Komentarz:

Gratulacje składa pani dr Aneta Chmiel, zastępca dyrektora IJRiT ds. kształcenia.