Komentarz:

Po uroczystościach otwarcia placówki nastąpił moment odznaczenia Palmami Akademickimi osób zasłużonych na polu edukacji i promocji języka francuskiego. Ambasador odznaczył Palmami Akademickimi w randze Oficera panią Małgorzatę Poprawską z LO im. Mikołaja Kopernika, która przyczyniła się do powstania pierwszego dwujęzycznego liceum w naszym regionie.