Komentarz:

Konferansjerkę, w dwóch językach, prowadzili: mgr Jérémie Sallustio, lektor pracujący w IJRiT w ramach współpracy ze Wspólnotą Francuskiej Belgii i Regionu Walonii oraz  lic. Adam Barabasz, polonista, student specjalności język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo. Pan Adam Barabasz był także autorem wystąpienia na temat Maghrebu pt. „Au coeur du Maghreb – w sercu Maghrebu”. Od lewej: prof. dr hab. Halina Widła, z-ca dyrektora IJRiT ds. nauki, koordynator Frankofonii 2014; dr hab. Ewa Miczka – Dyrektor IJRIiT; mgr Jérémie  Sallustio; lic. Adam Barabasz