Komentarz:

Koordynatorem Hispanofonii 2014 była dr Sabina Deditius, adiunkt w Zakładzie Hispanistyki IJTRiT UŚ


Fot. Sławomir M. Smugowski