Komentarz:

Ponownie studentki pierwszego roku specjalność język francuski: program tłumaczeniowy: Dorota Zygadło, Iwona Sapeta i Julia Adamek, z piosenką „Toutes les mamans” znanej z wykonania belgijskiej artystki Maurane.