Komentarz:

…oraz dr Ewa Półtorak – zastępca dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki ds. współpracy z otoczeniem


Foto: mgr Sławomir Smugowski