Komentarz:

Gratulacje i życzenia od pracowników Instytutu