Komentarz:

W tym roku na obchody hispanofonii przyjechała młodzież z ośmiu szkół naszego regionu, liceów i gimnazjów z klasami hiszpańskimi: II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach, nauczyciel: mgr Joanna Mazurek; III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach, nauczyciel: mgr Alina Tobolska;


Fot. Sławomir M. Smugowski