Zgodnie z Ustawą - Prawo o Szkolnictwie Wyższym do odbywania studiów w uczelni może być dopuszczona osoba, która posiada:

  1. świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
  2. tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię.  

 Na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) można znaleźć obecnie pełną  informację o wszystkich kierunkach (wraz z kryteriami kwalifikacji) uruchamianych przez Uniwersytet Śląski w roku akademickim 2017/2018

  • Studia I stopnia - studia licencjackie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia, przygotowujące do pracy w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata albo inżyniera Prowadzone jako studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne ( zaoczne lub wieczorowe). Po ukończeniu studiów I stopnia naukę można kontynuować na studiach II stopnia.
  • Studia II stopnia - studia magisterskie, umożliwiające uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia, jak również przygotowujące do twórczej pracy w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra. Prowadzone jako studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne.

→ PRZEBIEG REKRUTACJI I WYMAGANE DOKUMENTY

 

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne I stopnia:

Języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=93

Język francuski z programem tłumaczeniowym:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=73

Język francuski w mediach i biznesie:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=43

Języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=133

Język włoski z programem tłumaczeniowym:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=113

Język włoski w mediach i biznesie:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=123

Język hiszpański z programem tłumaczeniowym:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=143

Język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=153

Języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=163

 

Studia stacjonarne II stopnia:

Języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=103

Język francuski w mediach i biznesie:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=63

Język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=83

Filologia romańska:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=23

Języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=193

Język włoski z programem tłumaczeniowym:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=173

Język włoski w mediach i biznesie

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=183

Język hiszpański z programem tłumaczeniowym:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=203

Język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=213

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne I stopnia:

Języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=683

Języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=733

Język włoski z programem tłumaczeniowym:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=723

Język hiszpański z programem tłumaczeniowym:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=743

Języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=753

 

Studia niestacjonarne II stopnia:

Języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=273

Filologia romańska:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=223

Języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=283

Język hiszpański z programem tłumaczeniowym:

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=263

 

Szczegółowe informacje dotyczące pełnej oferty dydaktycznej UŚ, kryteriów przyjęć, wymaganej dokumentacji, sposobu rejestracji, przebiegu rejestracji, płatności, pomocy materialnej, zakwaterowania i inne przydatne kandydatowi dane znajdują się na stronach:  → kandydat.us.edu.pl