Komentarz:

Pani prof. Halina Widła jest czwartą osobą w naszym Instytucie, po nieżyjących profesorach Aleksandrze Abłamowiczu i Stanisławie Karolaku oraz JM rektorze Wiesławie Banysiu, uhonorowaną tym najstarszym, wyłącznie cywilnym francuskim odznaczeniem.