Komentarz:

Palmy Akademickie są przyznawane przez Ministra Edukacji Narodowej Francji osobom, które odznaczyły się na polu uniwersyteckim, położyły istotne zasługi w dziedzinie szkolnictwa, lub przyczyniły się w znaczącym stopniu do rozwoju działalności związanej z wychowaniem i kształceniem zawodowym: obcokrajowcom i Francuzom mieszkającym za granicą, którzy przyczyniają się do szerzenia francuskiej kultury.