Komentarz:

Uroczystość była okazją do potwierdzenia mocnej pozycji języka francuskiego w regionie: jest to możliwe dzięki wielu przedsiębiorstwom z francuskim kapitałem i zatrudniającym frankofonów, działalności kulturalnej i dobrej oferty na wszystkich poziomach edukacji - co ułatwia młodym ludziom z naszego regionu start życiowy na satysfakcjonującym poziomie.