Komentarz:

Zaproszeni goście wysłuchali dwóch prelekcji: mgr Natalii Wiśniewskiej pt. „Más que fútbol” …


Foto: mgr Sławomir Smugowski