Komentarz:

Pani Profesor, sięgając pamięcią do pierwszych lat działalności Alliance Française przypomniała, iż pierwszym jego dyrektorem na Śląsku był nieżyjący były dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej UŚ, prof. dr hab. Aleksander Abłamowicz.