Komentarz:

W przemówieniach zwrócono uwagę na fakt ścisłej współpracy Katowic i Saint-Etienne od 1993 roku.