Jak co roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia Instytutu w czasie Dni Otwartych.

 

Informujemy uprzejmie, że harmonogram tegorocznych Dni Otwartych w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki przedstawia się następująco:

 

Poniedziałek 11 kwietnia 2016, II rok języków stosowanych: język włoski i język angielski
11.30 - 13.00 PNJA konwersacje i rozumienie ze słuchu (dr hab. A. Czarnowus), s. 2.50
13.15 - 14.45 Cywilizacja Włoch (dr M. Puto), s. 2.48    
Poniedziałek 11 kwietnia 2016,, I rok języków stosowanych: język francuski i język angielski
8h – 9h30 Przekład tekstów użytkowych – j. angielski (mgr E. Drab) s. 1.17
9h45 – 11h15 Historia literatury brytyjskiej  konwersatorium (dr hab. A. Czarnowus) s. 0.1
Poniedziałek 11 kwietnia 2016, III rok język francuski
11h30 – 13h PNJF: konwersacja (mgr J. Sallustio) s.1.2
Poniedziałek 11 kwietnia 2016, I rok język francuski
15h – 16h30 Kultura francuskiego obszaru językowego konwersatorium (dr S. Bauvet) s.2.13
Wtorek 12 kwietnia 2016,  Język hiszpański  II ROK  
11h30 – 13h Przekład tekstów użytkowych – j. hiszpański (dr M. Kobiela-Kwaśniewska) s. 1.47
Środa 13 kwietnia 2016, Języki stosowane: język hiszpański i język portugalski II ROK
13.15 - 14.45 Praca z tekstem prawniczym – j. hiszpański (dr M. Kobiela-Kwaśniewska) s. 1.2
15.00 – 16.30 Cywilizacja luzofońskiego obszaru językowego (mgr S. Klos Jeronimo) s.1.2
Czwartek 14 kwietnia 2016, Język hiszpański  II ROK  
8h – 9h30  PNJH: praca z tekstem (dr S. Deditius) s. 1.17
9h45 – 11h15  PNJH: konwersacja (mgr M. Sędek) s. 2.55
Piątek 15 kwietnia 2016, I rok język włoski
12.15 - 13.00 PNJW praca z tekstem (dr J. Janusz), s. 1.23
13.15 - 14.45 Kultura Włoch (mgr A. Krawczyk), s. 1.23

 

Nocne Powtórki Maturalne 2016

W kwietniu Uniwersytet Śląski Maturzystów organizuje kolejną edycję Nocnych Powtórek Maturalnych, To cykl spotkań skierowany do uczniów szkół ponadgminazjalnych z województwa śląskiego. Celem projektu jest zachęcenie uczniów i nauczycieli do wychodzenia poza znane rozwiązania edukacyjne, do eksperymentowania z formą, wykorzystywania nowych metod i narzędzi dydaktycznych.

W dniu 27 kwietnia, w godzinach późnowieczornych, w ramch Nocnych Powtórek Maturalnych 2016 mgr Marcin Glińskiz IJRiT  przygotował dwa wykłady dydaktyczne dotyczące znajomości języka angielskiego.

1) "Finding the light at the end of the tunnel - that is how to hear what we want to hear and how to say what we want to say in English.

2) "Re-exploring the wildest recesses of the English language - the MATURA exam brush-up".

Organizatorem projektu „Szybkie Powtórki Maturalne” jest Uniwersytet Śląski Maturzystów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://maturzysta.us.edu.pl/szybkie-nocne-powtorki-maturalne.