Komentarz:


Uczestnicy spotkania: od prawej: mgr Agata Wójcik, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą UŚ; prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką; prof. dr hab. Rafał Molencki, Dziekan Wydziału Filologicznego; Pan Franck Pezza, Delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii; Pani Sylwia Wandziuk-Obłuska, asystentka Delegata