Komentarz:

Na otwarcie nowej siedziby przybyli przedstawiciele władz obu zbliźniaczonych miast:
pan Piotr Uszok, prezydent miasta Katowic oraz pan Denis Chambe, zastępca mera Saint-Etienne. Ambasadorowi towarzyszyli : Pan Thierry Guichoux, konsul generalny w Krakowie, pan Stanislas Pierret - radca Kulturalny – dyrektor Instytutu Francuskiego, pani Anna Krasuska-Terrillon, honorowa konsul w Katowicach, pan Xavier Wasson, attaché ds. współpracy edukacyjnej.