Komentarz:

Prof. dr  hab. Rafał Molencki, Dziekan Wydziału Filologicznego, przywitał gości w imieniu władz Wydziału Filologicznego