Od 1 października 2019 r. Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ został przekształcony w Kierunek Filologia Romańska. Oferta Kierunku Filologia Romańska zostanie udostępniona wkrótce!

 

instytut

Chcesz studiować języki romańskie w Uniwersytecie Śląskim ?

DECYDUJĄC SIĘ NA STUDIA W INSTYTUCIE JĘZYKÓW ROMAŃSKICH I TRANSLATORYKI 

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019, W ROKU 2019/2020:

1) Po maturze z dowolnego języka obcego możesz wybrać:

 • Język francuski od podstaw z programem tłumaczeniowym i językiem specjalistycznym
 • Język hiszpański z programem tłumaczeniowym
 • Język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Południowej

2) Po maturze z języka angielskiego możesz wybrać: 

 • Języki stosowane: Język francuski i język angielski
 • Języki stosowane: Język włoski i język angielski

3) Po maturze z języka francuskiego możesz wybrać: 

 • Język francuski z programem tłumaczeniowym

4) Po maturze z języka włoskiego możesz wybrać: 

 • Język włoski z programem tłumaczeniowym

 

 REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE W IJRIT

 →PAKIET INFORMACJI DLA KANDYDATÓW

 

A CO DALEJ...?

Studia uzupełniające magisterskie (2-letnie)

 1) dla kandydatów znających język francuski:

 • Języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu
 • Język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo

2) dla kandydatów znających język hiszpański:

 • Język hiszpański z programem tłumaczeniowym (+uzyskanie uprawnień pedagogicznych)
 • Język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej

3) dla kandydatów znających język włoski:

 • Język włoski z programem tłumaczeniowym (+uzyskanie uprawnień pedagogicznych)
 • Języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu

 

 

INFORMATOR US.EDU.PL 

 

System studiów w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki

Wszystkie specjalności studiów w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki prowadzone są systemem dwustopniowym: 3 lata stopień licencjata + 2 lata stopień magistra. Od roku akademickiego 2001/2002 studia dzienne na Uniwersytecie Śląskim są prowadzone w Europejskim Systemie Punktów Transferowych, co zapewnia międzynarodową uznawalność dyplomów.

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała pięcioletnią akredytację kierunkowi filologia na wszystkich prowadzonych specjalnościach.