Komentarz:

Następnie Ambasador wręczył insygnia Kawalera Orderu Palm Akademickich prof. dr hab. Halinie Widle z naszego Instytutu.