Komentarz:


Przedstawiciele Ambasady Francji w Polsce: dr Sébastien Reymond, Attaché ds. nauki, technologii i współpracy uniwersyteckiej oraz Pan Xavier Wasson, Attaché ds. współpracy edukacyjnej, wystąpienie tłumaczy dr Anna Rycman, IJRiT