Komentarz:

W święcie Frankofonii uczestniczyli także pracownicy IJRiT, m. in.: od prawej prof. dr hab. Magdalena Wandzioch – Kierownik Zakładu Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej, mgr Ksenia Gałuskina;  dr Magdalena Zdrada-Cok; dr Aleksandra Komandera