouloir envoyer les propositions sous forme de fiches d’inscription à l’adresse : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10 mars 2017 : notification aux auteurs
30 septembre 2017 : date limite de la réception de la version définitive des contributions
début 2018 : publication des contributions

La date limite de paiement des frais d’inscription, ainsi que le numéro de compte bancaire seront communiqués aux participants de la journée d’études dans la deuxième circulaire.

Au nom des organisateurs
Ewelina Berek
Joanna Warmuzińska-Rogóż

 

Międzynarodowa konferencja naukowa 

«POE, GRABIŃSKI, RAY, LOVECRAFT. Współzależności, paralele, przenikanie»

Edgar Alan Poe (1809-1849), Stefan Grabiński (1887-1936), Jean Ray (1887-1964), Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) – miłośnikom fantastyki nie trzeba przedstawiać tych czterech pisarzy, twórców fantastyki grozy, horroru, opowieści z dreszczykiem, czy « weird fiction ». Do dziś wywierają oni olbrzymi wpływ na literaturę i kulturę popularną inspirując nie tylko współczesnych pisarzy, ale i twórców gier, muzyków heavy i doom metalowych, kina grozy etc.

Krytycy literatury fantastycznej często znajdują liczne dowody fascynacji, przenikania się, tajemniczych korespondencji, jakie łączyły twórczość tych czterech pisarzy. Grabiński jest określany jako „polski Poe” lub „polski Lovecraft”, Ray nazywany jest „flamandzkim Lovecraftem”, zaś Lovecraft i Grabiński podkreślają inspirację, jaką stanowiła dla nich twórczość Edgara Alana Poe. Grabińki jest autorem eseju o fantastyce E.A. Poe zatytułowanego Książę fantastów. Lovecraft poświęca Poe odrębny rozdział w swoim dziele pt. Supernatural horror in literature, a w jednym z jego opowiadań (The Shunned house) pojawia się postać E. A. Poe. W latach trzydziestych XX wieku ukazały się w Polsce pierwsze tłumaczenia tekstów Lovecrafta sygnowane przez osobę posługującą się pseudonimem Żalny, a warto przypomnieć, że Stefan Grabiński pod tym pseudonimem opublikował swoje pierwsze utwory.

U każdego z czterech twórców możemy znaleźć identyczne motywy, mroczne obsesje powracające z tekstu na tekst, podobne filozoficzne wizje świata i człowieka. Od Poe pozostali zapożyczają opisy makabry, wszechobecną śmierć z jej fizycznymi oznakami, skutkami rozkładu, wpływ narkotyków i alkoholu na percepcję rzeczywistości, obrazy szaleństwa, przenikanie się jawy i snu. Lovecraft do perfekcji doprowadza własną mitologię z panteonem niewyobrażalnych istot o boskich mocach, pochodzących z innych światów. Ich ewentualny powrót (we śnie i w rzeczywistości) staje się źródłem „kosmicznego horroru”, irracjonalnego strachu przed nieznanym, niewyobrażalnym i nienazwanym, gdy człowiek spotyka się ze zjawiskami, których nie jest w stanie objąć umysłem, a które często przyprawiają go o obłęd. Grabiński również rozwija swoją koncepcję mitologii kosmicznego, wielkiego ruchu z centralną figurą Demona Ruchu oraz mitologii ognia z postaciami żywiołaków, Czerwonej Magdy, czyli duchów zrodzonych z ognia. Motywy światów równoległych (obecne u Raya i Lovecrafta), demoniczne kobiety (odsyłające do galerii postaci kobiecych Poe: Ligei, Morelli, Eleonory, Bereniki) są charakterystyczne dla twórczości polskiego fantasty. Wreszcie, zakazane księgi przypominające lovecraftowski Necronomicon, tajemnicze kulty (tak istotne dla fantastyki Lovecrafta i Grabińskiego), czarna magia, okultyzm, demonologia i kosmiczny strach przed nieznanym cechują fantastykę Jeana Raya.

Nasza konferencja będzie stanowić próbę zbadania tajemniczych paraleli łączących tych czterech pisarzy, specyfiki ich fantastyki. Czekamy zarówno na wybrane ujęcia komparatywne ich twórczości, jak i na prace poświęcone jednemu z nich.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń (i ewentualnych pytań) w językach angielskim, francuskim, polskim na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w języku włoskim na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 20.04.2016.
Prosimy o przesyłanie propozycji dotyczących fantastyki Grabińskiego zwłaszcza (choć nie tylko) w języku polskim, zaś abstraktów o fantastyce Poe, Raya, Lovecrafta w jednym z języków kongresowych: angielskim, francuskim, włoskim.

Organizatorzy udzielą odpowiedzi o przyjęciu zgłoszenia do 30.04.2016. Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2016 w Sosnowcu, w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ (ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205).

Opłata konferencyjna 100 Euro pokrywa koszty publikacji (po uzyskaniu pozytywnej recenzji), przerwy kawowe oraz materiały konferencyjne, natomiast nie obejmuje kosztu przejazdów, wyżywienia oraz noclegów uczestników. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w bankiecie są proszone o wpłatę dodatkowych 25 Euro. Szczegóły dotyczące płatności zostaną podane w terminie późniejszym.

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: dr hab. Katarzyna Gadomska
Członkowie: dr Claudio Salmeri, dr Zuzanna Szatanik, dr Joanna Warmuzińska-Rogóż, mgr Aleksandra Bogusławska, mgr Agnieszka Loska, mgr Adam Niglus, mgr Anna Swoboda.
Sekretarze: mgr Agnieszka Loska, dr Claudio Salmeri

 Plakat PL v2

 

 

XVIII SPOTKANIA SPECJALISTÓW DAWNYCH LITERATUR ROMAŃSKICH


18-20 listopada 2015

 
Dualizm w dawnych literaturach romańskich

Dualizm

 


Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego
ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec

Środa, 18 listopada

 

15:30-16:00     Rejestracja Gości - Sala Rady Wydziału Filologicznego UŚ, piętro I

 

16:00-16:15    Uroczyste otwarcie XVIII SSDLR

 

16:15-16:40    Magdalena Wandzioch (Uniwersytet Śląski): O dalszych losach baśni Perrault

 

16:45-18:00     Sesja 1       Przewodniczący: Witold Konstanty Pietrzak

 

16:45-17:05    Ewa Kalinowska (Uniwersytet Warszawski): Czerwony kapturek i czerwona burka, czyli jak Charles Perrault zawędrował do Arabii
17:05-17:25    Maja Pawłowska (Uniwersytet Wrocławski): Celadon i Alexis, jego żeńska wersja
17:25-17:45    Aneta Chmiel (Uniwersytet Śląski): Na rozstaju. Parodia klasycznej podróży w zaświaty w poemacie Baldus Teofila Folengo

 

17:45-18:00        Dyskusja

18:00               Kolacja, sala 4.63, piętro III

 

Czwartek, 19 listopada

 

9:00-10:15        Sesja 2       Przewodnicząca: Monika Kulesza

 

9:00-9:20    Anna Gęsicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Po co przepisywać fabliaux? Adaptacje Jeana Otta (XX wiek)
9:20-9:40    Joanna Gorecka-Kalita (Uniwersytet Jagielloński): Miłośnik czy karzeł? Dualizm w Powieści o Tristanie Thomasa z Anglii
9:40-10:00  Joanna Augustyn (Uniwersytet Warszawski/Paris IV): Kobiecy głos i męski strój. O twórczości Marty jako żonglera w Ysaïe le Triste.

 

10:00-10:15        Dyskusja

10:15-10:45        Przerwa na kawę

 


10:45-12:35        Sesja 3         Przewodnicząca: Izabella Zatorska

 

10:45-11:05    Agata Sobczyk (Uniwersytet Warszawski): Klasztorne romanse, czyli o nieszczelności granic
11:05-11:25    Katarzyna Setkowicz (Uniwersytet Wrocławski): „Wiedz, moja pani –powiedziała–, że jestem mężczyzną, a nie kobietą”:                                   o transwestytyzmie w romansach rycerskich Feliciano de Silva
11:25-11:45    Dariusz Krawczyk (Uniwersytet Warszawski): Czarna miłość w barokowej poezji francuskiej
11:45-12:05    Monika Kulesza (Uniwersytet Warszawski): Symbolika sokoła w kilku utworach siedemnastowiecznych (La Fontaine, pani de Villedieu, Anne-Marie Barbier)

 

12:05-12:25        Dyskusja

12:30-14:00        Obiad, Restauracja Lolo Rosso (ul. Reymonta 13)

 

14:30-16:10        Sesja 4          Przewodnicząca: Anna Loba

 

14:30-14:50    Dorota Szeliga (Uniwersytet Warszawski) : Doxa/Paradoxa – prowokacja czy kontestacja. Charles Estienne wobec problematyki paradoksu  (Paradoxes, 1553)
14:50-15:10    Artur Techmański (Uniwersytet Jagielloński): Dualizm ontologiczny trupa w literaturze renesansu
15:10-15:30    Justyna Giernatowska (Uniwersytet Łódzki): Dualizm etyczny w krwawym fait divers szesnasto- i siedemnastowiecznej Francji
15:30-15:50    Yann Zagórski (Uniwersytet Wrocławski): Autor i jego tłumacz: „Cyd” w wersji Morsztyna

 

15:50-16:10        Dyskusja

16:10-16:40        Przerwa na kawę

 

16:40-18:20        Sesja 5          Przewodnicząca: Dorota Szeliga

 

16:40-17:00    Anna Loba (Uniwersytet Adama Mickiewicza): Dwie Izoldy: Béroul i Thomas - Bédier - Staniewski
17:00-17:20     Anna Pifko (Uniwersytet Jagielloński): Jak mówić (i milczeć) o aniele? O polskich przekładach Życia nowego Dantego Alighieri
17:20-17:40    Michał Bajer (Uniwersytet Szczeciński): Paralela Corneille'a i Racine'a jako reprezentantów przeciwnych koncepcji estetycznych w polskiej sztuce przekładu czasów klasycyzmu
17:40-18:00    Paulina Kwaśniewska-Urban (Uniwersytet Jagielloński/Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): Nienasycony głód Truffaldina. O sługach dwóch panów słów kilka

 

18:00-18:20        Dyskusja

19:00    Uroczysta kolacja - Restauracja Warszawska (Hotel Centrum)

 

Piątek, 20 listopada

 

9:20-11:30        Sesja 6         Przewodnicząca: Maja Pawłowska

 

09:20-09:40    Agnieszka Polak (Uniwersytet Łódzki): Pamiętnik jako gatunek hybrydowy. Siedem Ksiąg Rozrywek Poczciwych (1587) François Le Poulchre’a
09:40-10:00    Witold Konstanty Pietrzak (Uniwersytet Łódzki): Martyrologium Jeana Crespina – problem gatunku
10:00-10:20    Andrzej Rabsztyn (Uniwersytet Śląski): Dualizm gatunkowy w powieści Luizy d’Épinay, Historia Pani de Montbrillant
10:20-10:40    Izabella Zatorska (Uniwersytet Warszawski): Wolter i Diderot: od dualizmu do pluralizmu?
10:40-11:00    Tomasz Wysłobocki (Uniwersytet Wrocławski): Jan Jakub Rousseau o wychowaniu, czyli podwójne życie Emila

 

11:00-11:25        Dyskusja

11:25-12:00        Przerwa na kawę

 

12:00-12:15      Zamknięcie obrad XVIII SSDLR

12:30   -     Obiad, Restauracja Lolo Rosso (ul. Reymonta 13) 

 

I Jornadas de profesores de español en Polonia

 

W dniach 15-16 maja 2015 w Instytucie Cervantesa w Krakowie odbędą się warsztaty dla nauczycieli języka hiszpańskiego połączone z konferencją naukową na temat dydaktyki języka hiszpańskiego współorganizowane przez Zakład Hispanistyki IJRiT reprezentowany przez dr Cecylię Tatoj. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem.

JFCervantes1

JFCervantes1A

V Simposio Internacional de Hispanistas

En el año 2014 se celebrará el V Simposio Internacional de Hispanistas. Para solemnizar su quinto aniversario, así como el hecho de que la Universidad de Silesia otra vez tenga el honor de acoger investigadores procedentes de Polonia y de varios países extranjeros, decidimos organizarlo en Ustroń, uno de los pueblos más pintorescos de las montañas de Silesia. Esperamos que el ambiente del lugar junto con la creatividad de los participantes nos permitan disfrutar al máximo de esta fiesta intelectual.

 

Plakat Encuentros 2014

 http://encuentros2014.us.edu.pl/

 

Żywioły w języku, literaturze i sztuce polskiej i włoskiej

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego i Stowarzyszenie Dante Alighieri Katowice mają przyjemność zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji nt.

  

Żywioły w języku, literaturze i sztuce polskiej i włoskiej

 

Plakat DA 2014
    

                                                                                           

La perception en langue et en discours

La Chaire de Culture et Langue Françaises de l’Université d’Opole, l’Institut des Langues Romanes et de Traduction de l’Université de Silésie, l’Institut d’Études Romanes de l’Université de Varsovie, l’Institut d’Études Romanes de l’Université de Wrocław et l’Institut de Phonétique et la Composante Parole et Cognition de l’EA 1339 LiLPa – Linguistique, Langues, Parole de l’Université de Strasbourg collaborent à l’organisation d’un colloque international en Sciences du langage intitulé

"La perception en langue et en discours",

qui se tiendra les 24, 25 et 26 avril 2014 à Varsovie.


Argumentaire

La rencontre sera centrée sur la perception en langue, en discours et en parole, thème qu’il s’agira avant tout d’aborder sous ses diverses coutures linguistiques, soient-elles grammaticales, morphologiques, syntaxiques, sémantiques, pragmatiques, discursives, logiques, cognitives, phonétiques, sociolinguistiques, psycholinguistiques, etc. L’objectif général du colloque sera ainsi de s’interroger sur la question de savoir comment notre langage prend en charge nos perceptions, tant en termes de construction, de profilage, de transmission que de réception, pour tenter de rendre plus nets les contours encore flous de l’expression linguistique de la perception, d’en approfondir l’étude des propriétés et/ou spécificités connues voire d’en mettre au jour de nouvelles. De manière plus spécifique, il s’agira entre autres, à partir de l’observation de la façon dont elles s’inscrivent dans le langage, de faire ressortir la dualité des ontologies de la perception (sensorielle vs. intellectuelle). À cet effet, si la priorité sera donnée aux études résolument linguistiques portant sur le le langage naturel, toutes les langues pourront cependant être prises comme base empirique et d’autres approches que les précitées, nous pensons par exemple aux approches littéraires, sociologiques, psychologiques, philosophiques et anthropologiques, seront également les bienvenues pourvu qu’elles s’intéressent expressément à la perception. En outre, quelle que soit l’approche envisagée, les démarches expérimentales et/ou cliniques seront très appréciées. En pratique, à partir de la langue, du discours et de la parole, on interrogera le moule et la matrice linguistiques de la perception à travers, notamment, les axes suivants : descriptif (quels outils et/ou mécanismes instruisent nos perceptions, les décrivent, les véhiculent ou en rendent compte ?) ; lexicologique (comment les dictionnaires traitent-ils des vocables et des structures de la perception ?) ; prospectif (les grammaires, ouvrages grammaticaux, manuels scolaires ou autres référentiels pédagogiques de demain devront-ils intégrer la perception comme un contenu à part entière, et si oui, comment ?) ; didactique (faut-il enseigner la perception comme un contenu indépendant, et si oui, comment ?) ; épistémologique (qu’est-ce qu’une perception, quels en sont les fondements, les modes et les dynamiques de production, d’évolution, d’organisation, de réception et/ou de validation ?) ; contrastif (qu’est-ce qui distingue la perception d’un évènement de celle d’un objet, d’un fait ou d’une action ? ; qu’est-ce qui distingue un compte rendu de perception en français d’un compte rendu de perception dans d’autres langues données ?) ; traductologique (quelles difficultés concrètes représente la traduction des comptes rendus de perception du français vers une langue cible donnée, et comment pallier ces problèmes ?) ; historique (quand les notions de perception, de contenu et compte rendu de perception sont-elles apparues en linguistique, et comment ont-elles évolué ?).

Propositions de communication

Les propositions de communication, établies à partir du formulaire PLD2014 ci-joint, devront être envoyées simultanément à Elżbieta Biardzka : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Katarzyna Kwapisz-Osadnik : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. et Fabrice Marsac : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. avant le 31 octobre 2013 (indiquer PLD2014 comme objet du message). Les notifications d’acceptation seront transmises au plus tard le 15 janvier 2014, et le programme du colloque suivra à partir du 15 février.

Les communications ne devront pas dépasser 20 minutes de temps de parole (questions non comprises) et la langue de présentation sera le français. Les critères d’approche, de démarche ou d’axe de réflexion sont laissés au libre choix des intervenants pourvu qu’ils s’inscrivent dans les cadres envisagés ci-dessus ou, au plus large, dans celui des Sciences du langage en général.
Ultérieurement, les contributions écrites retenues par le Comité scientifique feront l’objet d’une publication dans le courant de l’année académique 2015-2016, soit en tant qu’ouvrage collectif édité par nos soins, soit comme volume(s) thématique(s) de revue(s) internationale(s).

Renseignements pratiques

Les frais d’inscription, de 400 PLN ou 100 €, comprennent le dîner de gala du premier jour (jeudi 24), la sortie culturelle nocturne du deuxième jour (vendredi 25) et la publication des contributions. Les frais de logement et autres frais de restauration sont à la charge des participants.

Le colloque se tiendra à l’Institut d’Études Romanes de l’Université de Varsovie (situé au 55 de la rue Dobra. Le Comité d’organisation prévoit, entre autres activités gratuites, une visite guidée de la ville et de ses principaux attraits culturels et touristiques.


Dans l’espoir de vous compter parmi nous à cette occasion,

Les organisateurs,

Elżbieta Biardzka, Katarzyna Kwapisz-Osadnik, Fabrice Marsac, Ewa Pilecka, Rudolph Sock

 

 

VII Simposio Internacional de la Sociedad Española
de Didáctica de la Lengua y la Literatura