Komentarz:

W tym roku na obchody frankofonii przyjechała młodzież z sześciu  szkół naszego regionu:  X LO im. Jana Paderewskiego w Katowicach;  IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu;  I LO im. Tadeusza  Kościuszki w Mysłowicach, Gimnazjum Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach;  I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, VI LO im. Janusza Korczaka w Sosnowcu, a także grupa maturzystów z Nowego Sącza.