Komentarz:

Na uroczystości obecni byli pracownicy naszego Instytutu: przedstawiciele władz dziekańskich, dyrekcji IJRiT oraz wszystkich zakładów.