Komentarz:

W uroczystości wzięli udział koleżanki i koledzy ze wszystkich zakładów IJRiT