Komentarz:

Głos zabrali także prodziekan ds. rozwoju naukowego prof. zw. dr hab. Adam Dziadek…


Foto: mgr Sławomir Smugowski