Komentarz:

Jako pierwszy z gości głos zabrał Pan Franck Pezza, Delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii, który nawiązał do przewodniego hasła tegorocznych obchodów: Francuski kluczem do kariery.