Zgodnie z Ustawą - Prawo o Szkolnictwie Wyższym do odbywania studiów w uczelni może być dopuszczona osoba, która posiada:

  1. świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
  2. tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię.  

 Na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) można znaleźć obecnie pełną  informację o wszystkich kierunkach (wraz z kryteriami kwalifikacji) uruchamianych przez Uniwersytet Śląski w roku akademickim 2019/2020

  • Studia I stopnia - studia licencjackie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia, przygotowujące do pracy w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata albo inżyniera Prowadzone jako studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne). Po ukończeniu studiów I stopnia naukę można kontynuować na studiach II stopnia.
  • Studia II stopnia - studia magisterskie, umożliwiające uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia, jak również przygotowujące do twórczej pracy w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra. Prowadzone jako studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne).

→ PRZEBIEG REKRUTACJI I WYMAGANE DOKUMENTY

 

II nabór na studia stacjonarne II stopnia w IJRiT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 września br. ruszył II nabór na studia stacjonarne II stopnia w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ na następujące specjalności:

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisów!

Szczegółowe informacje na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz pod adresem http://kandydat.us.edu.pl/dodatkowe-nabory

 II nabór na studia stacjonarne I stopnia w IJRiT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2019r. rusza II nabór na studia stacjonarne I stopnia w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ na następujące specjalności:

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisów!

Szczegółowe informacje na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz pod adresem http://kandydat.us.edu.pl/dodatkowe-nabory

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne I stopnia:

Języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=4

Język francuski z programem tłumaczeniowym:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=3

Język francuski od podstaw z programem tłumaczeniowym i językiem specjalistycznym:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=2

Języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=5

Język włoski z programem tłumaczeniowym:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=6

Język hiszpański z programem tłumaczeniowym:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=7

Język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=8

 

Studia stacjonarne II stopnia:

Języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=13

Język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=9

Języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=14

Język włoski z programem tłumaczeniowym:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=12

Język hiszpański z programem tłumaczeniowym:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=10

Język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=11 

 

Szczegółowe informacje dotyczące pełnej oferty dydaktycznej UŚ, kryteriów przyjęć, wymaganej dokumentacji, sposobu rejestracji, przebiegu rejestracji, płatności, pomocy materialnej, zakwaterowania i inne przydatne kandydatowi dane znajdują się na stronach:  → kandydat.us.edu.pl