Komentarz:

„Edukacja On-Line” oraz „Profes” zatrudniają także wielu filologów. Firmy te, w ramach europejskiego projektu „Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy”  realizowanego w UŚ, stworzyły trzy moduły lektoratów językowych , dostępnych online dla wszystkich zaiteresowanych oraz dwa moduły dla studentów odbywających studia w ramach programu Erazmus. Od lewej: Panowie Przemysław Stencel, „Edukacja On-Line”;  Krzysztof Naparty „Profes”