Komentarz:

Zaproszeni goście, od prawej: prof. dr hab. Rafał Molencki, Dziekan Wydziału Filologicznego; Pan Franck Pezza, Delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii; Pani Sylwia Wandziuk-Obłuska, asystentka Delegata, Pani Solenne Visart de Bocarme, dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Polską Wallonie-Bruxelles International; pan Minister Martin Michelet z Ambasady Szwajcarii; dr Anna Rycman, IJRiT, dr Sébastien Reymond, Attaché ds. nauki, technologii i współpracy uniwersyteckiej Ambasada Francji w Polsce, Pan Xavier Wasson, Attaché ds. współpracy edukacyjnej Ambasada Francji w Polsce; dr Renata Jankowska, koordynator programu Campus France; prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, Prodziekan ds. Nauki i współpracy z zagranicą Wydziału Filologicznego