Komentarz:

Koordynatorem Hispanofonii 2018 była dr Sabina Deditius


Foto: mgr Sławomir Smugowski