Komentarz:

Zespół Szkół nr 1 w Tychach, nauczyciel: mgr Paulina Krawczyk; Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach, nauczyciel: mgr Eliza Obławska


Fot. Sławomir M. Smugowski