Komentarz:

Pan Minister Martin Michelet z Ambasady Szwajcarii; dr Anna Rycman, tłumacz, IJRiT